İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri Kılavuz Taslağı

  • 13/11/2018

İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri Kılavuz Taslağı

İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Kılavuz taslağı Kurumumuz resmi internet sayfasında mevzuat/taslaklar bölümünde (https://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=3412) yayımlanmıştır. Söz konusu Kılavuz taslağına ilişkin görüşlerinizin ekte de bir örneği yer alan, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 31.12.2018 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Ek ve duyuru metnine ulaşmak için 
https://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3414 linkine tıklayınız

Kategori: DUYURULAR