Ultraviyole ve Kırmızı Işık Donör Organlardaki Enfeksiyonları Yok Ediyor

  • 15/04/2019

Ultraviyole ve Kırmızı Işık Donör Organlardaki Enfeksiyonları Yok Ediyor

Donör organların nakil sürecinde sağlıklı kalması iskemik hasar, fiziksel hasar, enfeksiyon ve diğer nedenlerden dolayı zordur. Bu durumun önüne geçmek için Toronto Üniversitesi ve São Paulo Üniversitesi'nden araştırmacılar bir araya gelerek, yalnızca ışık kullanılan bir yöntemle donör organlarındaki bakteri ve virüslerden kurtulmayı başardı.


Bu yeni teknik, tüm donör kanının organdan alınmasını, organ içine bir koruma sıvısı enjekte edilmesini ve yaklaşık yarım saat ultraviyole ve kırmızı ışık kullanarak organların aydınlatılmasını içeriyor. Etkiyi güçlendirmek için kırmızı ışığın aktif hale getirdiği sıvıya, ışığa duyarlı hale getirici bir ilaç enjekte ediliyor, bu da yakındaki herhangi bir patojeni okside ediyor. Halihazırda standart bakım olarak kullanılan perfüzyon yöntemi tüm patojenlerden kurtulmayı sağlayamıyor. Bu nedenle ışık ve ışığa duyarlı hale getirici ilaç, kalan tüm bakterileri yok etmekte etkili bir yöntem oluyor.


Yeni teknik, hepatit C enfeksiyonu olan donör bir domuzun akciğerinin başka bir domuza nakledilmesiyle denendi. Akciğere, normotermik ex vivo akciğer perfüzyonu sırasında ışık tedavisi uygulandı ve alıcı domuzun hepatit C ile enfekte olmadığı gözlemlendi.


Araştırmacılar, bu yeni tekniğin yakında insan donör organlarında denenebileceğini ve potansiyel donör organ sayısını artırabileceklerini umuyorlar.

Kaynak: www.medgadget.com