Micelle Teknolojisi Havadaki SARS-CoV-2'yi Tespit Ediyor

  • 10/11/2022

Micelle Teknolojisi Havadaki SARS-CoV-2'yi Tespit Ediyor

Pacific Northwest Ulusal Laboratuvarı'nda araştırmacılar, havadaki küçük miktarlarda SARS-CoV-2'yi tespit edebilen misel teknolojisi geliştirdiler. Bu yeni yetenek, sağlık tesislerinde ve başka alanlarda viral kontaminasyonu tespit etmek için paha biçilmez izleme sistemleri sağlayabilir. Miseller, her ikisi de küçük lipid kabarcıkları gibi olmaları bakımından lipozomlara biraz benzer. Bu örnekte, araştırmacılar moleküler olarak damgalanmış polimer moleküllerini misellerin duvarına dahil ettiler. Bu moleküler olarak damgalanmış moleküller, viral başak proteinine bağlanabiliyor. Viral bağlanmada, polimer molekülleri miselin patlamasına ve içindekilerin dökülmesine neden oluyor. Bunlar, elektronik sinyalde bir değişikliğe neden olabilen ve sistemin viral bağlanmayı tanımlamasını sağlayan bir tuzu içeriyor.


Yeni aşı teknolojilerinden gelişmiş tanı testlerine kadar Covid-19’la ilgili bu yenilikler uzun vadede bize fayda sağlayacak. Bu son gelişmeyse, havada dolaşan küçük miktarlardaki virüsü tespit edebilen oldukça hassas bir izleme teknolojisi. Sistem için potansiyel uygulamalar, sağlık tesislerinde havalandırma sistemlerine dahil edilen duvara monte üniteleri veya cihazları içeriyor. Teknoloji, enzimler gibi spesifik biyolojik moleküllere veya bu durumda viral spike proteinine bağlanabilmeleri için mühendislik polimerlerini içeren moleküler damgalamaya dayanmakta.


Özel olarak hazırlanmış miseller Covid'e neden olan virüsün moleküler bir analoğu ile etkileşime girdiğinde, miseller patlayarak içeriklerini saatte 200 mil hızla dışarı atıyor. Ortaya çıkan sarımsı kahverengi bulut, virüsün mevcut olduğuna dair elektronik bir sinyalin parçası oluyor.


PNNL araştırmacıları, bu tür damgalanmış polimer reseptörleri geliştirdiler ve bunları misel duvarına dahil ettiler. Miseller bir tuzla yükleniyor ve virüs duvarlarındaki polimer reseptörlerine bağlandığında patlayarak tuzu serbest bırakıyor. Bu, sistem tarafından algılanan elektrik sinyalinde bir değişikliğe neden olarak, teknolojinin çok az sayıda viral partikülü çok hassas bir şekilde algılamasını sağlıyor. Aslında sistem o kadar hassas ki, araştırmacılar alt algılama sınırını belirlemekte zorlandılar.


Araştırmaya katılan Lance Hubbard, “Bu tür düşük maliyetli tespit sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sistem belki de okullarda, hastanelerde veya acil servislerde hastalar tam olarak değerlendirilmeden önce - virüsün mevcut olduğunu hemen bilmeniz gereken her yerde uygulanabilir.” dedi. Heyecan verici bir şekilde, sistem diğer patojenleri tespit etmek için de uyarlanabiliyor, bu da potansiyel olarak tehlikeli hava kaynaklı hastalıkların yoğun alanlarda tanımlandığı, geniş çapta yayılmadan ve zarar vermeden önce kontrol altına alındığı yeni bir çağın habercisi olabilir.

Kaynak: https://www.medgadget.com/


Kategori: COVID-19