COVID-19 Sırasında Genç Nesillerin Zihinsel Rahatsızlıklarının Araştırılması

  • 25/01/2023

COVID-19 Sırasında Genç Nesillerin Zihinsel Rahatsızlıklarının Araştırılması

Zihinsel rahatsızlıklar, COVID-19 salgını sırasında genç nesillerde yetişkin yaş gruplarına göre daha yaygındı. University College London (UCL) tarafından yapılan yeni bir çalışma, 1946, 1958, 1970, 1989-90 ve 2000-02 doğumlu katılımcıların COVID-19 salgını sırasında akıl hastalıklarıyla nasıl başa çıktığını takip eden beş farklı kohort çalışmasının araştırılmasını sağladı.


Ekip, pandeminin ilk yılında üç farklı noktada ortak depresyon ve anksiyete semptomlarını ne sıklıkta yaşadıklarını anlamak için Birleşik Krallık'ta yaşayan 26.772 kişiden alınan verileri kullandı: Mayıs 2020, Eylül/Ekim 2020 ve Şubat/Mart 2021. Bulgular Psychological Medicine'de yayınlandı.


26.772 kişinin verilerinin gözden geçirilmesinin ardından araştırmacılar, doğum yılı ile akıl hastalığı arasında herhangi bir bağlantı aradılar. Çalışma, pandeminin ilk aylarında depresyon belirtilerinin, ergenlik çağının sonlarında ve yirmili yaşların başındaki yetişkinlerde beklenenden daha yüksek olduğunu buldu. Pandemiden önceki akıl hastalığındaki kuşak farklılıkları düşünüldüğünde bile durum böyleydi.


Çalışmanın baş yazarı Dr. Darío Moreno-Agostino (UCL Boylamsal Çalışmalar Merkezi), şunları söyledi: “Yaygın akıl sağlığı sorunları bildiren toplam insan sayısı on yıllardır artıyor, ancak gençler arasındaki bu çok daha keskin artış gerçekten beklenmedik. Genç ve yaşlı insanlar arasındaki akıl sağlığı farkının zaman içinde aynı kaldığını varsaysaydık, en genç nesilde bulduğumuz depresyon seviyelerini 22 yıl daha görmeyi beklemezdik.”


Çalışma, pandeminin ilk yılında kaygı düzeylerinde kuşaklar arası farklılıkların kaydedildiğini ortaya koydu. Pandeminin ilk yılında genel olarak depresyon ve anksiyete semptomları tüm nesillerde artarken, genç yetişkinlerde anksiyete düzeylerinde daha önemli bir artış görüldü ve nesiller arası uçurum daha da genişledi.


Araştırmacılar, katılımcıların önceki sağlık durumları, sosyoekonomik durumları, psikolojik sıkıntıları ve salgından önceki yaşam doyumları gibi nesiller arasındaki eşitsizliklere katkıda bulunabilecek diğer faktörleri açıkladı. Nesiller boyunca, kadınların ve mali zorluk yaşayanların, pandeminin ilk yılında akıl sağlığı sorunlarına karşı özellikle savunmasız olduğu görüldü. Araştırmacılar ayrıca, çalışmalarının sonuçlarının, toplumdaki en savunmasız grupların ruh sağlığını desteklemek için önlemlerin devam eden önemini vurguladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: COVID-19