Uluslararası Sağlık Kurumları COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 CDC-Klinisyenler için COVID-19 Hastalarında Tedavi Seçenekleri Hakkında Bilgi İndir
2 CDC-Hastaysan Ne Yapmalı İndir
3 CDC-Evde Bakım İndir
4 CDC-Evde sağlığınızı yönetmek(Covid-19 Hastası) İndir
5 CDC- Hasta Ortamının Dezenfeksiyonu İndir
6 CDC_Okul dışındayken çocukları sağlıklı tutmak için ipuçları İndir
7 CDC-Şüpheli veya Onaylanmış COVID-19 Hastaları İçin Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri İndir
8 CDC-COVID-19 için Araştırmada Ölen Kişilerden Postmortem Örneklerin Toplanması İndir
9 CDC-Obstetrik Sağlık Hizmetlerinde(Yatan Hasta) COVID-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne İlişkin Geçici Hususlar İndir
10 CDC-Kişilerin Değerlendirilmesi ve Test Edilmesi İndir
11 DSÖ-Covid-19 mitleri İndir
12 DSÖ-Sağlık çalışanları için rehber İndir
13 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Erken araştırma protokolleri İndir
14 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Hasta yönetimi İndir
15 COVID-19 teknik rehberlik: 2019-nCoV için laboratuvar testi İndir
16 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Sürveyans ve vaka tanımları İndir
17 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü İndir
18 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Sınır güvenliği ve toplu etkinlikler İndir
19 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Risk iletişimi ve toplum katılımı İndir
20 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Ülke Düzeyinde Koordinasyon, Planlama, Düzenleme ve İzlem İndir
21 DSÖ-COVID-19 için kritik hazırlık, hazır olma ve müdahale İndir
22 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: Okullar, işyerleri ve kurumlar için rehber İndir
23 DSÖ-COVID-19 teknik rehberlik: İnsani yardım operasyonları, kamplar ve diğer hassas ortamlar İndir
24 EMA-Koronavirüs hastalığı (COVID-19) İndir
25 FAO-COVID-19 salgını - gıda ve tarım üzerindeki etkisi İndir
26 DSÖ-COVID-19 Müdahale Dayanışma Fonu İndir
27 BM-COVID-19 Sık Sorulan Sorular İndir
28 DSÖ-Cezaevlerinde COVID-19 salgınının önlenmesi İndir
29 ECDC- COVID-19 Olası/kesin Vaka Vefatından Sonra Yaklaşım İndir
30 ECDC-Kişisel koruyucu ekipman takma ve çıkarma kılavuzu İndir
31 ECDC-Sağlık sistemi acil durum planlaması için rehberlik Teknik rapor İndir
32 COVID-19 için enfeksiyon önleme ve kontrolü İndir
33 Onaylanmış COVID-19 vakaları için taburcu kriterleri İndir
34 ECDC-Hastaneler için kontrol listesi İndir
35 DSÖ-COVID-19 Hastalığı Veritabanları ve Kaynaklar İndir
36 CDC-Ulaştırma ve Kurye İşçileri için Karantina Rehberliği İndir
37 CDC-Yüksek risk altında olan kişiler İndir
38 FDA Endüstri Rehberi: COVID-19 Halk Sağlığı Acil Durumunda Bazı Ambalajlı Gıdaların Etiketlemesine İlişkin Geçici Politika İndir
39 FDA-Yüz Maskeleri ve Solunum Maskeleri için Uygulama Politikası İndir
40 FDA Endüstri Rehberi: Acil Durumunda Bazı Alkol Bazlı El Dezenfektan Ürünlerinin Hazırlanması için Geçici Politika İndir
41 DSÖ-COVİD-19 pandemisinin yönetimi ile ilgili yeni bir kurs başlattı. İndir
42 DSÖ, şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI) tedavi merkezi ve sağlık kuruluşlarında SARI tarama merkezi kurulması ve yönetilmesi ile ilgili uygulama kılavuzu İndir
43 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 27 Mart?ta, özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkilere dikkat çeken, COVID-19 pandemisi sırasında ruh sağlığı ve psikolojik direnç hakkında makale yayınladı. İndir
44 DSÖ, ülkelerin COVID-19 salgını sırasında temel sağlık hizmetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için operasyonel planlama yönergelerini güncelledi. İndir
45 DSÖ Durum Raporu 71 İndir
46 UNICEF, ILO ve UN Women tarafından COVID-19 bağlamında aile dostu politikalar ve işyerlerindeki diğer iyi uygulamalara ilişkin teknik bir belge hazırlandı İndir
47 DSÖ, COVID-19 için etiket dışı ilaç kullanımı hakkında bilimsel bir özet yayınladı İndir
48 DSÖ Avrupa Bölgesi, mülteciler ve göçmenlerle çalışan sağlık hizmetlerine yardımcı olmak için bir rehber belge yayınlamıştır. İndir
49 DSÖ Durum Raporu-73 İndir
50 DSÖ, COVID-19?u önlediğini, tanı koyduğunu veya tedavi ettiğini iddia eden sahte tıbbi ürünlere karşı tüketicileri, sağlık uzmanlarını ve sağlık yetkililerini uyarmak amacıyla ?Tıbbi Ürün Uyarısı? yayınladı. İndir
51 CDC-?Araştırılan Kişi ve Vaka Bildirim Formu? yayımlandı İndir
52 CDC-?Seyahat-İlişkili COVID-19 Maruz Kalımı Sonrası Halk Sağlığı Önerileri? güncellendi 01.04.2020 İndir
53 CDC-Sağlık Kurumlarında Olası/Kesin COVID-19 Vakaları için Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri? güncellendi 01.04.2020 İndir
54 CDC-?Toplum-İlişkili Maruz Kalım için Halk Sağlığı Önerileri? güncellendi 01.04.2020 İndir
55 CDC-?COVID-19 ile İlgili Numune Alma ve İşleme Süreci için Laboratuvar Biyogüvenlik Önlemleri? güncellendi. 31.03.2020 İndir
56 CDC-?Kesin COVID-19 Vakaları için Geçici Vaka Yönetim Rehberi? güncellendi. 30.03.2020 İndir
57 CDC-?Ayaktan Hemodiyaliz Merkezlerindeki Olası/Kesin COVID-19 Vakaları için Geçici Enfeksiyon Koruma ve Kontrol Rehberi? yayınlandı İndir
58 ECDC-Avrupa Birliği ve Avrupa Çevre Ajansı?nda COVID-19 için hızlı tanı testlerinin durumunu açıklayan bir rapor yayınlandı İndir
59 ECDC-Olası/Kesin COVID-19 vakalarının evde bakımı ile ilgili enfeksiyon koruma ve kontrol önerileri yayınlandı İndir
60 ECDC_Temaslı takibi ile ilgili rehber güncellendi 31.03.2020 İndir
61 ECDC-Sağlık kurumlarında COVID-19 için enfeksiyon koruma ve kontrol ve hazırlıklı olma rehberi güncellendi 31.03.2020 İndir
62 DSÖ Durum Raporu-74 İndir
63 DSÖ, hasta yolcuların yönetimi ve gemilerde COVID-19 vaka veya salgınlarının yönetimi için rehberlik sağlamak üzere iki çevrimiçi interaktif kurs hazırladı İndir
64 CDC-?COVID-19 için Kişilerden Klinik Örnek Alma ve Test Etme Kılavuzu? güncellendi 02.04.2020 İndir
65 CDC-?N95 Maske Kaynaklarını En Uygun Şekilde Kullanmak için Stratejiler? yayınlandı 02.04.2020 İndir
66 CDC-COVID-19 hakkındaki söylentilerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak bazı öneriler İndir
67 CDC-Suyla bulaş hakkında sıkça sorulan sorulara yanıtlar yayınlandı İndir
68 CDC- Ev Üretimi Bez Yüz Maskelerinin Kullanımı Hakkında Tavsiye İndir
69 DSÖ-Engellilere yönelik önlemleri içeren ?COVID-19 Salgını Sırasında Engellilik Durumları? yayınlandı İndir
70 CDC-Olası/Kesin COVID-19 Hastalarının Nakli ve Yatışı için Sağlık Profesyonellerine Yönelik Kontrol Listesi İndir
71 CDC-COVID-19 için hastanelere yönelik kapsamlı bir ?hazırlıklı olma (preparedness)? kontrol listesi İndir
72 DSÖ, umumi el hijyen istasyonlarına evrensel erişim öneren ve bunların herhangi bir kamu veya özel ticari binaya ve herhangi bir toplu taşıma tesisine girip çıkarken kullanılmasını zorunlu kılan yeni bir teknik rehber İndir
73 DSÖ Durum Raporu-76 İndir
74 PAHO, Amerika kıtası ve dünyada etkilenen diğer ülkelerden gelen COVID-19 salgını hakkında en son rehberlikleri ve araştırmaları içeren yeni bir aranabilir veritabanı oluşturdu. İndir
75 DSÖ Durum Raporu-77 İndir
76 CDC, ?Sağlık Çalışanı Yetersizliğini Azaltmak için Stratejiler? İndir
77 CDC, toplu taşıma aracı bakımı çalışanlarına (transit maintenance workers) yönelik olarak COVID-19?dan korunma, toplu taşıma araçlarının temizlenmesi, en uygun temizlik malzemeleri ve işverenlerin alması gereken önlemler İndir
78 CDC, sağlık çalışanlarının eğitimlerine yönelik aşağıdaki konularda webinerler yayınladı İndir
79 SB-ICD-10 AM Avustralya Kodlama (International Classification of Diseases, Australian Modification) Standartlarına göre COVID-19 ile ilgili olası durumlarda kullanılması gereken kodlama kuralları İndir
80 DSÖ Durum Raporu-78 İndir
81 DSÖ, topluluklarda, evde bakım sırasında ve sağlık hizmeti verilirken maske kullanımı konusunda bir rehber yayınladı İndir
82 CDC, COVID-19?a yanıtta sağlık kuruluşlarının kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımını planlaması ve optimize etmesine yardımcı olacak elektronik tabanlı bir model olan ?KKE Tükenme Hızı Hesaplayıcı? programını sundu İndir
83 CDC, COVID-19 için ülkelere göre seyahat önerilerini güncelledi İndir
84 Ayaktan Hasta Bakımı Geçici Ek Rehber?i güncellendi İndir
85 İşletmeler ve işverenler için COVID-19?a karşı plan yapmak, hazırlanmak ve cevap geliştirmek için yayınlanan kaynaklar güncellendi İndir
86 DSÖ Durum Raporu-79 İndir
87 DSÖ, kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) sağlık hizmetlerinde, evde bakım ortamlarında ve kargo ambalajlama sırasında doğru kullanımı hakkında bir rehber belge yayınladı İndir
88 DSÖ, COVID-19 salgını sırasında acil kullanım için ilk iki tanı testini listeledi. İndir
89 DSÖ, gıda güvenliği konusunda bir kılavuz yayınladı: İndir
90 COVID-19?u önlemenin en iyi yolunu virüse maruziyetin engellenmesi olarak belirten CDC, korunma önerilerini güncelledi: İndir
91 CDC ?Koronavirüs Hastalarından Klinik Örnek Toplanması, Saklanması ve Tetkiki İçin Geçici Rehber?i güncelledi İndir
92 DSÖ Durum Raporu-80 İndir
93 DSÖ, dini liderler ve inanç temelli topluluklar için COVID-19 ile ilgili bir rehber yayınladı İndir
94 DSÖ-6-11 yaş arası çocukların COVID-19?u anlaması için hazırlanmış olan ?Benim Kahramanım Sensin? kitabı-Türkçe İndir
95 CDC; hastaneye başvuru öncesi öneriler, hastaneye yatış sırasında öneriler, anne-bebek teması ve emzirme başlıklarını içeren, ?Yatan Hastalarda Obstetrik Sağlık Bakım Önerileri?ni güncelledi. İndir
96 CDC-?Yatan Hastalarda Obstetrik Sağlık Bakım Önerileri? İndir
97 CDC, ?N95 Maskelerinin Arzını Optimize Etme Stratejileri?ni güncelledi İndir
98 CDC ?Islahevi ve Hapishanelerde Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Geçici Rehberi?ni güncelledi. İndir
99 CDC, bilinen veya şüpheli COVID-19 hastalarında hemodiyaliz konusunda dikkat edilecek hususları güncelledi. İndir
100 ECDC ?COVID-19 Sürveyansı için Stratejiler? adında teknik bir rapor yayımladı İndir
101 DSÖ Durum Raporu-81 İndir
102 DSÖ, ?Go.Data?ya Giriş ? Sahada veri toplama, bulaş zincirleri ve temaslı takibi? adıyla yeni bir çevrimiçi kurs başlattı. İndir
103 CDC, hane halkı ihtiyaçlarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde nasıl karşılanabileceği konusunda topluma yönelik tavsiyelerini güncelledi İndir
104 CDC, ?Sağlık Bakım Tesisleri Dışında İzole Edilen COVID-19?lu Bireylerin İzolasyonunun Sona Erdirilmesi Geçici Rehberi? güncellendi İndir
105 CDC, ?Emeklilik Dernekleri ve Bağımsız Yaşam Tesislerinde COVID-19?un Yayılmasını Önleme Geçici Rehberi?ni güncellendi İndir
106 CDC, işverenlerin alması gereken önlemlere yönelik önerilerini güncelledi İndir
107 UNFPA tarafından ?Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ile COVID-19?a Yönelik Önlem, Koruma ve Müdahale? Bilgi notu yayımlandı İndir
108 DSÖ Durum Raporu-82 İndir
109 DSÖ-?Soru-Cevap sayfasını? güncelledi. İndir
110 CDC, ?Parklar ve Sosyal Tesisler İçin Kaynaklar?ı yayınladı İndir
111 DSÖ Durum Raporu-83 İndir
112 DSÖ, ?COVID-19 Aşıları için Hedef Ürün Profilleri? belgesini yayınladı İndir
113 CDC, seyahat etmenin güvenli olup olmadığına karar verirken göz önünde bulundurulması gerekenler ile ilgili öneriler yayımladı İndir
114 CDC, ?Açık Kalan Çocuk Bakım Kurumları için Rehber?i güncelledi İndir
115 DSÖ Durum Raporu-84 İndir
116 CDC, ?COVID-19 Ülkelere Göre Seyahat Önerileri?ni güncelledi İndir
117 CDC-Okulların kapalı olduğu bu dönemde çocuk sağlığı ve bakımı İndir
118 CDC,evsiz insanlar ile ilgili İndir
119 CDC-ABD dışındaki sağlık kurumlarına yönelik, ?COVID-19: Sağlık Kurumlarında Ziyaretçilerin Yönetimi? önerilerini yayınladı İndir
120 DSÖ Durum Raporu-85 İndir
121 DSÖ, COVID-19 tedavisi için oksijen kaynakları ve dağıtım stratejileri hakkında geçici rehber yayınladı İndir
122 CDC, tesislerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine yönelik önerilerini güncelledi İndir
123 ECDC, yüz maskelerinin toplumda kullanımı ile ilgili bir infografik paylaştı İndir
124 DSÖ Durum Raporu-86 İndir
125 DSÖ, COVID-19?u yenmek için güncellenmiş bir stratejik hazırlık ve müdahale planı yayınladı. İndir
126 OpenWHO, sağlık çalışanları için ?COVID-19: Kişisel koruyucu ekipmanı giyme ve çıkarma? adıyla yeni bir online kurs başlattı İndir
127 DSÖ, COVID-19 gösterge tablosunu daha iyi veri görselleştirmesi ile güncelledi İndir
128 CDC, COVID-19 salgınında eczanelere yönelik önerilerini güncelledi İndir
129 CDC, evde bakım önerilerini güncelledi. İndir
130 CDC, ?ABD Dışı Sağlık Hizmetlerinde Şüpheli COVID-19 Hastalarının Triyajı için Standart Çalışma Prosedürü: Triyaj sırasında Erken Tespit ve Bulaşmanın Önlenmesi? dökümanlarında, güncelleme yayınladı İndir
131 CDC, COVID-19?a neden olan virüse yanıt verme çabalarının yerelleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla bir sosyal medya aracı geliştirdi. İndir
132 DSÖ Durum Raporu-87 İndir
133 CDC, COVID-19 salgını öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişim stratejilerini planlamaktan sorumlu diğer halk sağlığı profesyonelleri için tasarlanmış geçici bir rehber yayınladı İndir
134 CDC, ABD dışındaki sağlık kurumlarına yönelik ?COVID-19?a Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının Halk Sağlığı Yönetimi için Geçici Hususlar? rehberini güncelledi İndir
135 CDC, uzun süreli bakım tesislerinde COVID-19 için hazırlanması gereken temel stratejileri güncelledi İndir
136 DSÖ Durum Raporu-88 İndir
137 DSÖ, Ramazan ayında sosyal ve dini uygulamalar ve toplantılar için halk sağlığı rehberi yayımladı İndir
138 DSÖ, COVID-19 durumunda halk sağlığı ve sosyal önlemlerin düzenlenmesine ilişkin hususlar konusunda rehber yayımladı. İndir
139 CDC, ?Çocuk Sağlığı Hizmet Sunucularına Yönelik COVID-19 Önerileri? güncellendi İndir
140 CDC, ?COVID-19 Salgınında Açık Kalan Çocuk Bakım Tesisleri için Rehber?i güncellendİ İndir
141 CDC, ?COVID-19 Salgınına Yönelik Stresle Başa Çıkma Yöntemleri? yayımlandı İndir
142 DSÖ Durum Raporu-89 İndir
143 DSÖ, Halk sağlığı ve sosyal önlemleri düzenleme konusundaki yeni rehber İndir
144 DSÖ, mülteci ve göçmenlerin, COVID-19 salgınında halk sağlığı mücadelesine dahil edilmesi için yeni bir rehber yayımladı. İndir
145 ECDC, ?Bulaşıcı Hastalık Tehditleri Raporu (CDTR)? yayımlandı İndir
146 DSÖ Durum Raporu-90 İndir
147 DSÖ Durum Raporu-91 İndir
148 DSÖ, COVID-19 hastalarında non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların (NSAID?ler) kullanımı hakkında bir bilgilendirme İndir
149 DSÖ, Acil Sağlık Ekipleri, Küresel Sağlık Topluluğu, Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı, Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı ile ilgili bir güncelleme yapıldı. İndir
150 CDC, toplumun farklı düzeylerinde (eyalet, bölge, mahalle gibi) COVID-19?un yayılmasını önleme önerilerini güncelledi İndir
151 DSÖ Durum Raporu-92 İndir
152 DSÖ, ?COVID-19?un Ölüm Nedeni Olarak Sertifikalandırılması ve Sınıflandırılması (Kodlaması) için Uluslararası Kurallar?ı yayımladı. İndir
153 CDC, COVID19Surge İndir
154 CDC, ?Evsiz Sığınaklarına Başvuranları Tarama? ile ilgili öneriler güncellendi İndir
155 DSÖ Durum Raporu-93 İndir
156 DSÖ Salgın Bilgi Ağı (EPI-WIN) İndir
157 CDC, Kişisel koruyucu donanım (KKD) ve ekipman arzını optimize etme stratejileri güncellendi İndir
158 Küresel Salgın Uyarı ve Müdahale Ağı (GOARN), GOARN COVID-19 Bilgi Merkezini başlattı. İndir
159 DSÖ, ?COVID-19 ile Mücadelenin Anahtarı Olarak İnsan Haklarının Ele Alınması? kılavuzunu yayımladı. İndir
160 CDC, COVID-19 salgınıyla mücadelede çok yönlü bir yaklaşımın parçası olan temaslı takibine yönelik öneriler güncellendi İndir
161 CDC, ?Elastomerik Solunum Maskeleri için Stratejiler? İndir
162 CDC, Elektrikli Hava Temizleyici Respiratörler için Stratejiler? İndir
163 CDC, Evde Diyalizde Dikkat Edilmesi Gerekenler? İndir
164 CDC, ?Filtreli Yüz Maskeleri için Dekontaminasyon ve Tekrar Kullanım? önerileri güncellendi İndir
165 CDC, COVID-19 ile Mücadele Sırasında Veteriner Klinikleri İçin Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberi? güncellendi İndir
166 ECDC, ?Hızlı Risk Değerlendirmesi: AB/AEB ve İngiltere?de Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-2019) ? 9. Güncelleme?sini paylaştı. İndir
167 DSÖ Durum Raporu-95 İndir
168 DSÖ ?COVID-19 ve Gıda Güvenliği: Ulusal Gıda Güvenliği Kontrol Sistemlerinden Sorumlu Yetkili Kuruluşlar İçin Kılavuz? İndir
169 DSÖ, ?COVID-19 virüsü için; su, sanitasyon, hijyen ve atık yönetimi?. İndir
170 DSÖ, ?Havacılıkta COVID-19 vakalarını/salgını yönetmek için operasyonel hususlar? adında yeni bir kurs başlatılmıştır. İndir
171 DSÖ, COVID-19 Araçlar (Eylem) Hızlandırıcısına Erişim ? Yeni COVID-19 Teşhis, Tedavi ve Aşılarına Yönelik Geliştirme, Üretim ve Adil Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği? dokümanı yayımlandı İndir
172 CDC ?Seyahat? konusunda yer alan rehberlerini güncellendi İndir
173 ECDC, Hızlı Risk Değerlendirmesi: AB/AEA ve İngiltere?de COVID-19 hızlı risk değerlendirmesinin dokuzuncu güncellemesi paylaşıldı İndir
174 DSÖ Durum Raporu-96 İndir
175 CDC tarafından, COVID-19 ile ilgili araştırma aşamasındaki terapötiklerle ilgili klinisyenlere yönelik bilgi güncellemesi yapıldı İndir
176 DSÖ Durum Raporu-97 İndir
177 COVID-19?a karşı terapötikler için temel protokol DSÖ R&D Blueprint Working Group tarafından yayımlandı. İndir
178 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, COVID-19?un Avrupa Bölgesi?ne yayılmasına yanıt olarak birçok ülke tarafından getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılması için anahtar hususlar yayımladı. İndir
179 CDC, et ve kümes hayvanı işleme çalışanları ve işverenleri için bir rehber yayımladı İndir
180 DSÖ Durum Raporu-98 İndir
181 DSÖ Amerika Bölge Ofisi, COVID-19 salgını durumunda aşı programlarının işleyişine ilişkin rehberlik sağlayan bir belge yayımladı. İndir
182 Acil Sağlık Ekipleri, Küresel Sağlık Topluluğu, Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı, Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı ile ilgili bir güncelleme yapıldı. İndir
183 CDC, COVID-19 için test yapılacak ve değerlendirilecek kişilerde önceliklerle ilgili düzenleme yapt İndir
184 CDC, COVID-19 için yapılan testlerle ilgili bir açıklama paylaştı. İndir
185 DSÖ Durum Raporu-99 İndir
186 DSÖ, COVID-19 için ilaç ve ilaç dışı deneysel tedavileri listeleyen ?Ar-Ge Planı: COVID-19 Deneysel Tedaviler?i yayımladı. İndir
187 DSÖ Durum Raporu-100 İndir
188 DSÖ, ?Kentlerde ve Kentsel Ortamlarda COVID-19 için Hazırlıkların Güçlendirilmesi? başlıklı bir teknik rehber yayımladı. İndir
189 CDC, ülkelere göre seyahat önerilerini yayımladı İndir
190 CDC, ABD?de Seyahat ve Koronavirus ile ilgili öneriler yayımladı İndir
191 CDC, ?Koronavirus Hastalığı 2019 İçin Kişilerden Klinik Örneklerin Toplanması, İşlenmesi ve Test Edilmesi için Geçici Kılavuzlar?da güncelleme yapıldı. İndir
192 CDC,?Kamusal Alanların, İşyerlerinin, İşletmelerin, Okulların ve Evlerin Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi İçin Güncellenen Rehber? İndir
193 ECDC, Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) ve AB/AEA? da insan kaynaklı içeriklerin temini ile ilgili bir dokümanın ilk güncellemesini paylaştı. İndir
194 ECDC, toplu taşımada kişisel koruyucu önlemlere dair bir doküman paylaştı İndir
195 DSÖ Durum Raporu-101 İndir
196 CDC, COVID-19?a neden olan virüsle mücadele çabalarının yerelleştirilmesine yardımcı olmak için bir sosyal medya araç seti oluşturdu. İndir
197 CDC, ?COVID-19 Pozitif veya Şüpheli Sağlık Personeli İçin İşe Dönüş Kriterleri (ara rehber)? yayımlandı. İndir
198 CDC, sağlık personeli yetersizliğini azaltma stratejileri İndir
199 CDC, ?Sağlık Profesyonelleri İçin Coronavirüs Hakkında Klinik Bakım Rehberi (COVID-19)?ni yayımladı İndir
200 CDC, ?Hasta Bakımında Yer Alan Sağlık Sağlayıcıları için COVID-19 Üzerine On Klinik İpucu?nu yayımladı İndir
201 ECDC, haftalık bulaşıcı hastalık tehditler raporunu yayımladı İndir
202 DSÖ Durum Raporu-102 İndir
203 DSÖ, COVID-19 için Ülke Hazırlık ve Müdahale Durumu? güncellendi İndir
204 DSÖ, ?COVID-19 Tedarik Zinciri Sistemi: Sarf Malzemesi Talebi ve Arzı? el kitabı yayımlandı İndir
205 DSÖ, ?COVID 19 Aday Aşılarının Taslak Peyzajı? yayımlandı İndir
206 DSÖ, ?Etik ve COVID-19: Kaynak Tahsisi ve Öncelik Belirleme? yayımlandı İndir
207 Birleşmiş Milletler, COVID-19 sosyal ve ekonomik toparlanma planını İndir
208 CDC ve diğer güvenilir kaynaklardan çevre sağlığı uygulayıcıları için sağlanan bilgiler paylaşıld İndir
209 DSÖ Durum Raporu-103 İndir
210 CDC, ?Laboratuvarlara Yönelik Ara Rehber? İndir
211 CDC, ?COVID-19 Mücadelesi Sırasında Evcil Hayvanları Tedavi Eden Veteriner Klinikleri İçin Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberi? yayımlandı. İndir
212 DSÖ Durum Raporu-104 İndir
213 DSÖ, COVID-19 için Ülke Hazırlık ve Müdahale Durumu belgesini güncelledi. İndir
214 CDC, ?Sağlık Tesislerinde Olmayan COVID-19?lu Kişilerin İzolasyonunun Sona Erdirilmesi Ara Rehberi?ni yayımladı İndir
215 FDA, Konvelesan plazma hakkındaki rehber ve ilgili web sayfası güncellendi İndir
216 DSÖ Durum Raporu-105 İndir
217 CDC, Bilinen veya Şüpheli COVID-19 Olan Ölen Kişilerden Postmortem Örneklerin Toplanması ve Teslim Edilmesi ile İlgili Geçici Rehber yayımladı İndir
218 CDC, COVID-19 Temaslı Takip Eğitim Rehberi ve Kaynakları paylaştı İndir
219 ECDC, Dünya genelinde COVID-19 vakalarının dağılımına ait veriler erişime açık olarak paylaşıldı İndir
220 FDA, COVID-19 için antikor testleri ile ilgili yapılan politika güncellemesinin ayrıntıları açıklandı. İndir
221 DSÖ Durum Raporu-106 İndir
222 CDC, ?Şüpheli veya Kesin COVID-19?lu Sağlık Personeli için İşe Dönüş Kriterleri Ara Rehber? yayımlandı İndir
223 CDC, ?COVID-19 Açısından Kişilerin Değerlendirilmesi ve Test Edilmesi Ara Rehberi?ni yayımlandı. İndir
224 CDC, ?COVID-19 Bağlamında Emzirme ve Anne Sütü Kullanımında Ara Rehber? yayımlandı İndir
225 CDC, ?Sağlık Departmanları için COVID-19 Olgularının Rapor Edilmesine İlişkin Bilgiler? yayımlandı İndir
226 CDC, laboratuvarlar için kaynaklar İndir
227 CDC, ?KKD ve Ekipman Tedarikini Optimize Etme Stratejileri? paylaşıldı İndir
228 CDC, ?COVID-19?lu Kişilerden Klinik Örneklerin Toplanması, İşlenmesi ve Testlerin Uygulanması için Ara Kılavuzlar? yayımlandı İndir
229 DSÖ Durum Raporu-107 İndir
230 CDC, Sağlık Profesyonelleri için COVID-19 ile İlgili Klinik Sorular İndir
231 CDC, COVID-19 için Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Önleme ve Kontrol ile ilgili SSS? İndir
232 CDC, Islah ve Tutuk Evlerinde COVID-19 Yönetim Geçici Rehberi İndir
233 ECDC, ?COVID-19 için temaslı izlemi: güncel kanıtlar, geliştirme seçenekleri ve gerekli kaynakların değerlendirilmesi? İndir
234 DSÖ Durum Raporu-108 İndir
235 DSÖ, COVID-19?da insan enfeksiyon çalışmaları için etik kabul edilebilirliği belirleyen sekiz anahtar kriter listeledi İndir
236 CDC, ?Uzun Süreli Kapatma veya Azaltılmış İşletimden Sonra Binaları Yeniden Açma Kılavuzu? yayımlandı İndir
237 CDC, Toplantılar ve Topluluk Etkinlikleri; Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaşt İndir
238 CDC, Okullar ve Kreşler; Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı İndir
239 CDC, Kolejler ve üniversiteler: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı İndir
240 CDC, Cemaat ve İnanç Temelli Kuruluşlar: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı İndir
241 CDC, ?Kamusal Alanların, İşyerlerinin, İşletmelerin, Okulların ve Evlerin Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Rehberi? yeniden yayımlandı İndir
242 CDC, Emekli Toplulukları ve Bağımsız Yaşam: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı İndir
243 CDC, Taşımacılık ve Kargo: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı İndir
244 CDC, İlk Müdahale ve Kolluk Kuvvetleri: Planlama, Hazırlama ve Mücadele ile ilgili kaynakları paylaştı İndir
245 ?Temizlik ve Dezenfeksiyon Rehberi? yayımlandı İndir
246 DSÖ Durum Raporu-109 İndir
247 DSÖ, cezaevi müdürlerinin ve siyasetçilerin, COVID-19?a hızlı ve etkili yanıt verebilmesini desteklemek için bir kontrol listesi hazırladı İndir
248 CDC, Sık Sorulan Sorular?ı yayımladı İndir
249 CDC, Uzun Menzilli Kamyon Sürücülerinin COVID-19 Hakkında Bilmesi Gerekenler ile ilgili kaynakları paylaştı İndir
250 CDC, COVID-19 Sırasında Halka Açık Havuzlar, Jakuziler ve Su Oyun Alanları İle İlgili Hususlar?ı paylaştı İndir
251 CDC, COVID-19 ve ABD?de Seyahat ile ilgili önerileri paylaştı İndir
252 CDC, COVID-19?un Yayılmasını Azaltmaya Yönelik Stratejileri Belirleme ile ilgili hususları paylaştı İndir
253 CDC, COVID-19 Temas Takibi Eğitimi: Rehber, Kaynaklar ve Örnek Eğitim Planı?nı yayımladı İndir
254 DSÖ Durum Raporu-110 İndir
255 DSÖ, COVID-19 Küresel İnsani Yardım Planı (GHRP) için bir güncelleme İndir
256 DSÖ, Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC) tarafından, COVID-19?a karşı, gerçeklere uygun bir şekilde uyarlanabilir, düşük kapasiteli, esnek bir müdahale planı oluşturmaya yönelik yeni geçici rehber yayımlandı İndir
257 CDC, Sık Sorulan Sorular?ı yayımladı İndir
258 CDC, COVID-19 Sırasında Halka Açık Havuzlar, Jakuziler ve Su Oyun Alanları İle İlgili Hususlar?ı paylaştı İndir
259 CDC, Eldiven Giyilmesi Gereken Durumlar?ı açıkladı İndir
260 FDA, Devam eden pandemide kullanım için yeni bir test kategorisi olan COVID-19 antijen testi için ilk acil kullanım yetkisi (EUA) yayımlandı. İndir
261 FDA, COVID-19 testi için evde toplanan tükürük örneklerini kullanma seçeneği ile ilk teşhis testine izin verildi İndir
262 FDA, Yeniden açılmaya hazırlanan, COVID-19 salgını sırasında kapatılmış veya kısmen kapatılmış perakende gıda işletmelerine yardımcı olmak üzere iki belge yayımlandı İndir
263 Türkiye Psikiyatri Derneği Açık Eğitim Sitesinde ?COVID-19?a özel bir bölüm ayrıldı. İndir
264 DSÖ Durum Raporu-111 İndir
265 Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS), inşaat işçileri için COVID-19?u önlemeye yönelik tedbirler başlıklı yeni yönergeler yayımladı. İndir
266 DSÖ Durum Raporu 112 İndir
267 DSÖ Durum Raporu 113 İndir
268 DSÖ Durum Raporu 114 İndir
269 CDC, Korunmasız Evsizler ve Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) hakkında Geçici Rehberlik İndir
270 DSÖ Durum Raporu 115 İndir
271 CDC, Pandemi Sırasında Genel Nüfus Afet Barınakları için Rehber İndir
272 ECDC, Sağlık hizmetlerinde COVID-19 için enfeksiyon önleme ve kontrol ve hazırlık - üçüncü güncelleme yayımlandı İndir
273 DSÖ Durum Raporu 116 İndir
274 CDC'nin Laboratuar Destek İletişim Sistemi (LOCS) İndir
275 DSÖ Durum Raporu 117 İndir
276 DSÖ, COVID-19'daki sağlık çalışanlarına destek uygulaması İndir
277 ECDC, COVID-19 vakalarının dünya çapındaki coğrafi dağılımı hakkındaki 17 mayıs verileri İndir
278 DSÖ Durum Raporu 118 İndir
279 ECDC, COVID-19 vakalarının dünya çapındaki coğrafi dağılımı hakkındaki bugünkü veriler İndir
280 DSÖ, ?İnsanda COVID-19 Enfeksiyonu Sürveyans Stratejileri? rehberi İndir
281 DSÖ, Okullarda COVID-19 ile İlgili Halk Sağlığı Önlemleri Değerlendirmesi İndir
282 DSÖ, ?COVID-19?da Halk Sağlığının ve Sosyal Önlemlerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar? başlıklı rehber güncellendi İndir
283 DSÖ, Laboratuvar Biyogüvenliği konulu bir ara rehber yayımlandı İndir
284 DSÖ, ?COVID-19?da Çevresel Yüzeylerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu? başlıklı yeni bir rehber yayımladı İndir
285 FDA, ?Koronavirüs Test Temel İlkeleri-Tüketici Güncellemesi?ni yayımladı İndir
286 DSÖ Durum Raporu 119 İndir
287 CDC, Çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom (MIS-C) ile ilgili güncel bilgi ve rehberlik İndir
288 DSÖ Durum Raporu 120 İndir
289 ECDC, AB / AEA'daki uzun süreli bakım tesislerinde COVID-19'un izlenmesi İndir
290 ECDC, Hızlı risk değerlendirmesi: Pediatrik inflamatuar multisistem sendromu ve çocuklarda SARS -CoV-2 enfeksiyonu İndir
291 CDC, Eyaletlerin açılmasına yardımcı olmak için kaynaklar yayınladı İndir
292 ECDC yeni haftalık COVID-19 izleme raporu İndir
293 DSÖ Durum Raporu 121 İndir
294 DSÖ Durum Raporu 122 İndir
295 CDC, COVID-19 Örnek Eğitim Planları, Rehberlik ve Kaynaklar İndir
296 CDC, Dental Ortamlar için Rehberlik İndir
297 CDC, Kişi Takibi İndir
298 CDC, Uzun Süreli Bakım Tesislerinde (LTCF'ler) COVID-19 İçin Hazırlanacak Temel Stratejiler İndir
299 CDC, Temizlik ve Dezenfeksiyon Kılavuzu İndir
300 DSÖ Durum Raporu 123 İndir
301 CDC İnanç Toplulukları İçin Öneriler İndir
302 CDC-İnanç Toplulukları için Geçici Rehberlik İndir
303 CDC, COVID-19 Ülkelere Göre Seyahat Önerileri İndir
304 CDC, Ev izolasyonu nasıl kaldırılır İndir
305 CDC, Okullar ve Çocuk Bakımı: Okul Ortamlarına Yönelik Rehberlik İndir
306 CDC, İşletmeler ve İşverenler için Kaynaklar İndir
307 DSÖ Durum Raporu 124 İndir
308 CDC, COVID-19 İçin Seroloji Testleri adlı rehber İndir
309 FDA, evde kendi kendine örnek toplama ve COVID-19 için hangi testlerin artık dağıtılmaması gerektiğine dair bilgileri netleştirmek için SARS-CoV-2 için Sık Sorulan Sorular (SSS)?ı güncelledi İndir
310 DSÖ Durum Raporu 125 İndir
311 CDC, ABD Yükseköğretim Kurumlarının Yöneticileri için Geçici Rehberlik İndir
312 CDC, COVID-19Surge İndir
313 DSÖ Durum Raporu 126 İndir
314 CDC, Restoran ve Barlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler İndir
315 CDC, Bireyler ve Aileler için Cenaze Rehberliği İndir
316 CDC, Ev Temizlik ve Dezenfeksiyonu İndir
317 ECDC, AB / AEA ve İngiltere'de COVID-19'un öngörülen temel çizgileri, önlemlerin azalmasının etkisini değerlendirmek için İndir
318 ECDC, AB / AEA'da COVID-19'un yayılmasını azaltmak için seyahatle ilgili önlemlere ilişkin hususlar İndir
319 CDC, yakın çevrelerde birlikte yaşayan insanlar veya aynı evde büyük veya geniş ailelerle yaşayan insanlar için rehber İndir
320 DSÖ Durum Raporu 127 İndir
321 CDC,Sanitasyon ve Atıksu Çalışanları için COVID-19 Hakkında Bilgi İndir
322 ECDC, RT-PCR testi ile SARS-CoV-2 enfeksiyonunun nokta prevalansını tahmin etme metodolojisi İndir
323 CDC, COVID-19 için Sağlıkta Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Sık Sorulan Sorular Güncellendi İndir
324 CDC, Hava Yolculuğu Araç Seti yayımlandı İndir
325 CDC, Kişi ve toplulukların solunum yolu virüs enfeksiyonlarının yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için yapabilecekleri önlemler İndir
326 DSÖ Durum Raporu 13 İndir
327 DSÖ Durum Raporu 131 İndir
328 CDC, Büyük Ölçekli Coğrafi Seroprevalans Araştırmaları İndir
329 CDC, Yükseköğretim Enstitüleri İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler İndir
330 DSÖ Durum Raporu 132 İndir
331 DSÖ, sağlık çalışanlarının taşıdığı COVID-19?un risk faktörlerinin değerlendirilmesi için bir vaka kontrol protokolü yayımladı İndir
332 DSÖ, ?COVID-19 Virüs Enfeksiyonu için Nüfus Temelli ve Yaşa Dayalı Bir Seroepidemiyolojik Araştırma Protokolü?nü yayımladı İndir
333 CDC, Eczaneler için Rehber: COVID-19 Mücadelesi Sırasında Eczanelerde Eczacılar ve Eczane Teknikerlerine Yönelik Rehber yayımlandı İndir
334 ECDC tarafından, süregelen halk sağlığı tehditleri hakkında haftalık bir bülten olan ?Bulaşıcı Hastalık Tehditleri Raporu, 24-30 Mayıs 2020, 22. Hafta? yayımlandı. İndir
335 DSÖ Durum Raporu 132 İndir
336 CDC, Ek Önlemler Almak İsteyenler İndir
337 CDC, COVID-19 Ülkelere Göre Seyahat Önerileri güncellendi İndir
338 DSÖ Durum Raporu 133 İndir
339 CDC, Geçici COVID-19 Sağlık Müdürlükleri için İletişim İzleme İletişim Araç Seti yayımlandı. İndir
340 DSÖ Durum Raporu 135 İndir
341 CDC, İşyerlerini, Evleri, Okulları veya Ticari Kuruluşları Güvende Tutmak İndir
342 CDC ve ABD Çalışma Bakanlığı'ndan Geçici Rehber; Tarım İşçileri ve İşverenler İndir
343 CDC, COVID-19 Bilinen veya Şüphelenilen Bir Kişiye Sağlık Çalışanları veya diğer Kritik Altyapı Çalışanları Dışında Olan ABD Topluluklarındaki Kişiler İçin Halk Sağlığı Önerileri yayımladı. İndir
344 HHS, COVID-19 Testi için Yeni Laboratuvar Veri Raporlama Kılavuzunu Duyurdu İndir
345 DSÖ Durum Raporu 136 İndir

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Uluslararası Sağlık Kurumları
  • +905326849015

En Son Haberler