Uluslararası Sağlık Kurumları COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 CDC-Klinisyenler için COVID-19 Hastalarında Tedavi Seçenekleri Hakkında Bilgi Görüntüle
2 CDC-Hastaysan Ne Yapmalı Görüntüle
3 CDC-Evde Bakım Görüntüle
4 CDC-Evde sağlığınızı yönetmek(Covid-19 Hastası) Görüntüle
5 CDC- Hasta Ortamının Dezenfeksiyonu Görüntüle
6 CDC_Okul dışındayken çocukları sağlıklı tutmak için ipuçları Görüntüle
7 CDC-Şüpheli veya Onaylanmış COVID-19 Hastaları İçin Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri Görüntüle
8 CDC-COVID-19 için Araştırmada Ölen Kişilerden Postmortem Örneklerin Toplanması Görüntüle
9 CDC-Obstetrik Sağlık Hizmetlerinde(Yatan Hasta) COVID-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne İlişkin Geçici Hususlar Görüntüle
10 CDC-Kişilerin Değerlendirilmesi ve Test Edilmesi Görüntüle
11 DSÖ-Covid-19 mitleri Görüntüle
12 DSÖ-Sağlık çalışanları için rehber Görüntüle
13 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Erken araştırma protokolleri Görüntüle
14 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Hasta yönetimi Görüntüle
15 COVID-19 teknik rehberlik: 2019-nCoV için laboratuvar testi Görüntüle
16 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Sürveyans ve vaka tanımları Görüntüle
17 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü Görüntüle
18 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Sınır güvenliği ve toplu etkinlikler Görüntüle
19 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Risk iletişimi ve toplum katılımı Görüntüle
20 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Ülke Düzeyinde Koordinasyon, Planlama, Düzenleme ve İzlem Görüntüle
21 DSÖ-COVID-19 için kritik hazırlık, hazır olma ve müdahale Görüntüle
22 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Okullar, işyerleri ve kurumlar için rehber Görüntüle
23 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: İnsani yardım operasyonları, kamplar ve diğer hassas ortamlar Görüntüle
24 EMA-Koronavirüs hastalığı (COVID-19) Görüntüle
25 FAO-COVID-19 salgını - gıda ve tarım üzerindeki etkisi Görüntüle
26 DSÖ-COVID-19 Müdahale Dayanışma Fonu Görüntüle
27 BM-COVID-19 Sık Sorulan Sorular Görüntüle
28 DSÖ-Cezaevlerinde COVID-19 salgınının önlenmesi Görüntüle
29 ECDC- COVID-19 Olası/kesin Vaka Vefatından Sonra Yaklaşım Görüntüle
30 ECDC-Kişisel koruyucu ekipman takma ve çıkarma kılavuzu Görüntüle
31 ECDC-Sağlık sistemi acil durum planlaması için rehberlik Teknik rapor Görüntüle
32 COVID-19 için enfeksiyon önleme ve kontrolü Görüntüle
33 Onaylanmış COVID-19 vakaları için taburcu kriterleri Görüntüle
34 ECDC-Hastaneler için kontrol listesi Görüntüle
35 DSÖ-COVID-19 Hastalığı Veritabanları ve Kaynaklar Görüntüle
36 CDC-Ulaştırma ve Kurye İşçileri için Karantina Rehberliği Görüntüle
37 CDC-Yüksek risk altında olan kişiler Görüntüle
38 FDA Endüstri Rehberi: COVID-19 Halk Sağlığı Acil Durumunda Bazı Ambalajlı Gıdaların Etiketlemesine İlişkin Geçici Politika Görüntüle
39 FDA-Yüz Maskeleri ve Solunum Maskeleri için Uygulama Politikası Görüntüle
40 FDA Endüstri Rehberi: Acil Durumunda Bazı Alkol Bazlı El Dezenfektan Ürünlerinin Hazırlanması için Geçici Politika Görüntüle
41 DSÖ-COVİD-19 pandemisinin yönetimi ile ilgili yeni bir kurs başlattı. Görüntüle
42 DSÖ, şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI) tedavi merkezi ve sağlık kuruluşlarında SARI tarama merkezi kurulması ve yönetilmesi ile ilgili uygulama kılavuzu Görüntüle
43 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 27 Mart?ta, özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkilere dikkat çeken, COVID-19 pandemisi sırasında ruh sağlığı ve psikolojik direnç hakkında makale yayınladı. Görüntüle
44 DSÖ, ülkelerin COVID-19 salgını sırasında temel sağlık hizmetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için operasyonel planlama yönergelerini güncelledi. Görüntüle
45 DSÖ Durum Raporu 71 Görüntüle
46 UNICEF, ILO ve UN Women tarafından COVID-19 bağlamında aile dostu politikalar ve işyerlerindeki diğer iyi uygulamalara ilişkin teknik bir belge hazırlandı Görüntüle
47 DSÖ, COVID-19 için etiket dışı ilaç kullanımı hakkında bilimsel bir özet yayınladı Görüntüle
48 DSÖ Avrupa Bölgesi, mülteciler ve göçmenlerle çalışan sağlık hizmetlerine yardımcı olmak için bir rehber belge yayınlamıştır. Görüntüle
49 DSÖ Durum Raporu-73 Görüntüle
50 DSÖ, COVID-19?u önlediğini, tanı koyduğunu veya tedavi ettiğini iddia eden sahte tıbbi ürünlere karşı tüketicileri, sağlık uzmanlarını ve sağlık yetkililerini uyarmak amacıyla ?Tıbbi Ürün Uyarısı? yayınladı. Görüntüle
51 CDC-?Araştırılan Kişi ve Vaka Bildirim Formu? yayımlandı Görüntüle
52 CDC-?Seyahat-İlişkili COVID-19 Maruz Kalımı Sonrası Halk Sağlığı Önerileri? güncellendi 01.04.2020 Görüntüle
53 CDC-Sağlık Kurumlarında Olası/Kesin COVID-19 Vakaları için Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri? güncellendi 01.04.2020 Görüntüle
54 CDC-?Toplum-İlişkili Maruz Kalım için Halk Sağlığı Önerileri? güncellendi 01.04.2020 Görüntüle
55 CDC-?COVID-19 ile İlgili Numune Alma ve İşleme Süreci için Laboratuvar Biyogüvenlik Önlemleri? güncellendi. 31.03.2020 Görüntüle
56 CDC-?Kesin COVID-19 Vakaları için Geçici Vaka Yönetim Rehberi? güncellendi. 30.03.2020 Görüntüle
57 CDC-?Ayaktan Hemodiyaliz Merkezlerindeki Olası/Kesin COVID-19 Vakaları için Geçici Enfeksiyon Koruma ve Kontrol Rehberi? yayınlandı Görüntüle
58 ECDC-Avrupa Birliği ve Avrupa Çevre Ajansı?nda COVID-19 için hızlı tanı testlerinin durumunu açıklayan bir rapor yayınlandı Görüntüle
59 ECDC-Olası/Kesin COVID-19 vakalarının evde bakımı ile ilgili enfeksiyon koruma ve kontrol önerileri yayınlandı Görüntüle
60 ECDC_Temaslı takibi ile ilgili rehber güncellendi 31.03.2020 Görüntüle
61 ECDC-Sağlık kurumlarında COVID-19 için enfeksiyon koruma ve kontrol ve hazırlıklı olma rehberi güncellendi 31.03.2020 Görüntüle
62 DSÖ Durum Raporu-74 Görüntüle
63 DSÖ, hasta yolcuların yönetimi ve gemilerde COVID-19 vaka veya salgınlarının yönetimi için rehberlik sağlamak üzere iki çevrimiçi interaktif kurs hazırladı Görüntüle
64 CDC-?COVID-19 için Kişilerden Klinik Örnek Alma ve Test Etme Kılavuzu? güncellendi 02.04.2020 Görüntüle
65 CDC-?N95 Maske Kaynaklarını En Uygun Şekilde Kullanmak için Stratejiler? yayınlandı 02.04.2020 Görüntüle
66 CDC-COVID-19 hakkındaki söylentilerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak bazı öneriler Görüntüle
67 CDC-Suyla bulaş hakkında sıkça sorulan sorulara yanıtlar yayınlandı Görüntüle
68 CDC- Ev Üretimi Bez Yüz Maskelerinin Kullanımı Hakkında Tavsiye Görüntüle
69 DSÖ-Engellilere yönelik önlemleri içeren ?COVID-19 Salgını Sırasında Engellilik Durumları? yayınlandı Görüntüle
70 CDC-Olası/Kesin COVID-19 Hastalarının Nakli ve Yatışı için Sağlık Profesyonellerine Yönelik Kontrol Listesi Görüntüle
71 CDC-COVID-19 için hastanelere yönelik kapsamlı bir ?hazırlıklı olma (preparedness)? kontrol listesi Görüntüle
72 DSÖ, umumi el hijyen istasyonlarına evrensel erişim öneren ve bunların herhangi bir kamu veya özel ticari binaya ve herhangi bir toplu taşıma tesisine girip çıkarken kullanılmasını zorunlu kılan yeni bir teknik rehber Görüntüle
73 DSÖ Durum Raporu-76 Görüntüle
74 PAHO, Amerika kıtası ve dünyada etkilenen diğer ülkelerden gelen COVID-19 salgını hakkında en son rehberlikleri ve araştırmaları içeren yeni bir aranabilir veritabanı oluşturdu. Görüntüle
75 DSÖ Durum Raporu-77 Görüntüle
76 CDC, ?Sağlık Çalışanı Yetersizliğini Azaltmak için Stratejiler? Görüntüle
77 CDC, toplu taşıma aracı bakımı çalışanlarına (transit maintenance workers) yönelik olarak COVID-19?dan korunma, toplu taşıma araçlarının temizlenmesi, en uygun temizlik malzemeleri ve işverenlerin alması gereken önlemler Görüntüle
78 CDC, sağlık çalışanlarının eğitimlerine yönelik aşağıdaki konularda webinerler yayınladı Görüntüle
79 SB-ICD-10 AM Avustralya Kodlama (International Classification of Diseases, Australian Modification) Standartlarına göre COVID-19 ile ilgili olası durumlarda kullanılması gereken kodlama kuralları Görüntüle
80 DSÖ Durum Raporu-78 Görüntüle
81 DSÖ, topluluklarda, evde bakım sırasında ve sağlık hizmeti verilirken maske kullanımı konusunda bir rehber yayınladı Görüntüle
82 CDC, COVID-19?a yanıtta sağlık kuruluşlarının kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımını planlaması ve optimize etmesine yardımcı olacak elektronik tabanlı bir model olan ?KKE Tükenme Hızı Hesaplayıcı? programını sundu Görüntüle
83 CDC, COVID-19 için ülkelere göre seyahat önerilerini güncelledi Görüntüle
84 Ayaktan Hasta Bakımı Geçici Ek Rehber?i güncellendi Görüntüle
85 İşletmeler ve işverenler için COVID-19?a karşı plan yapmak, hazırlanmak ve cevap geliştirmek için yayınlanan kaynaklar güncellendi Görüntüle
86 DSÖ Durum Raporu-79 Görüntüle
87 DSÖ, kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) sağlık hizmetlerinde, evde bakım ortamlarında ve kargo ambalajlama sırasında doğru kullanımı hakkında bir rehber belge yayınladı Görüntüle
88 DSÖ, COVID-19 salgını sırasında acil kullanım için ilk iki tanı testini listeledi. Görüntüle
89 DSÖ, gıda güvenliği konusunda bir kılavuz yayınladı: Görüntüle
90 COVID-19?u önlemenin en iyi yolunu virüse maruziyetin engellenmesi olarak belirten CDC, korunma önerilerini güncelledi: Görüntüle
91 CDC ?Koronavirüs Hastalarından Klinik Örnek Toplanması, Saklanması ve Tetkiki İçin Geçici Rehber?i güncelledi Görüntüle
92 DSÖ Durum Raporu-80 Görüntüle
93 DSÖ, dini liderler ve inanç temelli topluluklar için COVID-19 ile ilgili bir rehber yayınladı Görüntüle
94 DSÖ-6-11 yaş arası çocukların COVID-19?u anlaması için hazırlanmış olan ?Benim Kahramanım Sensin? kitabı-Türkçe Görüntüle
95 CDC; hastaneye başvuru öncesi öneriler, hastaneye yatış sırasında öneriler, anne-bebek teması ve emzirme başlıklarını içeren, ?Yatan Hastalarda Obstetrik Sağlık Bakım Önerileri?ni güncelledi. Görüntüle
96 CDC-?Yatan Hastalarda Obstetrik Sağlık Bakım Önerileri? Görüntüle
97 CDC, ?N95 Maskelerinin Arzını Optimize Etme Stratejileri?ni güncelledi Görüntüle
98 CDC ?Islahevi ve Hapishanelerde Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Geçici Rehberi?ni güncelledi. Görüntüle
99 CDC, bilinen veya şüpheli COVID-19 hastalarında hemodiyaliz konusunda dikkat edilecek hususları güncelledi. Görüntüle
100 ECDC ?COVID-19 Sürveyansı için Stratejiler? adında teknik bir rapor yayımladı Görüntüle
101 DSÖ Durum Raporu-81 Görüntüle
102 DSÖ, ?Go.Data?ya Giriş ? Sahada veri toplama, bulaş zincirleri ve temaslı takibi? adıyla yeni bir çevrimiçi kurs başlattı. Görüntüle
103 CDC, hane halkı ihtiyaçlarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde nasıl karşılanabileceği konusunda topluma yönelik tavsiyelerini güncelledi Görüntüle
104 CDC, ?Sağlık Bakım Tesisleri Dışında İzole Edilen COVID-19?lu Bireylerin İzolasyonunun Sona Erdirilmesi Geçici Rehberi? güncellendi Görüntüle
105 CDC, ?Emeklilik Dernekleri ve Bağımsız Yaşam Tesislerinde COVID-19?un Yayılmasını Önleme Geçici Rehberi?ni güncellendi Görüntüle
106 CDC, işverenlerin alması gereken önlemlere yönelik önerilerini güncelledi Görüntüle
107 UNFPA tarafından ?Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ile COVID-19?a Yönelik Önlem, Koruma ve Müdahale? Bilgi notu yayımlandı Görüntüle
108 DSÖ Durum Raporu-82 Görüntüle
109 DSÖ-?Soru-Cevap sayfasını? güncelledi. Görüntüle
110 CDC, ?Parklar ve Sosyal Tesisler İçin Kaynaklar?ı yayınladı Görüntüle
111 DSÖ Durum Raporu-83 Görüntüle
112 DSÖ, ?COVID-19 Aşıları için Hedef Ürün Profilleri? belgesini yayınladı Görüntüle
113 CDC, seyahat etmenin güvenli olup olmadığına karar verirken göz önünde bulundurulması gerekenler ile ilgili öneriler yayımladı Görüntüle
114 CDC, ?Açık Kalan Çocuk Bakım Kurumları için Rehber?i güncelledi Görüntüle
115 DSÖ Durum Raporu-84 Görüntüle
116 CDC, ?COVID-19 Ülkelere Göre Seyahat Önerileri?ni güncelledi Görüntüle
117 CDC-Okulların kapalı olduğu bu dönemde çocuk sağlığı ve bakımı Görüntüle
118 CDC,evsiz insanlar ile ilgili Görüntüle
119 CDC-ABD dışındaki sağlık kurumlarına yönelik, ?COVID-19: Sağlık Kurumlarında Ziyaretçilerin Yönetimi? önerilerini yayınladı Görüntüle
120 DSÖ Durum Raporu-85 Görüntüle
121 DSÖ, COVID-19 tedavisi için oksijen kaynakları ve dağıtım stratejileri hakkında geçici rehber yayınladı Görüntüle
122 CDC, tesislerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine yönelik önerilerini güncelledi Görüntüle
123 ECDC, yüz maskelerinin toplumda kullanımı ile ilgili bir infografik paylaştı Görüntüle
124 DSÖ Durum Raporu-86 Görüntüle
125 DSÖ, COVID-19?u yenmek için güncellenmiş bir stratejik hazırlık ve müdahale planı yayınladı. Görüntüle
126 OpenWHO, sağlık çalışanları için ?COVID-19: Kişisel koruyucu ekipmanı giyme ve çıkarma? adıyla yeni bir online kurs başlattı Görüntüle
127 DSÖ, COVID-19 gösterge tablosunu daha iyi veri görselleştirmesi ile güncelledi Görüntüle
128 CDC, COVID-19 salgınında eczanelere yönelik önerilerini güncelledi Görüntüle
129 CDC, evde bakım önerilerini güncelledi. Görüntüle
130 CDC, ?ABD Dışı Sağlık Hizmetlerinde Şüpheli COVID-19 Hastalarının Triyajı için Standart Çalışma Prosedürü: Triyaj sırasında Erken Tespit ve Bulaşmanın Önlenmesi? dökümanlarında, güncelleme yayınladı Görüntüle
131 CDC, COVID-19?a neden olan virüse yanıt verme çabalarının yerelleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla bir sosyal medya aracı geliştirdi. Görüntüle
132 DSÖ Durum Raporu-87 Görüntüle
133 CDC, COVID-19 salgını öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişim stratejilerini planlamaktan sorumlu diğer halk sağlığı profesyonelleri için tasarlanmış geçici bir rehber yayınladı Görüntüle
134 CDC, ABD dışındaki sağlık kurumlarına yönelik ?COVID-19?a Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının Halk Sağlığı Yönetimi için Geçici Hususlar? rehberini güncelledi Görüntüle
135 CDC, uzun süreli bakım tesislerinde COVID-19 için hazırlanması gereken temel stratejileri güncelledi Görüntüle
136 DSÖ Durum Raporu-88 Görüntüle
137 DSÖ, Ramazan ayında sosyal ve dini uygulamalar ve toplantılar için halk sağlığı rehberi yayımladı Görüntüle
138 DSÖ, COVID-19 durumunda halk sağlığı ve sosyal önlemlerin düzenlenmesine ilişkin hususlar konusunda rehber yayımladı. Görüntüle
139 CDC, ?Çocuk Sağlığı Hizmet Sunucularına Yönelik COVID-19 Önerileri? güncellendi Görüntüle
140 CDC, ?COVID-19 Salgınında Açık Kalan Çocuk Bakım Tesisleri için Rehber?i güncellendİ Görüntüle
141 CDC, ?COVID-19 Salgınına Yönelik Stresle Başa Çıkma Yöntemleri? yayımlandı Görüntüle
142 DSÖ Durum Raporu-89 Görüntüle
143 DSÖ, Halk sağlığı ve sosyal önlemleri düzenleme konusundaki yeni rehber Görüntüle
144 DSÖ, mülteci ve göçmenlerin, COVID-19 salgınında halk sağlığı mücadelesine dahil edilmesi için yeni bir rehber yayımladı. Görüntüle
145 ECDC, ?Bulaşıcı Hastalık Tehditleri Raporu (CDTR)? yayımlandı Görüntüle
146 DSÖ Durum Raporu-90 Görüntüle
147 DSÖ Durum Raporu-91 Görüntüle
148 DSÖ, COVID-19 hastalarında non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların (NSAID?ler) kullanımı hakkında bir bilgilendirme Görüntüle
149 DSÖ, Acil Sağlık Ekipleri, Küresel Sağlık Topluluğu, Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı, Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı ile ilgili bir güncelleme yapıldı. Görüntüle
150 CDC, toplumun farklı düzeylerinde (eyalet, bölge, mahalle gibi) COVID-19?un yayılmasını önleme önerilerini güncelledi Görüntüle
151 DSÖ Durum Raporu-92 Görüntüle
152 DSÖ, ?COVID-19?un Ölüm Nedeni Olarak Sertifikalandırılması ve Sınıflandırılması (Kodlaması) için Uluslararası Kurallar?ı yayımladı. Görüntüle
153 CDC, COVID19Surge Görüntüle
154 CDC, ?Evsiz Sığınaklarına Başvuranları Tarama? ile ilgili öneriler güncellendi Görüntüle
155 DSÖ Durum Raporu-93 Görüntüle
156 DSÖ Salgın Bilgi Ağı (EPI-WIN) Görüntüle
157 CDC, Kişisel koruyucu donanım (KKD) ve ekipman arzını optimize etme stratejileri güncellendi Görüntüle
158 Küresel Salgın Uyarı ve Müdahale Ağı (GOARN), GOARN COVID-19 Bilgi Merkezini başlattı. Görüntüle
159 DSÖ, ?COVID-19 ile Mücadelenin Anahtarı Olarak İnsan Haklarının Ele Alınması? kılavuzunu yayımladı. Görüntüle
160 CDC, COVID-19 salgınıyla mücadelede çok yönlü bir yaklaşımın parçası olan temaslı takibine yönelik öneriler güncellendi Görüntüle
161 CDC, ?Elastomerik Solunum Maskeleri için Stratejiler? Görüntüle
162 CDC, Elektrikli Hava Temizleyici Respiratörler için Stratejiler? Görüntüle
163 CDC, Evde Diyalizde Dikkat Edilmesi Gerekenler? Görüntüle
164 CDC, ?Filtreli Yüz Maskeleri için Dekontaminasyon ve Tekrar Kullanım? önerileri güncellendi Görüntüle
165 CDC, COVID-19 ile Mücadele Sırasında Veteriner Klinikleri İçin Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberi? güncellendi Görüntüle
166 ECDC, ?Hızlı Risk Değerlendirmesi: AB/AEB ve İngiltere?de Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-2019) ? 9. Güncelleme?sini paylaştı. Görüntüle
167 DSÖ Durum Raporu-95 Görüntüle
168 DSÖ ?COVID-19 ve Gıda Güvenliği: Ulusal Gıda Güvenliği Kontrol Sistemlerinden Sorumlu Yetkili Kuruluşlar İçin Kılavuz? Görüntüle
169 DSÖ, ?COVID-19 virüsü için; su, sanitasyon, hijyen ve atık yönetimi?. Görüntüle
170 DSÖ, ?Havacılıkta COVID-19 vakalarını/salgını yönetmek için operasyonel hususlar? adında yeni bir kurs başlatılmıştır. Görüntüle
171 DSÖ, COVID-19 Araçlar (Eylem) Hızlandırıcısına Erişim ? Yeni COVID-19 Teşhis, Tedavi ve Aşılarına Yönelik Geliştirme, Üretim ve Adil Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği? dokümanı yayımlandı Görüntüle
172 CDC ?Seyahat? konusunda yer alan rehberlerini güncellendi Görüntüle
173 ECDC, Hızlı Risk Değerlendirmesi: AB/AEA ve İngiltere?de COVID-19 hızlı risk değerlendirmesinin dokuzuncu güncellemesi paylaşıldı Görüntüle
174 DSÖ Durum Raporu-96 Görüntüle
175 CDC tarafından, COVID-19 ile ilgili araştırma aşamasındaki terapötiklerle ilgili klinisyenlere yönelik bilgi güncellemesi yapıldı Görüntüle
176 DSÖ Durum Raporu-97 Görüntüle
177 COVID-19?a karşı terapötikler için temel protokol DSÖ R&D Blueprint Working Group tarafından yayımlandı. Görüntüle
178 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, COVID-19?un Avrupa Bölgesi?ne yayılmasına yanıt olarak birçok ülke tarafından getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılması için anahtar hususlar yayımladı. Görüntüle
179 CDC, et ve kümes hayvanı işleme çalışanları ve işverenleri için bir rehber yayımladı Görüntüle
180 DSÖ Durum Raporu-98 Görüntüle
181 DSÖ Amerika Bölge Ofisi, COVID-19 salgını durumunda aşı programlarının işleyişine ilişkin rehberlik sağlayan bir belge yayımladı. Görüntüle
182 Acil Sağlık Ekipleri, Küresel Sağlık Topluluğu, Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı, Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı ile ilgili bir güncelleme yapıldı. Görüntüle
183 CDC, COVID-19 için test yapılacak ve değerlendirilecek kişilerde önceliklerle ilgili düzenleme yapt Görüntüle
184 CDC, COVID-19 için yapılan testlerle ilgili bir açıklama paylaştı. Görüntüle
185 DSÖ Durum Raporu-99 Görüntüle
186 DSÖ, COVID-19 için ilaç ve ilaç dışı deneysel tedavileri listeleyen ?Ar-Ge Planı: COVID-19 Deneysel Tedaviler?i yayımladı. Görüntüle
187 DSÖ Durum Raporu-100 Görüntüle
188 DSÖ, ?Kentlerde ve Kentsel Ortamlarda COVID-19 için Hazırlıkların Güçlendirilmesi? başlıklı bir teknik rehber yayımladı. Görüntüle
189 CDC, ülkelere göre seyahat önerilerini yayımladı Görüntüle
190 CDC, ABD?de Seyahat ve Koronavirus ile ilgili öneriler yayımladı Görüntüle
191 CDC, ?Koronavirus Hastalığı 2019 İçin Kişilerden Klinik Örneklerin Toplanması, İşlenmesi ve Test Edilmesi için Geçici Kılavuzlar?da güncelleme yapıldı. Görüntüle
192 CDC,?Kamusal Alanların, İşyerlerinin, İşletmelerin, Okulların ve Evlerin Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi İçin Güncellenen Rehber? Görüntüle
193 ECDC, Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) ve AB/AEA? da insan kaynaklı içeriklerin temini ile ilgili bir dokümanın ilk güncellemesini paylaştı. Görüntüle
194 ECDC, toplu taşımada kişisel koruyucu önlemlere dair bir doküman paylaştı Görüntüle
195 DSÖ Durum Raporu-101 Görüntüle
196 CDC, COVID-19?a neden olan virüsle mücadele çabalarının yerelleştirilmesine yardımcı olmak için bir sosyal medya araç seti oluşturdu. Görüntüle
197 CDC, ?COVID-19 Pozitif veya Şüpheli Sağlık Personeli İçin İşe Dönüş Kriterleri (ara rehber)? yayımlandı. Görüntüle
198 CDC, sağlık personeli yetersizliğini azaltma stratejileri Görüntüle
199 CDC, ?Sağlık Profesyonelleri İçin Coronavirüs Hakkında Klinik Bakım Rehberi (COVID-19)?ni yayımladı Görüntüle
200 CDC, ?Hasta Bakımında Yer Alan Sağlık Sağlayıcıları için COVID-19 Üzerine On Klinik İpucu?nu yayımladı Görüntüle
201 ECDC, haftalık bulaşıcı hastalık tehditler raporunu yayımladı Görüntüle
202 DSÖ Durum Raporu-102 Görüntüle
203 DSÖ, COVID-19 için Ülke Hazırlık ve Müdahale Durumu? güncellendi Görüntüle
204 DSÖ, ?COVID-19 Tedarik Zinciri Sistemi: Sarf Malzemesi Talebi ve Arzı? el kitabı yayımlandı Görüntüle
205 DSÖ, ?COVID 19 Aday Aşılarının Taslak Peyzajı? yayımlandı Görüntüle
206 DSÖ, ?Etik ve COVID-19: Kaynak Tahsisi ve Öncelik Belirleme? yayımlandı Görüntüle
207 Birleşmiş Milletler, COVID-19 sosyal ve ekonomik toparlanma planını Görüntüle
208 CDC ve diğer güvenilir kaynaklardan çevre sağlığı uygulayıcıları için sağlanan bilgiler paylaşıld Görüntüle
209 DSÖ Durum Raporu-103 Görüntüle
210 CDC, ?Laboratuvarlara Yönelik Ara Rehber? Görüntüle
211 CDC, ?COVID-19 Mücadelesi Sırasında Evcil Hayvanları Tedavi Eden Veteriner Klinikleri İçin Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberi? yayımlandı. Görüntüle
212 DSÖ Durum Raporu-104 Görüntüle
213 DSÖ, COVID-19 için Ülke Hazırlık ve Müdahale Durumu belgesini güncelledi. Görüntüle
214 CDC, ?Sağlık Tesislerinde Olmayan COVID-19?lu Kişilerin İzolasyonunun Sona Erdirilmesi Ara Rehberi?ni yayımladı Görüntüle
215 FDA, Konvelesan plazma hakkındaki rehber ve ilgili web sayfası güncellendi Görüntüle
216 DSÖ Durum Raporu-105 Görüntüle
217 CDC, Bilinen veya Şüpheli COVID-19 Olan Ölen Kişilerden Postmortem Örneklerin Toplanması ve Teslim Edilmesi ile İlgili Geçici Rehber yayımladı Görüntüle
218 CDC, COVID-19 Temaslı Takip Eğitim Rehberi ve Kaynakları paylaştı Görüntüle
219 ECDC, Dünya genelinde COVID-19 vakalarının dağılımına ait veriler erişime açık olarak paylaşıldı Görüntüle
220 FDA, COVID-19 için antikor testleri ile ilgili yapılan politika güncellemesinin ayrıntıları açıklandı. Görüntüle
221 DSÖ Durum Raporu-106 Görüntüle
222 CDC, ?Şüpheli veya Kesin COVID-19?lu Sağlık Personeli için İşe Dönüş Kriterleri Ara Rehber? yayımlandı Görüntüle
223 CDC, ?COVID-19 Açısından Kişilerin Değerlendirilmesi ve Test Edilmesi Ara Rehberi?ni yayımlandı. Görüntüle
224 CDC, ?COVID-19 Bağlamında Emzirme ve Anne Sütü Kullanımında Ara Rehber? yayımlandı Görüntüle
225 CDC, ?Sağlık Departmanları için COVID-19 Olgularının Rapor Edilmesine İlişkin Bilgiler? yayımlandı Görüntüle
226 CDC, laboratuvarlar için kaynaklar Görüntüle
227 CDC, ?KKD ve Ekipman Tedarikini Optimize Etme Stratejileri? paylaşıldı Görüntüle
228 CDC, ?COVID-19?lu Kişilerden Klinik Örneklerin Toplanması, İşlenmesi ve Testlerin Uygulanması için Ara Kılavuzlar? yayımlandı Görüntüle
229 DSÖ Durum Raporu-107 Görüntüle
230 CDC, Sağlık Profesyonelleri için COVID-19 ile İlgili Klinik Sorular Görüntüle
231 CDC, COVID-19 için Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Önleme ve Kontrol ile ilgili SSS? Görüntüle
232 CDC, Islah ve Tutuk Evlerinde COVID-19 Yönetim Geçici Rehberi Görüntüle
233 ECDC, ?COVID-19 için temaslı izlemi: güncel kanıtlar, geliştirme seçenekleri ve gerekli kaynakların değerlendirilmesi? Görüntüle
234 DSÖ Durum Raporu-108 Görüntüle
235 DSÖ, COVID-19?da insan enfeksiyon çalışmaları için etik kabul edilebilirliği belirleyen sekiz anahtar kriter listeledi Görüntüle
236 CDC, ?Uzun Süreli Kapatma veya Azaltılmış İşletimden Sonra Binaları Yeniden Açma Kılavuzu? yayımlandı Görüntüle
237 CDC, Toplantılar ve Topluluk Etkinlikleri; Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaşt Görüntüle
238 CDC, Okullar ve Kreşler; Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı Görüntüle
239 CDC, Kolejler ve üniversiteler: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı Görüntüle
240 CDC, Cemaat ve İnanç Temelli Kuruluşlar: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı Görüntüle
241 CDC, ?Kamusal Alanların, İşyerlerinin, İşletmelerin, Okulların ve Evlerin Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Rehberi? yeniden yayımlandı Görüntüle
242 CDC, Emekli Toplulukları ve Bağımsız Yaşam: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı Görüntüle
243 CDC, Taşımacılık ve Kargo: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı Görüntüle
244 CDC, İlk Müdahale ve Kolluk Kuvvetleri: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı Görüntüle
245 ?Temizlik ve Dezenfeksiyon Rehberi? yayımlandı Görüntüle
246 DSÖ Durum Raporu-109 Görüntüle
247 DSÖ, cezaevi müdürlerinin ve siyasetçilerin, COVID-19?a hızlı ve etkili yanıt verebilmesini desteklemek için bir kontrol listesi hazırladı Görüntüle
248 CDC, Sık Sorulan Sorular?ı yayımladı Görüntüle
249 CDC, Uzun Menzilli Kamyon Sürücülerinin COVID-19 Hakkında Bilmesi Gerekenler ile ilgili kaynakları paylaştı Görüntüle
250 CDC, COVID-19 Sırasında Halka Açık Havuzlar, Jakuziler ve Su Oyun Alanları İle İlgili Hususlar?ı paylaştı Görüntüle
251 CDC, COVID-19 ve ABD?de Seyahat ile ilgili önerileri paylaştı Görüntüle
252 CDC, COVID-19?un Yayılmasını Azaltmaya Yönelik Stratejileri Belirleme ile ilgili hususları paylaştı Görüntüle
253 CDC, COVID-19 Temas Takibi Eğitimi: Rehber, Kaynaklar ve Örnek Eğitim Planı?nı yayımladı Görüntüle
254 DSÖ Durum Raporu-110 Görüntüle
255 DSÖ, COVID-19 Küresel İnsani Yardım Planı (GHRP) için bir güncelleme Görüntüle
256 DSÖ, Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC) tarafından, COVID-19?a karşı, gerçeklere uygun bir şekilde uyarlanabilir, düşük kapasiteli, esnek bir müdahale planı oluşturmaya yönelik yeni geçici rehber yayımlandı Görüntüle
257 CDC, Sık Sorulan Sorular?ı yayımladı Görüntüle
258 CDC, COVID-19 Sırasında Halka Açık Havuzlar, Jakuziler ve Su Oyun Alanları İle İlgili Hususlar?ı paylaştı Görüntüle
259 CDC, Eldiven Giyilmesi Gereken Durumlar?ı açıkladı Görüntüle
260 FDA, Devam eden pandemide kullanım için yeni bir test kategorisi olan COVID-19 antijen testi için ilk acil kullanım yetkisi (EUA) yayımlandı. Görüntüle
261 FDA, COVID-19 testi için evde toplanan tükürük örneklerini kullanma seçeneği ile ilk teşhis testine izin verildi Görüntüle
262 FDA, Yeniden açılmaya hazırlanan, COVID-19 salgını sırasında kapatılmış veya kısmen kapatılmış perakende gıda işletmelerine yardımcı olmak üzere iki belge yayımlandı Görüntüle
263 Türkiye Psikiyatri Derneği Açık Eğitim Sitesinde ?COVID-19?a özel bir bölüm ayrıldı. Görüntüle
264 DSÖ Durum Raporu-111 Görüntüle
265 Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS), inşaat işçileri için COVID-19?u önlemeye yönelik tedbirler başlıklı yeni yönergeler yayımladı. Görüntüle
266 DSÖ Durum Raporu 112 Görüntüle
267 DSÖ Durum Raporu 113 Görüntüle
268 DSÖ Durum Raporu 114 Görüntüle
269 CDC, Korunmasız Evsizler ve Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) hakkında Geçici Rehberlik Görüntüle
270 DSÖ Durum Raporu 115 Görüntüle
271 CDC, Pandemi Sırasında Genel Nüfus Afet Barınakları için Rehber Görüntüle
272 ECDC, Sağlık hizmetlerinde COVID-19 için enfeksiyon önleme ve kontrol ve hazırlık - üçüncü güncelleme yayımlandı Görüntüle
273 DSÖ Durum Raporu 116 Görüntüle
274 CDC'nin Laboratuar Destek İletişim Sistemi (LOCS) Görüntüle
275 DSÖ Durum Raporu 117 Görüntüle
276 DSÖ, COVID-19'daki sağlık çalışanlarına destek uygulaması Görüntüle
277 ECDC, COVID-19 vakalarının dünya çapındaki coğrafi dağılımı hakkındaki 17 mayıs verileri Görüntüle
278 DSÖ Durum Raporu 118 Görüntüle
279 ECDC, COVID-19 vakalarının dünya çapındaki coğrafi dağılımı hakkındaki bugünkü veriler Görüntüle
280 DSÖ, ?İnsanda COVID-19 Enfeksiyonu Sürveyans Stratejileri? rehberi Görüntüle
281 DSÖ, Okullarda COVID-19 ile İlgili Halk Sağlığı Önlemleri Değerlendirmesi Görüntüle
282 DSÖ, ?COVID-19?da Halk Sağlığının ve Sosyal Önlemlerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar? başlıklı rehber güncellendi Görüntüle
283 DSÖ, Laboratuvar Biyogüvenliği konulu bir ara rehber yayımlandı Görüntüle
284 DSÖ, ?COVID-19?da Çevresel Yüzeylerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu? başlıklı yeni bir rehber yayımladı Görüntüle
285 FDA, ?Koronavirüs Test Temel İlkeleri-Tüketici Güncellemesi?ni yayımladı Görüntüle
286 DSÖ Durum Raporu 119 Görüntüle
287 CDC, Çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom (MIS-C) ile ilgili güncel bilgi ve rehberlik Görüntüle
288 DSÖ Durum Raporu 120 Görüntüle
289 ECDC, AB / AEA'daki uzun süreli bakım tesislerinde COVID-19'un izlenmesi Görüntüle
290 ECDC, Hızlı risk değerlendirmesi: Pediatrik inflamatuar multisistem sendromu ve çocuklarda SARS -CoV-2 enfeksiyonu Görüntüle
291 CDC, Eyaletlerin açılmasına yardımcı olmak için kaynaklar yayınladı Görüntüle
292 ECDC yeni haftalık COVID-19 izleme raporu Görüntüle
293 DSÖ Durum Raporu 121 Görüntüle
294 DSÖ Durum Raporu 122 Görüntüle
295 CDC, COVID-19 Örnek Eğitim Planları, Rehberlik ve Kaynaklar Görüntüle
296 CDC, Dental Ortamlar için Rehberlik Görüntüle
297 CDC, Kişi Takibi Görüntüle
298 CDC, Uzun Süreli Bakım Tesislerinde (LTCF'ler) COVID-19 İçin Hazırlanacak Temel Stratejiler Görüntüle
299 CDC, Temizlik ve Dezenfeksiyon Kılavuzu Görüntüle
300 DSÖ Durum Raporu 123 Görüntüle
301 CDC İnanç Toplulukları İçin Öneriler Görüntüle
302 CDC-İnanç Toplulukları için Geçici Rehberlik Görüntüle
303 CDC, COVID-19 Ülkelere Göre Seyahat Önerileri Görüntüle
304 CDC, Ev izolasyonu nasıl kaldırılır Görüntüle
305 CDC, Okullar ve Çocuk Bakımı: Okul Ortamlarına Yönelik Rehberlik Görüntüle
306 CDC, İşletmeler ve İşverenler için Kaynaklar Görüntüle
307 DSÖ Durum Raporu 124 Görüntüle
308 CDC, COVID-19 İçin Seroloji Testleri adlı rehber Görüntüle
309 FDA, evde kendi kendine örnek toplama ve COVID-19 için hangi testlerin artık dağıtılmaması gerektiğine dair bilgileri netleştirmek için SARS-CoV-2 için Sık Sorulan Sorular (SSS)?ı güncelledi Görüntüle
310 DSÖ Durum Raporu 125 Görüntüle
311 CDC, ABD Yükseköğretim Kurumlarının Yöneticileri için Geçici Rehberlik Görüntüle
312 CDC, COVID-19Surge Görüntüle
313 DSÖ Durum Raporu 126 Görüntüle
314 CDC, Restoran ve Barlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler Görüntüle
315 CDC, Bireyler ve Aileler için Cenaze Rehberliği Görüntüle
316 CDC, Ev Temizlik ve Dezenfeksiyonu Görüntüle
317 ECDC, AB / AEA ve İngiltere'de COVID-19'un öngörülen temel çizgileri, önlemlerin azalmasının etkisini değerlendirmek için Görüntüle
318 ECDC, AB / AEA'da COVID-19'un yayılmasını azaltmak için seyahatle ilgili önlemlere ilişkin hususlar Görüntüle
319 CDC, yakın çevrelerde birlikte yaşayan insanlar veya aynı evde büyük veya geniş ailelerle yaşayan insanlar için rehber Görüntüle
320 DSÖ Durum Raporu 127 Görüntüle
321 CDC,Sanitasyon ve Atıksu Çalışanları için COVID-19 Hakkında Bilgi Görüntüle
322 ECDC, RT-PCR testi ile SARS-CoV-2 enfeksiyonunun nokta prevalansını tahmin etme metodolojisi Görüntüle
323 CDC, COVID-19 için Sağlıkta Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Sık Sorulan Sorular Güncellendi Görüntüle
324 CDC, Hava Yolculuğu Araç Seti yayımlandı Görüntüle
325 CDC, Kişi ve toplulukların solunum yolu virüs enfeksiyonlarının yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için yapabilecekleri önlemler Görüntüle
326 DSÖ Durum Raporu 13 Görüntüle
327 DSÖ Durum Raporu 131 Görüntüle
328 CDC, Büyük Ölçekli Coğrafi Seroprevalans Araştırmaları Görüntüle
329 CDC, Yükseköğretim Enstitüleri İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Görüntüle
330 DSÖ Durum Raporu 132 Görüntüle
331 DSÖ, sağlık çalışanlarının taşıdığı COVID-19?un risk faktörlerinin değerlendirilmesi için bir vaka kontrol protokolü yayımladı Görüntüle
332 DSÖ, ?COVID-19 Virüs Enfeksiyonu için Nüfus Temelli ve Yaşa Dayalı Bir Seroepidemiyolojik Araştırma Protokolü?nü yayımladı Görüntüle
333 CDC, Eczaneler için Rehber: COVID-19 Mücadelesi Sırasında Eczanelerde Eczacılar ve Eczane Teknikerlerine Yönelik Rehber yayımlandı Görüntüle
334 ECDC tarafından, süregelen halk sağlığı tehditleri hakkında haftalık bir bülten olan ?Bulaşıcı Hastalık Tehditleri Raporu, 24-30 Mayıs 2020, 22. Hafta? yayımlandı. Görüntüle
335 DSÖ Durum Raporu 132 Görüntüle
336 CDC, Ek Önlemler Almak İsteyenler Görüntüle
337 CDC, COVID-19 Ülkelere Göre Seyahat Önerileri güncellendi Görüntüle
338 DSÖ Durum Raporu 133 Görüntüle
339 CDC, Geçici COVID-19 Sağlık Müdürlükleri için İletişim İzleme İletişim Araç Seti yayımlandı. Görüntüle
340 DSÖ Durum Raporu 135 Görüntüle
341 CDC, İşyerlerini, Evleri, Okulları veya Ticari Kuruluşları Güvende Tutmak Görüntüle
342 CDC ve ABD Çalışma Bakanlığı'ndan Geçici Rehber; Tarım İşçileri ve İşverenler Görüntüle
343 CDC, COVID-19 Bilinen veya Şüphelenilen Bir Kişiye Sağlık Çalışanları veya diğer Kritik Altyapı Çalışanları Dışında Olan ABD Topluluklarındaki Kişiler İçin Halk Sağlığı Önerileri yayımladı. Görüntüle
344 HHS, COVID-19 Testi için Yeni Laboratuvar Veri Raporlama Kılavuzunu Duyurdu Görüntüle
345 DSÖ Durum Raporu 136 Görüntüle

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Uluslararası Sağlık Kurumları
  • +905326849015

En Son Haberler