Ergenlerin Benzodiazepin Maruziyeti Artıyor

  • 16/12/2019

Ergenlerin Benzodiazepin Maruziyeti Artıyor

Rutgers Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışmaya göre, anksiyete ilaçlarından “benzodiazepin” reçete edilen gençlerin sayısı son on yılda büyük bir artış gösterdi. Araştırmacılar, 2000-2015 yılları arasında ABD Zehir Kontrol Merkezlerine rapor edilen 12 ila 18 yaş arası çocukları içeren vakalarda %54 artış tespit ettiler.


Araştırma için Ulusal Zehir Veri Sistemi’nde, 18 yaşın altındaki çocukları içeren 296 bin 838 benzodiazepin maruziyet vakası incelendi. 6 yaşın altındaki çocuklarda maruz kalma oranı düşüş gösterirken, ergenlerdeki oran artış gösteriyor. 2000’den 2015 yılına gelindiğinde, bildirilen intihar girişimi ve ilacın suistimal edilme oranlarında da artış görülüyor.


Rutgers Üniversitesi New Jersey Tıp Okulu Zehir Kontrol Merkezi yöneticisi ve tıbbi direktörü Diane Calello, “Benzodiazepin doz aşımı kendi başına genellikle yaşamı tehdit edici olmamakla birlikte, çalışmanın bulgularına göre bir veya daha fazla madde kullanan gençlerin sayısında artış olduğu görülüyor. Bu durumun da ilacın etkilerini artıracağı ve ileriki yıllarda sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.


Acil servislerde her yıl yaklaşık 70 bin çocuk, aşırı dozda ilaç kullanımı nedeniyle tedavi altına alınıyor ve bu hastane ziyaretlerinin yaklaşık %12'si yataklı tedavi şeklinde gerçekleşiyor. Calello, reçeteli ilaç kullanımının artmasının hem yetişkin hem de pediatrik zehirlenmelerin muhtemel nedeni olduğunu söylüyor.


“Çalışma grubumuzun tespitlerine göre, son on yılda ABD’de benzodiazepine maruz kalma oranı artış gösterdi. Tıbbi personelin ve ebeveynlerin, yüksek risk içeren bu ilaçların kullanımı, saklanması ve imha edilmesi konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor.” diyor.


Çalışma, Clinical Toxicology dergisinde yayınlandı.

Kaynak: www.futurity.org


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM