Asemptomatik COVID-19 Hastaları Da Çevreyi Kirletir

  • 25/06/2020

Asemptomatik COVID-19 Hastaları Da Çevreyi Kirletir

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin açık erişim dergisi mSphere'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, hem semptomatik hem de asemptomatik COVID-19 hastaları çevrelerini kirletme yeteneğine sahiptir.

Çin'de yapılan bir hasta çalışmasından elde edilen veriler, COVID-19 hastalarının işgal ettiği alanlarda çevre temizliğinin önemini göstermektedir. Çin, Chengdu, Sichuan Üniversitesi West China Hastanesi Enfeksiyon kontrol departmanından Phd. Zhiyong Zong,” COVID-19 hastalarının negatif basınçlı odalara yerleştirilmesi yanlış bir güvenlik hissi verebilir ve titiz çevre temizliği yapılmalıdır.” Diyor

COVID-19'un etken maddesi olan SARS-CoV-2 virüsünün, giysi ve mobilya gibi enfeksiyon taşıma olasılığı bulunan nesneler veya malzemeler tarafından yayılacağı bilinmesine rağmen bu konuda çok çalışma yoktur. Yeni çalışmada, araştırmacılar Çin'in Chengdu kentinde belirlenmiş bir izolasyon servisinde yurtdışından dönen 13 laboratuvar ile 13 negatif basınçlı yoğun olmayan bakım ünitesi (YBÜ) odasının çevresini ve havasını örnekledi. Çalışma kohortunda 2 asemptomatik hasta vardı. Örneklenen alanlar arasında yatak örtüleri, oda ve tuvalet kapı kolları, ışık anahtarları, ayak sifonu düğmeleri, lavabo jantları, lavabo ve tuvalet kaseleri ve drenajları, komodin, çarşaf, yastık, duvar, zemin, hava egzoz çıkışları ve hava ekipman kemerleri yer almaktadır.

Araştırmacılar 112 yüzey örneğinden 44'ünün (% 39.3) gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tespit edilen SARS-Cov-2 için pozitif olduğunu bulmuşlardır. Hava örneklerinin tümü negatifti. Dr. Zong ve meslektaşları, "Bulgular, YBÜ olmayan negatif basınç izolasyon koğuşunda hafif hastalığı olan veya hiçbir semptomu olmayan COVID-19 hastalarındaki hasta çevresinin SARS-CoV-2 tarafından yoğun bir şekilde kontamine olduğunu göstermektedir. Özellikle, asemptomatik bir hastayı içeren tek bir odada, yatak korkulukları, yastık, çarşaf ve hava egzoz çıkışı da dâhil olmak üzere 4 alan SARS-CoV-2 pozitifti." Diyor.

Kaynak: https://medicalxpress.com/


Kategori: COVID-19