Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumak

  • 22/03/2020

Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumak

Prof. Dr. Dilek Aslan “Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumak Üzerine” adlı yazıyı kaleme aldı.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili her geçen gün farklı bilimsel veri farklı alanlarda çalışma ve önlem alma ihtiyacını doğurmakta ve/veya pekiştirmektedir. Hastalığın tanı, tedavi ve izleme aşamalarında sağlık çalışanlarının özel bir risk altında olduğu sürecin başlangıcından bu yana belirtilmektedir. Mevcut veriler bu kabulü desteklemekte olup süreç yönetiminde bu konuya özel bir önem verilmelidir. Aşağıda Lancet dergisinde 21.3.2020 tarihinde yayınlanan COVID-19 ve sağlık çalışanları üzerinde yazılmış Editoryal makalede öne çıkan konulara yer verilmiştir:

Dokuman, 20.3.2020 tarihinde Dr. Dilek Aslan tarafından https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140- 6736(20)30644-9/fulltext sayfasında yer alan ve 21.3.2020 tarihli Editorial. COVID-19: protecting health-care workers Lancet March 21, 2020;395(10228):P922 (doı: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30644-9) künyeli yazıdan yararlanılarak hazırlanmıştır.

HASUDER(Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) Web sayfasında yayımlanan yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://korona.hasuder.org.tr/yeni-koronavirus-hastaligi-covid-19-saglik-calisanlarinin-sagligini-korumak-uzerine/


Kategori: COVID-19