Sivil Toplum Örgütleri COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu İndir
2 TEB-COVİD-19 HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN! İndir
3 TEB-Dünya Sağlık Meslekleri Birliği?nden Ortak Açıklama İndir
4 TEB-COVID-19 İLE İLGİLİ GÜNCEL HATIRLATMALAR İndir
5 İTO-Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-1 Kamu Hastaneleri Raporu İndir
6 TTB COVID-19 İzleme Grubu güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu yayımladı İndir
7 Ankara Tabip Odası'nın Korona Pandemisi Günlerine Dair İlk Raporu İndir
8 ATO-Güncel Pandemi Tedbirleri Kapsamında Hekimlerin İşten Ayrılma Hakkına Dair Hukuki Bilgi Notu İndir
9 İTO-Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-2 Özel Hastaneler Raporu 02.04.2020 İndir
10 TTB-COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları İndir
11 TTB COVID-19 İzleme Grubu korunma ve maske kullanımına yönelik önerilerde bulundu İndir
12 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Sağlık Çalışanları İçin Covıd-19?dan Korunma İndir
13 PUDER Covıd-19?dan Korunma Ek İndir
14 Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu(COVID-19) Hakkında Görüş İndir
15 Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu(COVID-19) Hakkında Görüş (2.Bilgilendirme,21.03.2020) İndir
16 Olası Yada Doğrulanmış Covıd-19 Olgularında Ultrasonografi Muayenesi Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri İndir
17 TTB bez maske yapımı ve kullanımı için pratik bilgiler yayınladı İndir
18 İstanbul Tabip Odası, ?Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-4 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Raporu?nu yayınladı İndir
19 Türk psikiyatri Derneği-?COVID-19 Salgınında Adli Psikiyatri Klinikleri ve Cezaevleri İçin Öneriler? yayımlandı. İndir
20 Türk Psikiyatri Derneği ?COVID-19 Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Riski ve Psikiyatri Açısından Zorunlu Tedaviler? adlı doküman yayımladı. İndir
21 ATO, ?Ankara İli 1.Basamak Sağlık Hizmetleri Pandemi Raporu İndir
22 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Pandemi Döneminde Alkol ve Madde Kullanımı ve Kullanım Bozukluğuyla İlgili Öneriler İndir
23 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Salgını ve Duygudurum Bozuklukları: Depresif Bozukluğu veya Bipolar Bozukluğu Olan Bireyler ve Yakınları İçin Bilgilendirme İndir
24 Türk Psikiyatri Derneği-Koronavirüs Salgınında Uyku Hijyenine Yönelik Öneriler İndir
25 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Hastaları ve Aile Üyelerini Bilgilendirme: Sağlık Çalışanları İçin Kötü/Ölüm Haberi Verme Kılavuzu İndir
26 Türk Psikiyatri Derneği-COVID-19 Salgınında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Yetişkin Bireyler ve Yakınları İçin Bilgilendirme? dokümanını İndir
27 TTB, İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi yayımladı. İndir
28 İstanbul Tabip Odası ?COVID-19 Pandemisinde Çocuk Hastalara ve Ailelerine Yaklaşım? adlı sunumu İndir
29 Sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili meslek hastalığı/iş kazası bildirimi ile ilgili sahadan gelen sorulara yol gösterici olabilmek için İTO-Hukuk Bürosu tarafından oluşturulan rehber yayımlandı İndir
30 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, İşyeri Hekimleri İçin COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi hazırladı İndir
31 Türkiye Psikiyatri Derneği ?COVID-19 Tedavisinde Önleyici, Koruyucu ve Tedavi Edici Psikiyatrik Hizmetler? raporu yayımlandı. İndir
32 İTO, ?İş Yeri Hekimleri için COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi? İndir
33 MMO, AVM?ler, işyerleri ve toplu bulunulan mekânların tesisatlarında mutlaka alınması gereken koronavirüs önlemleri İndir
34 TTB, COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu İndir
35 TPD Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi tarafından hazırlanan ?COVID-19 Salgınında Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar İzlem ve Tedavi Rehberi? yayımlandı İndir

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Sivil Toplum Örgütleri
  • +905326849015

En Son Haberler