3D Görüntüleme Beyin Sferoidlerinin İç Yapısını Aydınlatıyor

  • 15/01/2021

3D Görüntüleme Beyin Sferoidlerinin İç Yapısını Aydınlatıyor

Cenevre'deki Wyss Merkezi’nde çalışan araştırmacılar ve işbirlikçileri, beyin sferoidlerinin iç yapısını görüntülemek ve tek nöronların morfolojisini 3D olarak gözlemlemek için yeni görüntüleme - etiketleme teknikleri geliştirdiler. Araştırmacıların "mini beyinler" olarak adlandırdıkları beyin sferoidleri, farklı beyin hücresi türlerinin bir kümesidir ve indüklenmiş pluripotent kök hücrelerden kültürlenir. İlaç geliştirme de dahil olmak üzere bir araştırma aracı olarak kullanılan mini beyinler, yapıları mikroskopi için dilimler halinde kesmeye gerek kalmadan doğru bir şekilde değerlendirilebiliyorsa araştırmacılar için daha faydalı olacağı düşünülüyor.


Beyin sferoidlerinin ilaç testinden nörolojik hastalıkları incelemeye kadar geniş bir kullanım alanı var. Bununla birlikte, şu anda, araştırmacılar sferoidlerin iç yapılarına bakmak istiyorlarsa, genellikle bunları küçük parçalara ayırmaları ve mikroskop lamlarına yerleştirmeleri gerekir.


Ne yazık ki bu yaklaşım, iç yapılarını doğru bir şekilde belirlemeyi veya bireysel nöronların yapısını gözlemlemeyi zorlaştırır. Dahası, kesit alma işlemi küremsilere zarar verebilir, bu da sonraki görüntülemenin sağlıklı veya yeterli bilgi vermeyeceğine işaret eder.


Çalışmaya katılan araştırmacı Profesör Adrien Roux, "'Mini beyinlerin' büyümesindeki ilerlemelere rağmen, şimdiye kadar içeride neler olup bittiğini ayrıntılı olarak anlamak zordu.” dedi.


Çalışmaya katılan başka bir araştırmacı Dr. Subashika Govindan ise, “Tipik olarak, bir mini beynin içine bakmak için onu ince dilimleyip mikroskop altında bir slaytta görüntülüyoruz. Bu, numuneye zarar verebilecek yavaş bir süreçtir. Şimdi ilk defa, bozulmamış mini beyinler içindeki tek nöronların yüksek çözünürlüklü 3D görüntülerini ürettik ve olağanüstü karmaşıklıklarını ortaya çıkardık.” diyerek çalışmayı özetledi.

Kaynak: https://www.medgadget.com/


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM