Endoskopik Cerrahide Yönlendirilebilir Lazerler Kullanmak

  • 19/01/2021

Endoskopik Cerrahide Yönlendirilebilir Lazerler Kullanmak

Dokuyu kesmek veya koterize etmek için lazer gibi bir enerji kaynağını uygulamak, lazer göz ameliyatı gibi harici ameliyatlarda zaten yaygın olarak kullanılmakta ancak bu teknolojiyi minimal invaziv dahili prosedürler sırasında güvenli bir şekilde kullanmak zordu. Mevcut endoskopik teknoloji, lazerlerin yeterli hassasiyetle yönlendirilmesine izin vermemekte.


Şimdi Harvard Wyss Institute'daki araştırmacılar, minimal invaziv lazer cerrahisinde kullanılacak endoskobun ucundaki lazer ışınını doğru yönlendirmek için yeni bir teknik geliştirdiler. Yaklaşım, lazer yolunu belirli hareket aralığında doğru bir şekilde yönlendirmek için küçük bir silindir içinde hareket eden üç küçük aynaya dayanır. Cihazın tamamı, cerrahın, vücut içindeki lazer hareketini hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlayan bir endoskobun çalışma kanalı içinde bulunuyor.


Çalışmada yer alan araştırmacı Peter York, "Vücudun içinde minimal invaziv lazer cerrahisini mümkün kılmak adına, küçük hedef bölgelere lazer ışınını hassas bir şekilde yönlendirmemizi sağlayan mikrorobotik bir yaklaşım geliştirdik. Geniş artikülasyon aralığı, minimum iz ve hızlı - hassas hareketiyle, bu lazer yönlendirmeli uç efektör, sadece mevcut endoskopik cihazlara eklenerek cerrahi yetenekleri geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip.” dedi.


Sistem, optik fiberle cihaza giren, lazerin yolunu kontrol etmek için eklenebilen bir dizi küçük ayna kullanıyor. En büyük zorluk, bu kadar küçük bir alanda çalışacak mekanizma yaratmaktı ki bileşenleri barındırmak için kullanılan silindir yaklaşık olarak bir pipetin çapında.


Projede yer alan başka bir araştırmacı Rut Peña da, “Lazer ışınını idare etmek ve yeniden yönlendirmek için, küçük bir 'galvanometre' tasarımında birbirine göre hızla dönebilen üç küçük aynadan oluşan bir konfigürasyonu minyatürleştirmeyi çabaladık. Optimum bir arayış içinde tasarımları hızla yinelemek ve teslim etmek söz konusu olduğunda bu oldukça etkili bir üretim süreci. Başarılı bir ürünün seri üretimi için sağlam bir strateji.” diye belirtti.

Kaynak: https://www.medgadget.com/