Tıp Dergileri COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 Yenidoğanlarda COVID-19 Enfeksiyonları Görüntüle
2 ANNE SÜTÜ VE COVID-19 Görüntüle
3 COVID-19, SARS-CoV2, Enfeksiyonu: Güncel Epidemiyolojik Analiz ve Hastalık Seyrinin Modellemesi Görüntüle
4 Coronavirüs Nedir, Nasıl Korunabiliriz? Görüntüle
5 Rapid sequence intubation (RSI) outside the operating room in children: Approach Görüntüle
6 Koronavirüs Hastalığının BT Bulguları (COVID-19) Görüntüle
7 Yoğun bakım tedavisi için triyaj. Görüntüle
8 Radyoloji Servisinde Acil Durum Yönetimi ve Enfeksiyon Kontrolü Görüntüle
9 COVID-19 ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokerleri Görüntüle
10 COVID-19 hastalarının yoğun bakım ve ara bakım ünitelerine (YBÜ ve İMKB) kabulü için öneriler. Görüntüle
11 COVID-19 Etiket Dışı İlaç Kullanımı Görüntüle
12 Salgın Yönetimine Sağlık Bilişimi Desteği. Görüntüle
13 Evde veya Huzurevinde yaşayan yaşlı ve zayıf hastalar için palyatif bakım. Görüntüle
14 Palyatif bakım ve karar verme Görüntüle
15 Tükenmişlik Önleme ve Duygusal Zindelik için küçük uygulamalar Görüntüle
16 Covid-19 enfeksiyonu ve mortalitesi - Bir fizyologun klinik özellikleri ve makul girişimsel stratejileri aydınlatan bakış açısı Görüntüle
17 COVID-19 Salgınında Bronkoskopi Görüntüle
18 COVID-19 olan hastalarda sindirim semptomlarını göz ardı etmeyin Görüntüle
19 Acil Tıp Uzmanları İçin Güncellenmiş Genel Bakış Görüntüle
20 Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji servisleri için standart yönetim kılavuzu Görüntüle
21 Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Pnömonisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografik (BT) Görüntüleri Görüntüle
22 Koronavirüs hastalığında BT göğüs bulguları üzerine bir güncelleme Görüntüle
23 SARS-CoV-2'ye karşı güncellenmiş yaklaşımlar Görüntüle
24 SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan yenidoğanların hastane içi transferi için acil durum planı Görüntüle
25 Pnömonide Derin Öğrenme Görüntüle
26 Yeni Koronavirüs Hastalığına Tanı Koyarken Radyologlar İçin Önemli Hususlar Görüntüle
27 Yeni Coronavirus 2019 salgını ve böbrekler Görüntüle
28 COVID-19 2019 ve İnfluenza 2019-2020 Görüntüle
29 COVID-19 enfeksiyonu ve romatoid artrit Görüntüle
30 Klasik bir bulaşıcı hastalık servisi COVID-19 müdahale merkezine nasıl dönüştürülebilir Görüntüle
31 COVID-19 Pnömonisi Sırasında Gelişen Mediastinal Amfizem, Dev Bül ve Pnömotoraks Görüntüle
32 COVID-19 Salgını İtalya'da Kolorektal Kanser Hastalarını Nasıl Etkiliyor? Görüntüle
33 COVID-19 Enfeksiyonu ve Renin Anjiyotensin Sistem Blokerleri. Görüntüle
34 Koronavirüs Hastalığında Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri ve Temel Özellikleri 2019. Görüntüle
35 COVID-19'a karşı potansiyel terapötik ajanlar: Şimdiye kadar bildiklerimiz. Görüntüle
36 Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Pandemisi Sırasında Kanser Hastalarının Yönetimine Pratik Bir Yaklaşım Görüntüle
37 Vaccine designers take first shots at COVID-19 Görüntüle
38 SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu pediyatrik COVID-19 hastalığı vakalarından ortaya çıkan dersler. Görüntüle
39 COVID-19 Hastalarında Gastrointestinal ve Karaciğer Belirtileri. Görüntüle
40 COVID-19 salgınında mülteci ve göçmen sağlığı. Görüntüle
41 2019 Yeni Coronavirüs SARS-CoV-2 Olan Hastaların Görüntüleme ve Klinik Özellikleri: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz. Görüntüle
42 COVID-19 ve diyabet. Görüntüle
43 Koronavirüs SARS-CoV-2 / (COVID-19) teşhisi sağlayan laboratuvarlar için altyapı ve biyogüvenlik gereksinimleri için biorisk değerlendirmesi. Görüntüle
44 COVID-19 Hastalarının Dışkısında SARS-CoV-2 RNA Varlığı. Görüntüle
45 Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) Pandemisi Sırasında Sistemik İmmünomodülatör Terapilerin Kullanımı. Görüntüle
46 COVID-19 salgını sırasında multipl skleroz ve nöromiyelitis optika spektrum bozukluğunun tedavisi. Görüntüle
47 SARS-CoV-2, COVID-19 ve kalıtsal aritmi sendromları. Görüntüle
48 Coronavirus Hastalığı 2019 Global Pandemi: Bir Nöroşirurji Tedavi Algoritması Görüntüle
49 İlk ELSO Rehber Dokümanı: Şiddetli Kardiyopulmoner Yetmezliği Olan COVID-19 Hastaları için ECMO. Görüntüle
50 COVID-19 Salgını Sırasında Meme Kanserinde Radyasyon Tedavisi Hakkında Uluslararası Rehber. Görüntüle
51 Kanser Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu: Erken Gözlemler ve Cevaplanmamış Sorular. Görüntüle
52 Koronavirüs Hastalığı 2019, Yaşlanma ve Kardiyovasküler Hastalığın İkilemi Görüntüle
53 Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) ve Opioid Krizi. Görüntüle
54 COVID-19 ve Yaşlı Yetişkinler. Görüntüle
55 2019 Coronavirus Hastalığında Karaciğer Hasarının Özellikleri ve Mekanizması. Görüntüle
56 SARS-CoV-2'yi Ortadan Kaldırmak ve COVID-19 Hastalığını İyileştirmek için Doğal Bağışıklığı Kullanmak. Görüntüle
57 SARS-CoV-2 ve COVID-19 için profilaksi olarak kannabidiol? Görüntüle
58 Şiddetli COVID-19'da Lopinavir-ritonavir Görüntüle
59 COVID-19 Salgını Sırasında Gebelik İçin Kortikosteroid Rehberliği. Görüntüle
60 COVID-19'a karşı potansiyel bir tedavi olarak tip 1 interferonlar Görüntüle
61 İtalya'da COVID-19 Salgını Sırasında Kanserli Hastaların Bakımı. Görüntüle
62 Şüpheli korona virüsü hastalığı 2019 vakalarının tanı ve tedavisinde multidisipliner ekibin (MDT) rolleri Görüntüle
63 Yeni koronavirüs pnömonisi için kardiyopulmoner resüsitasyon stratejisi ve prosedürü üzerine öneriler Görüntüle
64 Diyabetli hastalarda COVID-19: morbiditeyi artıran risk faktörleri. Görüntüle
65 COVID-19 salgını için bireysel risk yönetimi stratejisi ve potansiyel terapötik seçenekler. Görüntüle
66 SARS-CoV-2 Salgını Sırasında Obstetrik Anestezi - Ulusal ve Uluslararası Uzmanlık Dernekleri ve Komiteleri tarafından Yayınlanmış Eylem Önerilerine Kısa Bir Bakış Görüntüle
67 COVID-19 salgını sırasında kanserli yaşlı hastaların yönetimi ile ilgili zorluklar Görüntüle
68 COVID-19 Salgını Sırasında Hematolojik Malignitelerin Radyasyon Tedavisinde ILROG Acil Yönergeleri Görüntüle
69 Covid-19 hastalarında kardiyak ve aritmik komplikasyonlar. Görüntüle

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Tıp Dergileri
  • +905326849015

En Son Haberler