Statin İlaçları Depresyonu Önlüyor

  • 20/05/2022

Statin İlaçları Depresyonu Önlüyor

Statin ilaçları, kolesterolü düşürmek için on yıllardır dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yapılan bir araştırma, statin ilaçlarının potansiyel olarak depresyon riskinin bir göstergesi olan olumsuz duygusal önyargıyı azalttığını buldu. Araştırmanın bulguları, statinlerin depresyon için önleyici bir tedavi olarak uygulanması gerektiğini veya ruh sağlığı koşulları için yeni ilaç seçeneklerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini önerebilir.


Statin ilaçları, 1980'lerin sonlarında kolesterolü düşürmek için mucize bir ilaç olarak tanıtıldı. Statinler, arterlerin sertleşmesine, daralmasına ve kardiyovasküler hastalığa neden olabilen kandaki düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol – “kötü kolesterol” olarak da bilinir – düzeylerini etkili bir şekilde azaltır. Mevcut tahminler, dünya çapında yaklaşık 200 milyon insanın kalp sağlığını optimize etmek için statin kullandığını gösteriyor.


Oxford Üniversitesi araştırmacıları, statinlerin depresyon üzerindeki etkilerini anlamak için, COVID-19 pandemisinin en şiddetli olduğu ve dünya genelinde stres düzeylerinin arttığı Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında çevrimiçi bir gözlemsel çalışma gerçekleştirdi. Çalışma, mevcut psikiyatrik semptomları, ilaç kullanımı ve bir dizi diğer yaşam tarzı faktörleri hakkında Birleşik Krallık'taki 2000'den fazla katılımcıdan veri topladı. Bireyler ayrıca, depresyona yatkınlık ile ilişkili olan hafızalarını, ödüllerini ve duygu işlemelerini değerlendirmek için bilişsel testlere katıldılar. Görevlerden biri, insanların yüzlerinde değişen derecelerde mutluluk, korku, üzüntü, öfke veya tiksinti olan duygusal ifadeleri tanımlamayı içeriyordu.


Katılımcıların %84'ü ilaç almıyor, %4'ü sadece statin alıyor, %6'sı sadece farklı bir hipertansiyon ilacı kullanıyor ve %5'i her ikisini birden alıyordu. Sonuçlar, statin ilaçlarını kullanan kişilerin, korkmuş, kızgın yüzleri tanıma olasılığının daha düşük olduğunu ve onları olumlu olarak bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu, yani olumsuz duygusal önyargıyı azalttıklarını gösterdi.


Oxford Üniversitesi'nde araştırmanın lideri olan Amy Gillespie şu yorumu yaptı: “Statin ilacı almanın, yüz ifadelerini yorumlarken önemli ölçüde daha düşük olumsuz duygusal önyargı ile ilişkili olduğunu bulduk; bu, tansiyon ilaçları gibi diğer ilaçlarla görülmedi. Olumsuz duygusal önyargıyı azaltmanın depresyon tedavisi için önemli olabileceğini biliyoruz. Bulgularımız, statinlerin depresyona karşı koruma sağlayabileceğine dair kanıt oldukları için önemlidir. Bu sonuçları özellikle COVID-19 pandemisinin yüksek stresli bağlamında gördük. Bulgularımız ayrıca statinlerin zihinsel sağlık yararlarının ilk potansiyel psikolojik açıklamasını sağlıyor.”


Biyolojik Psikiyatri Editörü MD John Krystal şunları söyledi: “Statinler, kalp krizlerini ve felçleri önleme yeteneklerine dayalı olarak en sık reçete edilen ilaçlar arasındadır. Bu yeni veriler, sağlık üzerindeki bazı olumlu etkilerinin, bu ilaçların beyin üzerindeki duygusal dayanıklılığı destekleyen etkileri aracılığıyla sağlanabileceği olasılığını artırıyor.”


Dr. Gillespie şu sonuca varıyor: “Araştırmacılar, depresyon için önleyici bir müdahale olarak statinlerin olası kullanımını araştırmaya öncelik vermelidir. Klinik uygulamada kullanılmadan önce, gelecekteki araştırmaların kontrollü, randomize klinik çalışmalar yoluyla statinlerin potansiyel psikolojik faydalarını doğrulaması önemlidir.”

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM