Depresyon Tedavisi Sırasında Beynin Nasıl Değiştiğini Araştırmak

  • 20/05/2022

Depresyon Tedavisi Sırasında Beynin Nasıl Değiştiğini Araştırmak

Araştırmacılar, bir kişi tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) adı verilen bir depresyon tedavisi aldığında beyin değişikliklerini gösterdi.


Tipik olarak, ilaçlar gibi diğer depresyon tedavileri etkisiz olduğunda rTMS kullanılır. Tahminler, majör depresyonu olan kişilerin yaklaşık %40'ının antidepresanlara yanıt vermediğini göstermekte. Bir rTMS seansı, bir hastanın kafa derisine karşı yerleştirilen bir elektromanyetik bobini içerir. Cihaz, dorsolateral prefrontal korteks adı verilen ruh hali kontrolünde yer alan beyin bölgesindeki sinir hücrelerini uyaran manyetik bir darbeyi ağrısız bir şekilde gönderir. Araştırmacılar bu depresyon tedavisinin beyni nasıl değiştirdiğini araştırdı ve bulgularını American Journal of Psychiatry'de yayınladı.


UBC'nin psikiyatri bölümünde yardımcı doçent olan Dr. Fidel Vila-Rodriguez, “Bu araştırmaya ilk başladığımızda sorduğumuz soru çok basitti: rTMS tedavisi verildiğinde beyne ne olduğunu bilmek istedik.” dedi.


Verilerini toplamak için ekip, beyin aktivitelerini izlemede manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanırken hastalara bir rTMS seansı verdi. Böylece beyinde meydana gelen gerçek zamanlı değişiklikleri aydınlatabildiler. Bu süreçte dorsolateral prefrontal korteks uyarılarak diğer beyin bölgeleri aktive edildi. Bu diğer bölgeler, duygusal tepkileri yönetmekten hafıza ve motor kontrolüne kadar birçok işlevde yer alır.


Çalışmanın katılımcılarına dört haftalık bir rTMS depresyon tedavisi daha uygulandı ve ekip, aktive bölgelerin daha az depresyon semptomu olan hastalarla ilişkili olup olmadığını değerlendirdi. Dr. Vila-Rodriguez, “Eşzamanlı rTMS-fMRI sırasında aktive olan beyin bölgelerinin iyi sonuçlarla önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulduk.” dedi. rTMS sırasında beyin bölgesindeki değişikliklerin daha iyi anlaşılması, bir hastanın bu depresyon tedavisine yanıt verip vermediğinin belirlenmesinin önünü açabilir. Dr. Vila-Rodriguez, “Bu prensibi göstererek ve beynin rTMS tarafından aktive edilen bölgelerini tanımlayarak, şimdi bu kalıbın bir biyobelirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağını anlamaya çalışabiliriz.” diye ekledi.


Bu keşfin ardından Dr. Vila-Rodriguez, rTMS'nin bir dizi nöropsikiyatrik bozukluğu, özellikle Alzheimer hastalığını tedavi etmek için nasıl kullanılabileceğini araştırıyor.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM