Uluslararası Sağlık Kurumları COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 CDC-Klinisyenler için COVID-19 Hastalarında Tedavi Seçenekleri Hakkında Bilgi İndir
2 CDC-Hastaysan Ne Yapmalı İndir
3 CDC-Evde Bakım İndir
4 CDC-Evde sağlığınızı yönetmek(Covid-19 Hastası) İndir
5 CDC- Hasta Ortamının Dezenfeksiyonu İndir
6 CDC_Okul dışındayken çocukları sağlıklı tutmak için ipuçları İndir
7 CDC-Şüpheli veya Onaylanmış COVID-19 Hastaları İçin Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri İndir
8 CDC-COVID-19 için Araştırmada Ölen Kişilerden Postmortem Örneklerin Toplanması İndir
9 CDC-Obstetrik Sağlık Hizmetlerinde(Yatan Hasta) COVID-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne İlişkin Geçici Hususlar İndir
10 CDC-Kişilerin Değerlendirilmesi ve Test Edilmesi İndir
11 DSÖ-Covid-19 mitleri İndir
12 DSÖ-Sağlık çalışanları için rehber İndir
13 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Erken araştırma protokolleri İndir
14 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Hasta yönetimi İndir
15 COVID-19 teknik rehberlik: 2019-nCoV için laboratuvar testi İndir
16 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Sürveyans ve vaka tanımları İndir
17 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü İndir
18 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Sınır güvenliği ve toplu etkinlikler İndir
19 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Risk iletişimi ve toplum katılımı İndir
20 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Ülke Düzeyinde Koordinasyon, Planlama, Düzenleme ve İzlem İndir
21 DSÖ-COVID-19 için kritik hazırlık, hazır olma ve müdahale İndir
22 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Okullar, işyerleri ve kurumlar için rehber İndir
23 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: İnsani yardım operasyonları, kamplar ve diğer hassas ortamlar İndir
24 EMA-Koronavirüs hastalığı (COVID-19) İndir
25 FAO-COVID-19 salgını - gıda ve tarım üzerindeki etkisi İndir
26 DSÖ-COVID-19 Müdahale Dayanışma Fonu İndir
27 BM-COVID-19 Sık Sorulan Sorular İndir
28 DSÖ-Cezaevlerinde COVID-19 salgınının önlenmesi İndir
29 ECDC- COVID-19 Olası/kesin Vaka Vefatından Sonra Yaklaşım İndir
30 ECDC-Kişisel koruyucu ekipman takma ve çıkarma kılavuzu İndir
31 ECDC-Sağlık sistemi acil durum planlaması için rehberlik Teknik rapor İndir
32 COVID-19 için enfeksiyon önleme ve kontrolü İndir
33 Onaylanmış COVID-19 vakaları için taburcu kriterleri İndir
34 ECDC-Hastaneler için kontrol listesi İndir
35 DSÖ-COVID-19 Hastalığı Veritabanları ve Kaynaklar İndir
36 CDC-Ulaştırma ve Kurye İşçileri için Karantina Rehberliği İndir
37 CDC-Yüksek risk altında olan kişiler İndir
38 FDA Endüstri Rehberi: COVID-19 Halk Sağlığı Acil Durumunda Bazı Ambalajlı Gıdaların Etiketlemesine İlişkin Geçici Politika İndir
39 FDA-Yüz Maskeleri ve Solunum Maskeleri için Uygulama Politikası İndir
40 FDA Endüstri Rehberi: Acil Durumunda Bazı Alkol Bazlı El Dezenfektan Ürünlerinin Hazırlanması için Geçici Politika İndir
41 DSÖ-COVİD-19 pandemisinin yönetimi ile ilgili yeni bir kurs başlattı. İndir
42 DSÖ, şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI) tedavi merkezi ve sağlık kuruluşlarında SARI tarama merkezi kurulması ve yönetilmesi ile ilgili uygulama kılavuzu İndir
43 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 27 Mart?ta, özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkilere dikkat çeken, COVID-19 pandemisi sırasında ruh sağlığı ve psikolojik direnç hakkında makale yayınladı. İndir
44 DSÖ, ülkelerin COVID-19 salgını sırasında temel sağlık hizmetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için operasyonel planlama yönergelerini güncelledi. İndir
45 DSÖ Durum Raporu 71 İndir
46 UNICEF, ILO ve UN Women tarafından COVID-19 bağlamında aile dostu politikalar ve işyerlerindeki diğer iyi uygulamalara ilişkin teknik bir belge hazırlandı İndir
47 DSÖ, COVID-19 için etiket dışı ilaç kullanımı hakkında bilimsel bir özet yayınladı İndir
48 DSÖ Avrupa Bölgesi, mülteciler ve göçmenlerle çalışan sağlık hizmetlerine yardımcı olmak için bir rehber belge yayınlamıştır. İndir
49 DSÖ Durum Raporu-73 İndir
50 DSÖ, COVID-19?u önlediğini, tanı koyduğunu veya tedavi ettiğini iddia eden sahte tıbbi ürünlere karşı tüketicileri, sağlık uzmanlarını ve sağlık yetkililerini uyarmak amacıyla ?Tıbbi Ürün Uyarısı? yayınladı. İndir
51 CDC-?Araştırılan Kişi ve Vaka Bildirim Formu? yayımlandı İndir
52 CDC-?Seyahat-İlişkili COVID-19 Maruz Kalımı Sonrası Halk Sağlığı Önerileri? güncellendi 01.04.2020 İndir
53 CDC-Sağlık Kurumlarında Olası/Kesin COVID-19 Vakaları için Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri? güncellendi 01.04.2020 İndir
54 CDC-?Toplum-İlişkili Maruz Kalım için Halk Sağlığı Önerileri? güncellendi 01.04.2020 İndir
55 CDC-?COVID-19 ile İlgili Numune Alma ve İşleme Süreci için Laboratuvar Biyogüvenlik Önlemleri? güncellendi. 31.03.2020 İndir
56 CDC-?Kesin COVID-19 Vakaları için Geçici Vaka Yönetim Rehberi? güncellendi. 30.03.2020 İndir
57 CDC-?Ayaktan Hemodiyaliz Merkezlerindeki Olası/Kesin COVID-19 Vakaları için Geçici Enfeksiyon Koruma ve Kontrol Rehberi? yayınlandı İndir
58 ECDC-Avrupa Birliği ve Avrupa Çevre Ajansı?nda COVID-19 için hızlı tanı testlerinin durumunu açıklayan bir rapor yayınlandı İndir
59 ECDC-Olası/Kesin COVID-19 vakalarının evde bakımı ile ilgili enfeksiyon koruma ve kontrol önerileri yayınlandı İndir
60 ECDC_Temaslı takibi ile ilgili rehber güncellendi 31.03.2020 İndir
61 ECDC-Sağlık kurumlarında COVID-19 için enfeksiyon koruma ve kontrol ve hazırlıklı olma rehberi güncellendi 31.03.2020 İndir
62 DSÖ Durum Raporu-74 İndir
63 DSÖ, hasta yolcuların yönetimi ve gemilerde COVID-19 vaka veya salgınlarının yönetimi için rehberlik sağlamak üzere iki çevrimiçi interaktif kurs hazırladı İndir
64 CDC-?COVID-19 için Kişilerden Klinik Örnek Alma ve Test Etme Kılavuzu? güncellendi 02.04.2020 İndir
65 CDC-?N95 Maske Kaynaklarını En Uygun Şekilde Kullanmak için Stratejiler? yayınlandı 02.04.2020 İndir
66 CDC-COVID-19 hakkındaki söylentilerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak bazı öneriler İndir
67 CDC-Suyla bulaş hakkında sıkça sorulan sorulara yanıtlar yayınlandı İndir
68 CDC- Ev Üretimi Bez Yüz Maskelerinin Kullanımı Hakkında Tavsiye İndir
69 DSÖ-Engellilere yönelik önlemleri içeren ?COVID-19 Salgını Sırasında Engellilik Durumları? yayınlandı İndir
70 CDC-Olası/Kesin COVID-19 Hastalarının Nakli ve Yatışı için Sağlık Profesyonellerine Yönelik Kontrol Listesi İndir
71 CDC-COVID-19 için hastanelere yönelik kapsamlı bir ?hazırlıklı olma (preparedness)? kontrol listesi İndir
72 DSÖ, umumi el hijyen istasyonlarına evrensel erişim öneren ve bunların herhangi bir kamu veya özel ticari binaya ve herhangi bir toplu taşıma tesisine girip çıkarken kullanılmasını zorunlu kılan yeni bir teknik rehber İndir
73 DSÖ Durum Raporu-76 İndir
74 PAHO, Amerika kıtası ve dünyada etkilenen diğer ülkelerden gelen COVID-19 salgını hakkında en son rehberlikleri ve araştırmaları içeren yeni bir aranabilir veritabanı oluşturdu. İndir
75 DSÖ Durum Raporu-77 İndir
76 CDC, ?Sağlık Çalışanı Yetersizliğini Azaltmak için Stratejiler? İndir
77 CDC, toplu taşıma aracı bakımı çalışanlarına (transit maintenance workers) yönelik olarak COVID-19?dan korunma, toplu taşıma araçlarının temizlenmesi, en uygun temizlik malzemeleri ve işverenlerin alması gereken önlemler İndir
78 CDC, sağlık çalışanlarının eğitimlerine yönelik aşağıdaki konularda webinerler yayınladı İndir
79 SB-ICD-10 AM Avustralya Kodlama (International Classification of Diseases, Australian Modification) Standartlarına göre COVID-19 ile ilgili olası durumlarda kullanılması gereken kodlama kuralları İndir

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİ