Amerika’da Yaşayan İleri Yaş Grubunun Yarısı Çevrimiçi Doktor Değerlendirmelerini Kullanıyor

  • 20/04/2021

Amerika’da Yaşayan İleri Yaş Grubunun Yarısı Çevrimiçi Doktor Değerlendirmelerini Kullanıyor

Annals of Internal Medicine'de 13 Nisan'da yayınlanan bir araştırmaya göre, ABD'li 10 yetişkinden 4’ü ve bazen fazlası, doktorları seçmek için çevrimiçi doktor derecelendirme sitelerini kullandı.


Ann Arbor'daki Michigan Üniversitesi'nden Dr. Jeffrey T. Kullgren ve meslektaşları, 50 ila 80 yaşları arasındaki ABD'li yetişkinler arasında çevrimiçi doktor derecelendirmelerinin ve incelemelerinin kullanımını araştırdılar. Analiz, Michigan Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Ulusal Anketine katılan 2256 katılımcının verilerini içeriyordu.


Araştırmacılar, 10 yaşlı yetişkinden 4'ünden fazlasının (% 42,9) bir doktorun çevrimiçi olarak derecelendirmelerine veya incelemelerine baktıklarını keşfettiler. Kadınlar, daha yüksek eğitim düzeyine sahip katılımcılar ve kronik tıbbi rahatsızlığı olanlar arasında çevrimiçi derecelendirme veya incelemelerin kullanımı daha yaygındı. Çevrimiçi doktor derecelendirmeleri ve incelemeleri, bir doktor seçerken önemli görülen faktörler açısından dokuzuncu sırada yer aldı, ancak bunlar neredeyse aile veya arkadaşlardan gelen kulaktan kulağa öneriler kadar önemli görülüyordu (sırasıyla % 20,3 ve 23,0).


Annals of Internal Medicine yazarları yayınlarında: “Bazı yaşlı yetişkinler, bir doktor seçerken çevrimiçi sitelerdeki derecelendirmeleri ve incelemeleri önemli bir bilgi kaynağı olarak gördüklerinden, politikacılar ve klinisyenler, çevrimiçi derecelendirme bilgilerinin geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamaya, hastaların doktorların potansiyelini anlamalarına yardımcı olmaya çalışmalıdır." diye belirtti.

Kaynak: https://www.empr.com/


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM