Hemoglobin Ölçümleri için Mikroakışkanlar ve AI Mikroskobu

  • 26/02/2021

Hemoglobin Ölçümleri için Mikroakışkanlar ve AI Mikroskobu

Indian Institute of Science ve Hindistan Bengaluru merkezli bir şirket olan SigTuple Technologies'deki araştırmacılar, küçük hacimli kan örneklerinde hemoglobin seviyelerini ölçmek için bir yöntem geliştirdiler. Teknik, bir mikroakışkan çip ile yapay zeka destekli bir mikroskobu birleştiriyor. Araştırmacılar, teknolojinin hemoglobin ölçümlerini düzene koymaya yardımcı olacağını, sadece küçük bir kan hacmi gerektiğinden ve klinisyenler için gerekli ekipmanın mevcut sistemdekinden nispeten ucuz olması sebebiyle hastalar için işleri kolaylaştıracağını umuyorlar.


Kandaki hemoglobin seviyeleri önemli bir sağlık belirteci ve pulmoner fibroz ve anemi gibi çeşitli durumların teşhisine yardımcı olmak için kullanılabiliyor. Şu anda, kan numunelerini hemoglobin içeriği açısından analiz etmek için kullanılan ekipman, tipik olarak, her bir analiz için özel bölmeler ve optik algılama ekipmanı ile çeşitli diğer parametreleri de ölçüyor.


Bu, ekipmanın hantal ve pahalı olduğu ve çalışması için yeni yönteme kıyasla daha büyük kan örnekleri gerektirdiği anlamına geliyor. Bununla birlikte, görüntülemeye dayalı özel bir hemoglobin analiz sistemi bu sorunların ele alınmasına yardımcı olabilir. Araştırmaya katılan araştırmacılardan Srinivasan Kandaswamy: “Bu çalışmada, orijinal olarak görüntüleme amacıyla tasarlanmış bir sistemin uygulanabilirliğinin, donanım biriminde herhangi bir ek değişiklik yapılmadan biyokimyasal testlerin performansına doğru genişletilebileceğini ve böylece orijinal cihazın maliyet ve laboratuvar ayak izinin yeniden eğitilebileceğini gösteriyoruz.” dedi.


Sistem, üzerine küçük hacimli bir kan örneğinin yüklendiği bir mikroakışkan çipten ibaret. Çip, numune içindeki hemoglobini tespit etmek için bir sodyum lauril sülfat deneyi çalıştırıyor. Daha sonra numunedeki hemoglobin miktarını tahmin etmek için otomatik AI görüntüleme analizine sahip bir mikroskop kullanılarak görüntülenebiliyor. Mikroskop, sodyum lauril sülfat / hemoglobin kompleksi bu dalga boyunda ışığı emerken numuneyi aydınlatmak için yeşil bir LED kullanıyor.


Çipler ucuz ve gerekli reaktifler dahil olmak üzere her biri 0.136 Amerikan Doları tutarında. Teknoloji ayrıca kolesterol, protein ve glikozlu hemoglobin dahil olmak üzere kandaki diğer maddeleri de ölçme potansiyeline sahip.

Kaynak: https://www.medgadget.com/