Alzheimer Belirtilerini Tespit Eden Sanal Gerçeklik Testi

  • 30/05/2019

Alzheimer Belirtilerini Tespit Eden Sanal Gerçeklik Testi

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, sanal gerçekliğin (VR) Alzheimer hastalığının erken teşhis edilmesinde mevcut testlerden daha etkili bir araç olabileceğini öne sürdü.


Araştırma, beyindeki entorhinal korteksin iç “küresel konumlandırma sistemi” ndeki hücrelerin, Alzheimer hastalığında ilk zarar gören yapılar olduğu görüşü üzerine kurulu. Bu nedenle, beynin bu bölgesindeki zayıf fonksiyonun tanımlanması Alzheimer başlangıcının tespit edilmesini sağlayabilir.


Cambridge’li ekip, demans riski taşıyan hastalar için bir VR navigasyon testi geliştirdi. Testin başarılı bir şekilde tamamlanmasının, beynin GPS sisteminin iyi çalıştığını gösterdiği; Alzheimer başlangıcı olan kişilerin ise aynı testte daha kötü performans göstereceği varsayılarak ilerlendi.


Araştırmacılar, VR sistemi denemelerini hafif bilişsel bozukluğu olan 45 kişilik hasta ve aynı yaşlardaki 41 kişilik kontrol grubu üzerinde gerçekleştirdi. Navigasyon görevinde hafif bilişsel bozukluğu olan tüm hastalar, kontrol grubundakilerden daha kötü sonuçlar elde ettiler. Hafif bilişsel bozukluğu olan 12 hastada Alzheimer hastalığı için bilinen biyobelirteçler de vardı ve bu hastalar kendi grupları içindeki diğer hastalardan da kötü performans gösterdiler. Yapılan denemeler sonucunda VR navigasyon görevinin hafif kognitif bozukluğu olan düşük ve yüksek riskli hastaları tespit etmede, mevcut standart testlerden daha iyi olduğu anlaşıldı.


Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Chan, “Bu çalışmayı yıllardır yapmak istiyoruz; ancak sanal gerçeklik teknolojisinin bu araştırmayı hastalarımızda kolaylıkla gerçekleştirebileceğimiz bir noktaya gelmesini bekliyorduk. Alzheimer hastalığının, belirtileri ortaya çıkmadan çok önce beyni etkilemeye başladığını biliyoruz. Sonunda gündelik teknolojinin, hastalığı fark edilir noktaya gelmeden çok önce tespit edebileceği bir noktaya geliyoruz.” diyor.

Kaynak: www.medgadget.com