HIV’li Hastaların Yağlı Karaciğerini E Vitamini Tedavi Ediyor

  • 24/02/2020

HIV’li Hastaların Yağlı Karaciğerini E Vitamini Tedavi Ediyor

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nde yürütülen küçük bir pilot çalışmaya göre, HIV’li hastaları sıklıkla etkileyen bir tür yağlı karaciğer hastalığı E vitamini ile güvenle tedavi edilebiliyor.


Nonalkolik steatohepatit (NASH), karaciğer iltihabı ve hücre hasarı ile karakterize ciddi bir nonalkolik yağlı karaciğer hastalığıdır (NAFLD). Siroz veya karaciğer kanserine ilerleyebilir.


McGill Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doçent olarak görev alan McGill Üniversitesi Sağlık Merkezi Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalar yürüten Giada Sebastiani, “E vitamininin genel popülasyonda yağlı karaciğeri iyileştirdiği, yaptığımız küçük çaplı araştırmayla gösterildi. Ortaya çıkan sonuca göre, yağlı karaciğer hastalığı prevalansı daha yüksek olan HIV’li insanlarda, E vitamininin yararlı ve güvenli olduğu söylenebilir.” diyor.


NAFLD şu anda HIV ile yaşayan Kanadalıların yüzde 48'ini ve genel nüfusun yüzde 25'ini etkilerken; NASH, NAFLD'li hastaların yaklaşık üçte birini etkiliyor.


HIV pozitif hastalar arasında yağlı karaciğerin yüksek prevalansını açıklamak için birkaç teori var: “Sorun muhtemelen HIV ile ilişkili iltihaplanma, hastaların ömür boyu almaları gereken antiretroviral ilaçlar ile diyabet ve yüksek lipitler gibi çok sık görülen metabolik problemlerden kaynaklanıyor. Henüz ne yazık ki HIV ile yaşayan insanlardaki karaciğer yağlanması için onaylanmış bir tedavi yok.” diyor Sebastiani.


Çalışmada, araştırmacılar HIV ve NASH görülen 27 hastaya, kolayca tolere edilebilecek şekilde günde 2 doz E vitamini verdiler.


Sebastiani, “E vitamininin hem karaciğer transaminazlarını (karaciğer fonksiyonu için ana kan testleri) hem de invaziv olmayan ultrasonografik testle ölçülen karaciğer yağını iyileştirdiğini bulduk. Bu gelişmeler HIV ile enfekte olmayan popülasyonda bildirilenden daha belirgindi.” diyor.


Sebastiani, çalışmanın yalnızca kısa süreli bir takiple (24 hafta) ve kontrol grubu olmadan yapıldığını da belirtti. Daha uzun bir takiple, daha büyük randomize kontrollü bir çalışma yapılması gerekiyor.


Çalışma AIDS dergisinde yayınlandı.

Kaynak: www.futurity.org


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM