Sivil Toplum Örgütleri COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu İndir
2 TEB-COVİD-19 HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN! İndir
3 TEB-Dünya Sağlık Meslekleri Birliği?nden Ortak Açıklama İndir
4 TEB-COVID-19 İLE İLGİLİ GÜNCEL HATIRLATMALAR İndir
5 İTO-Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-1 Kamu Hastaneleri Raporu İndir
6 TTB COVID-19 İzleme Grubu güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu yayımladı İndir
7 Ankara Tabip Odası'nın Korona Pandemisi Günlerine Dair İlk Raporu İndir
8 ATO-Güncel Pandemi Tedbirleri Kapsamında Hekimlerin İşten Ayrılma Hakkına Dair Hukuki Bilgi Notu İndir
9 İTO-Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-2 Özel Hastaneler Raporu 02.04.2020 İndir
10 TTB-COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları İndir
11 TTB COVID-19 İzleme Grubu korunma ve maske kullanımına yönelik önerilerde bulundu İndir
12 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Sağlık Çalışanları İçin Covıd-19?dan Korunma İndir
13 PUDER Covıd-19?dan Korunma Ek İndir
14 Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu(COVID-19) Hakkında Görüş İndir
15 Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu(COVID-19) Hakkında Görüş (2.Bilgilendirme,21.03.2020) İndir
16 Olası Yada Doğrulanmış Covıd-19 Olgularında Ultrasonografi Muayenesi Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri İndir
17 TTB bez maske yapımı ve kullanımı için pratik bilgiler yayınladı İndir

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİ