Sivil Toplum Örgütleri COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu Görüntüle
2 TEB-COVİD-19 HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN! Görüntüle
3 TEB-Dünya Sağlık Meslekleri Birliği?nden Ortak Açıklama Görüntüle
4 TEB-COVID-19 İLE İLGİLİ GÜNCEL HATIRLATMALAR Görüntüle
5 İTO-Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-1 Kamu Hastaneleri Raporu Görüntüle
6 TTB COVID-19 İzleme Grubu güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu yayımladı Görüntüle
7 Ankara Tabip Odası'nın Korona Pandemisi Günlerine Dair İlk Raporu Görüntüle
8 ATO-Güncel Pandemi Tedbirleri Kapsamında Hekimlerin İşten Ayrılma Hakkına Dair Hukuki Bilgi Notu Görüntüle
9 İTO-Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-2 Özel Hastaneler Raporu 02.04.2020 Görüntüle
10 TTB-COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları Görüntüle
11 TTB COVID-19 İzleme Grubu korunma ve maske kullanımına yönelik önerilerde bulundu Görüntüle
12 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Sağlık Çalışanları İçin Covıd-19?dan Korunma Görüntüle
13 PUDER Covıd-19?dan Korunma Ek Görüntüle
14 Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu(COVID-19) Hakkında Görüş Görüntüle
15 Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu(COVID-19) Hakkında Görüş (2.Bilgilendirme,21.03.2020) Görüntüle
16 Olası Yada Doğrulanmış Covıd-19 Olgularında Ultrasonografi Muayenesi Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri Görüntüle
17 TTB bez maske yapımı ve kullanımı için pratik bilgiler yayınladı Görüntüle
18 İstanbul Tabip Odası, ?Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-4 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Raporu?nu yayınladı Görüntüle
19 Türk psikiyatri Derneği-?COVID-19 Salgınında Adli Psikiyatri Klinikleri ve Cezaevleri İçin Öneriler? yayımlandı. Görüntüle
20 Türk Psikiyatri Derneği ?COVID-19 Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Riski ve Psikiyatri Açısından Zorunlu Tedaviler? adlı doküman yayımladı. Görüntüle
21 ATO, ?Ankara İli 1.Basamak Sağlık Hizmetleri Pandemi Raporu Görüntüle
22 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Pandemi Döneminde Alkol ve Madde Kullanımı ve Kullanım Bozukluğuyla İlgili Öneriler Görüntüle
23 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Salgını ve Duygudurum Bozuklukları: Depresif Bozukluğu veya Bipolar Bozukluğu Olan Bireyler ve Yakınları İçin Bilgilendirme Görüntüle
24 Türk Psikiyatri Derneği-Koronavirüs Salgınında Uyku Hijyenine Yönelik Öneriler Görüntüle
25 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Hastaları ve Aile Üyelerini Bilgilendirme: Sağlık Çalışanları İçin Kötü/Ölüm Haberi Verme Kılavuzu Görüntüle
26 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Salgınında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Yetişkin Bireyler ve Yakınları İçin Bilgilendirme? dokümanını Görüntüle
27 TTB, İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi yayımladı. Görüntüle
28 İstanbul Tabip Odası ?COVID-19 Pandemisinde Çocuk Hastalara ve Ailelerine Yaklaşım? adlı sunumu Görüntüle
29 Sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili meslek hastalığı/iş kazası bildirimi ile ilgili sahadan gelen sorulara yol gösterici olabilmek için İTO-Hukuk Bürosu tarafından oluşturulan rehber yayımlandı Görüntüle
30 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, İşyeri Hekimleri İçin COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi hazırladı Görüntüle
31 Türkiye Psikiyatri Derneği ?COVID-19 Tedavisinde Önleyici, Koruyucu ve Tedavi Edici Psikiyatrik Hizmetler? raporu yayımlandı. Görüntüle
32 İTO, ?İş Yeri Hekimleri için COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi? Görüntüle
33 MMO, AVM?ler, işyerleri ve toplu bulunulan mekânların tesisatlarında mutlaka alınması gereken koronavirüs önlemleri Görüntüle
34 TTB, COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu Görüntüle
35 TPD Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi tarafından hazırlanan ?COVID-19 Salgınında Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar İzlem ve Tedavi Rehberi? yayımlandı Görüntüle

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Sivil Toplum Örgütleri
  • +905326849015

En Son Haberler