Bağ Doku Hücrelerini Yeniden Programlayan Protein Keşfedildi

  • 14/06/2019

Bağ Doku Hücrelerini Yeniden Programlayan Protein Keşfedildi

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi (FAU) Tıp Fakültesi, Romatoloji ve İmmünoloji anabilim dalından Prof. Dr. Georg Schett başkanlığındaki bir ekip, organların yaralanma süreçlerini kontrol edebilen ve bunu tedavi edebilecek moleküler bir ağın şifresini çözdüler. Sonuçlar gösteriyor ki, PU.1 proteini bağ dokunun patolojik birikimine neden oluyor. Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayınladı.

“Fibroz” olarak adlandırılan sistemik skleroz gibi bağ doku hastalıklarında, bağ doku hücrelerinin aşırı aktivasyonu dokunun sertleşmesine ve etkilenen organın içinde yara oluşumuna neden oluyor. Prensipte, bu hastalıklar herhangi bir organ sistemini etkileyebiliyor ve sıklıkla organ fonksiyonunun bozulmasına neden olabiliyor. Bağ doku hücreleri sağlıklı bireylerde normal yara iyileşmelerinde kilit bir rol oynuyor. Bununla birlikte, eğer bağ doku hücrelerinin aktivasyonu durdurulamıyorsa, dokuda çok fazla matriks birikmesi sonucu fibrotik hastalıklar meydana geliyor; ve etkilenen dokunun yaralanmasına ve fonksiyon bozukluğuna yol açıyor. Günümüze kadar bilim insanları fibrotik hastalıklarda onarım işlemlerinin neden arızalı olduğunu keşfedememişlerdi.

FAU İç Hastalıkları başkanı Dr. Andreas Ramming liderliğindeki uluslararası ekip, bağ doku hücrelerinin devam eden aktivasyonundan sorumlu olan moleküler mekanizmayı çözebildi. Deneysel çalışmalarda araştırmacılar PU.1 proteinini hedef aldılar. Normal yara iyileşmesinde PU.1'in oluşumu vücut tarafından inhibe edilir, böylece normal iyileşme işleminin sonunda bağ doku hücreleri dinlenme haline geri dönebilir.

“PU.1'in cilt, akciğer, karaciğer ve böbreklerde çeşitli bağ doku hastalıklarında aktive olduğunu gösterebildik. PU.1, bağ doku hücrelerindeki DNA'ya bağlanıyor ve onları yeniden programlıyor.” diye açıklıyor Dr. Ramming. PU.1 proteini, fibrozda rol oynayan tek faktör değil; çünkü skar dokusunun birikiminde rol oynayan faktörler geçmişte zaten tanımlanıyor. Güncel araştırmayla keşfedilen, PU.1'in bu süreci kontrol eden bir faktörler ağında merkezi bir rol oynadığıdır. “PU.1, bir orkestranın şefi gibi, eğer çıkarırsan bütün konser çöküyor.” diye ekliyor Ramming.

Kaynak: www.sciencedaily.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM