Yapay Zeka ile İğnesiz Kan Şekeri Ölçümü

  • 15/01/2020

Yapay Zeka ile İğnesiz Kan Şekeri Ölçümü

Hipoglisemik durumlardaki düşük glikoz seviyesini tespit etmek için giyilebilir sensörlerin EKG sinyallerini kullanan yeni bir teknoloji geliştirildi.


Kan şekerini izlemek hem sağlıklı bireyler hem de diyabetik hastalar için son derece büyük önem teşkil ediyor, ancak glikozu ölçmek için kullanılan mevcut yöntemler mutlaka kan almayı gerektiriyor. Parmak ucundan kan alan iğneler de uzun vadede çok kullanışlı olmayabiliyor ve hastanın acı duymasına sebep oluyor.


Hipoglisemi tespiti için şu anda kullanılan yöntem olan Sürekli Glikoz İzleme Sistemi (CGM), interstisyel sıvı içerisindeki glikozu küçük iğneli, invazif bir sensör kullanarak ölçüyor. Bu yöntem günde iki kez ayarlama yapılmasına ihtiyaç duyuyor ve ayrıca parmaktan iğneyle kan alınmasını gerektiriyor.


Araştırmacıların Scientific Reports ’ta yayınladığı makaleye göre, noninvazif giyilebilir sensörlerden elde edilen EKG sinyalleri ile hipoglisemik durumlar daha kolay bir şekilde tespit edilebilir. Böylece bu süreç yapay zeka (derin öğrenme) tarafından gerçekleştirilmiş oluyor.


Sağlıklı gönüllülerle yapılan iki pilot çalışmada, hipoglisemi saptaması için ortalama duyarlılık ve özgüllük yaklaşık % 82 olarak bulundu. Bu oran, Sürekli Glikoz İzleme Sistemi (CGM) ile benzerlik gösteriyor; üstelik herhangi bir invazif işlem de gerektirmiyor.


Yeni model, hipoglisemik durum esnasında EKG'nin her denekte nasıl değiştiğini gösteriyor. Araştırmacılar bunun için yapay zeka modelini her bir deneğin kendi verileriyle eğitti. Öznelerarası farklılıklar o kadar kayda değer ki, kohort verilerini kullanarak sistemi eğitmek aynı sonuçları vermeyecektir. Bu nedenle yeni sistemin kişiselleştirilmiş terapi yöntemi, mevcut yaklaşımlardan daha etkili olabilir.


Bu yöntemin pediyatrik hastalar ve geceleri de şeker takibi yapılması gereken kişiler için çok kullanışlı olacağı düşünülüyor.

Kaynak: www.futurity.org