Tüberküloz Aşısı Yaşlı Hastaları COVID-19'dan Korumuyor

  • 17/02/2023

Tüberküloz Aşısı Yaşlı Hastaları COVID-19'dan Korumuyor

Hollanda'daki araştırmacılara göre, TB aşısı yaşlıları COVID-19'un neden olduğu hastalık semptomlarına karşı korumuyor. Bu bulgular, COVID-19 pandemisinin başlangıcında henüz aşı bulunmamışken başlatılan bir BCG-PRIME çalışmasından geliyor. TB aşısı çalışması, 20 Hollanda hastanesinde tasarlanıp yürütüldü ve UMC Utrecht tarafından yönetildi. Çalışmanın sonuçları Clinical Microbiology and Infection'da yayınlandı.


Pandeminin ilk aşamalarında, özellikle komorbiditeleri olan yaşlı insanlar için enfeksiyona karşı koruma sağlayabilecek bir aşıya önemli bir ihtiyaç vardı. Bazı araştırmacılar, bir tür TB aşısı olan Bacillus Calmette-Guérin (BCG) aşısının COVID-19'a karşı etkili olabileceğini düşünüyor.


Bu TB aşısı, dünyada en yaygın kullanılan aşıdır. Aşı aynı zamanda doğuştan gelen bağışıklık sistemi aracılığıyla sadece TB'den daha fazlasına karşı etkili olan bir savunmayı tetikliyor. Birkaç küçük çalışma, TB aşısının yaşlıları solunum yolu enfeksiyonlarından, özellikle de viral kaynaklı olanlardan koruyabileceğini gösteriyor. Bu hipotez, araştırmacıları soruya kesin bir yanıt sağlayabilecek büyük, iyi kontrol edilen bir çalışma başlatmaya teşvik etti.


Araştırmacı ve makalenin ilk yazarı Eva Kökenbier, “Analiz, COVID-19'un hastalık belirtilerinin, BCG aşısı almış (3.058 katılımcıdan 129'u) ve plasebo (3.054 katılımcıdan 115'i) almış olan yaşlı kişilerde sık sık meydana geldiğini gösterdi. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayısı, tıbbi tedavi gerektiren solunum yolu enfeksiyonu sayısı, ciddi yan etki sayısı ve ölüm oranı açısından da iki grup arasında fark bulamadık.” dedi.


Çalışma lideri Profesör Marc Bonten, “Çalışmamızın sonucu hayal kırıklığı yaratsa da, bu konudaki bugüne kadarki en büyük çalışmayı çok kısa sürede ve büyük bir baskı altında başarıyla tasarlayıp yürütebildiğimiz için gurur duyabiliriz. ” dedi.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: COVID-19