Tıp Dergileri COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 Yenidoğanlarda COVID-19 Enfeksiyonları İndir
2 ANNE SÜTÜ VE COVID-19 İndir
3 COVID-19, SARS-CoV2, Enfeksiyonu: Güncel Epidemiyolojik Analiz ve Hastalık Seyrinin Modellemesi İndir
4 Coronavirüs Nedir, Nasıl Korunabiliriz? İndir
5 Rapid sequence intubation (RSI) outside the operating room in children: Approach İndir
6 Koronavirüs Hastalığının BT Bulguları (COVID-19) İndir
7 Yoğun bakım tedavisi için triyaj. İndir
8 Radyoloji Servisinde Acil Durum Yönetimi ve Enfeksiyon Kontrolü İndir
9 COVID-19 ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokerleri İndir
10 COVID-19 hastalarının yoğun bakım ve ara bakım ünitelerine (YBÜ ve İMKB) kabulü için öneriler. İndir
11 COVID-19 Etiket Dışı İlaç Kullanımı İndir
12 Salgın Yönetimine Sağlık Bilişimi Desteği. İndir
13 Evde veya Huzurevinde yaşayan yaşlı ve zayıf hastalar için palyatif bakım. İndir
14 Palyatif bakım ve karar verme İndir
15 Tükenmişlik Önleme ve Duygusal Zindelik için küçük uygulamalar İndir
16 Covid-19 enfeksiyonu ve mortalitesi - Bir fizyologun klinik özellikleri ve makul girişimsel stratejileri aydınlatan bakış açısı İndir
17 COVID-19 Salgınında Bronkoskopi İndir
18 COVID-19 olan hastalarda sindirim semptomlarını göz ardı etmeyin İndir
19 Acil Tıp Uzmanları İçin Güncellenmiş Genel Bakış İndir
20 Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji servisleri için standart yönetim kılavuzu İndir
21 Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Pnömonisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografik (BT) Görüntüleri İndir
22 Koronavirüs hastalığında BT göğüs bulguları üzerine bir güncelleme İndir
23 SARS-CoV-2'ye karşı güncellenmiş yaklaşımlar İndir
24 SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan yenidoğanların hastane içi transferi için acil durum planı İndir
25 Pnömonide Derin Öğrenme İndir
26 Yeni Koronavirüs Hastalığına Tanı Koyarken Radyologlar İçin Önemli Hususlar İndir
27 Yeni Coronavirus 2019 salgını ve böbrekler İndir
28 COVID-19 2019 ve İnfluenza 2019-2020 İndir
29 COVID-19 enfeksiyonu ve romatoid artrit İndir
30 Klasik bir bulaşıcı hastalık servisi COVID-19 müdahale merkezine nasıl dönüştürülebilir İndir
31 COVID-19 Pnömonisi Sırasında Gelişen Mediastinal Amfizem, Dev Bül ve Pnömotoraks İndir
32 COVID-19 Salgını İtalya'da Kolorektal Kanser Hastalarını Nasıl Etkiliyor? İndir
33 COVID-19 Enfeksiyonu ve Renin Anjiyotensin Sistem Blokerleri. İndir
34 Koronavirüs Hastalığında Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri ve Temel Özellikleri 2019. İndir
35 COVID-19'a karşı potansiyel terapötik ajanlar: Şimdiye kadar bildiklerimiz. İndir
36 Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Pandemisi Sırasında Kanser Hastalarının Yönetimine Pratik Bir Yaklaşım İndir
37 Vaccine designers take first shots at COVID-19 İndir
38 SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu pediyatrik COVID-19 hastalığı vakalarından ortaya çıkan dersler. İndir
39 COVID-19 Hastalarında Gastrointestinal ve Karaciğer Belirtileri. İndir
40 COVID-19 salgınında mülteci ve göçmen sağlığı. İndir
41 2019 Yeni Coronavirüs SARS-CoV-2 Olan Hastaların Görüntüleme ve Klinik Özellikleri: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz. İndir
42 COVID-19 ve diyabet. İndir
43 Koronavirüs SARS-CoV-2 / (COVID-19) teşhisi sağlayan laboratuvarlar için altyapı ve biyogüvenlik gereksinimleri için biorisk değerlendirmesi. İndir
44 COVID-19 Hastalarının Dışkısında SARS-CoV-2 RNA Varlığı. İndir
45 Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) Pandemisi Sırasında Sistemik İmmünomodülatör Terapilerin Kullanımı. İndir
46 COVID-19 salgını sırasında multipl skleroz ve nöromiyelitis optika spektrum bozukluğunun tedavisi. İndir
47 SARS-CoV-2, COVID-19 ve kalıtsal aritmi sendromları. İndir
48 Coronavirus Hastalığı 2019 Global Pandemi: Bir Nöroşirurji Tedavi Algoritması İndir
49 İlk ELSO Rehber Dokümanı: Şiddetli Kardiyopulmoner Yetmezliği Olan COVID-19 Hastaları için ECMO. İndir
50 COVID-19 Salgını Sırasında Meme Kanserinde Radyasyon Tedavisi Hakkında Uluslararası Rehber. İndir
51 Kanser Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu: Erken Gözlemler ve Cevaplanmamış Sorular. İndir
52 Koronavirüs Hastalığı 2019, Yaşlanma ve Kardiyovasküler Hastalığın İkilemi İndir
53 Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) ve Opioid Krizi. İndir
54 COVID-19 ve Yaşlı Yetişkinler. İndir
55 2019 Coronavirus Hastalığında Karaciğer Hasarının Özellikleri ve Mekanizması. İndir
56 SARS-CoV-2'yi Ortadan Kaldırmak ve COVID-19 Hastalığını İyileştirmek için Doğal Bağışıklığı Kullanmak. İndir
57 SARS-CoV-2 ve COVID-19 için profilaksi olarak kannabidiol? İndir
58 Şiddetli COVID-19'da Lopinavir-ritonavir İndir
59 COVID-19 Salgını Sırasında Gebelik İçin Kortikosteroid Rehberliği. İndir
60 COVID-19'a karşı potansiyel bir tedavi olarak tip 1 interferonlar İndir
61 İtalya'da COVID-19 Salgını Sırasında Kanserli Hastaların Bakımı. İndir
62 Şüpheli korona virüsü hastalığı 2019 vakalarının tanı ve tedavisinde multidisipliner ekibin (MDT) rolleri İndir
63 Yeni koronavirüs pnömonisi için kardiyopulmoner resüsitasyon stratejisi ve prosedürü üzerine öneriler İndir
64 Diyabetli hastalarda COVID-19: morbiditeyi artıran risk faktörleri. İndir
65 COVID-19 salgını için bireysel risk yönetimi stratejisi ve potansiyel terapötik seçenekler. İndir
66 SARS-CoV-2 Salgını Sırasında Obstetrik Anestezi - Ulusal ve Uluslararası Uzmanlık Dernekleri ve Komiteleri tarafından Yayınlanmış Eylem Önerilerine Kısa Bir Bakış İndir
67 COVID-19 salgını sırasında kanserli yaşlı hastaların yönetimi ile ilgili zorluklar İndir
68 COVID-19 Salgını Sırasında Hematolojik Malignitelerin Radyasyon Tedavisinde ILROG Acil Yönergeleri İndir
69 Covid-19 hastalarında kardiyak ve aritmik komplikasyonlar. İndir

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Tıp Dergileri
  • +905326849015

En Son Haberler