İlerlemiş HIV'li Kişilerin Maymun Çiçeğinden Ölme Oranları Daha Yüksek Olabilir

  • 24/02/2023

İlerlemiş HIV'li Kişilerin Maymun Çiçeğinden Ölme Oranları Daha Yüksek Olabilir

Araştırmacılar, ilerlemiş HIV'li bağışıklığı baskılanmış kişilerde yüksek ölüm oranına sahip, ciddi, nekrotizan bir maymun çiçeği formu belirlediler. "İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan kişilerde Mpox: küresel bir vaka serisi" başlıklı çalışma, Londra Queen Mary Üniversitesi ve Fight Infections Foundation liderliğindeki klinisyenlerin uluslararası işbirliğiyle tamamlandı.


Mevcut maymun çiçeği salgınında, 2022’de hastalığa yakalanan tüm insanların %38-50'si HIV ile yaşıyor. HIV'li çoğu insan tedavi görür ve sağlıklı bir hayat yaşayabilir. Önceki çalışmalardan elde edilen araştırmalar, maymun çiçeği enfeksiyonunun ilerlemiş HIV'li kişilerde daha ciddi etkilere sahip olabileceğini öne sürdü. Bu araştırmadan önce, bunu daha fazla incelemek için büyük bir küresel çalışma olmamıştı.


Araştırmacılar, ilerlemiş HIV ve maymun çiçeği olan 382 kişiyi inceledi. Çalışma sırasında toplam 27 kişi maymun çiçeğinden öldü. Bazı katılımcılar ayrı bir gruba yerleştirildi. Bu katılımcılar, yaygın, büyük, nekrotizan cilt lezyonları ile karakterize edilen çok şiddetli bir maymun çiçeği hastalığına sahipti; yüksek ciddi enfeksiyon oranları; ve bazı durumlarda olağandışı akciğer lezyonları vardı. Maymun hastalığının bu şiddetli formu, ilerlemiş HIV hastalığı ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde %15'lik bir ölüm oranı taşır. 27 ölümün tamamı da bu grupta meydana geldi.


Çalışma, hastalığın ilerlemiş HIV ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde farklı davrandığını kanıtladı. Araştırmacılar bulgularının, klinisyenlerin dünya çapında yönetime rehberlik etmek için kullandıkları Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen AIDS'i tanımlayan hastalık tanımlarına eklenmesi çağrısında bulundular.


AIDS'i tanımlayan durumlar, HIV ile ilişkili ileri hastalıkları olan kişiler için ciddi ve yaşamı tehdit eden bir hastalık grubudur. Bir kişi, bağışıklık sistemindeki bir hücre tipi olan CD4 hücre sayısı 200 hücre/mm3'ten az olduğunda, ileri HIV ile ilişkili hastalığa sahip olarak sınıflandırılır. HIV'li veya HIV'siz sağlıklı bir kişinin CD4 sayısı 500 hücre/mm3'ün üzerinde olmalıdır.


Araştırmacılara göre, bu ciddi maymun çiçeği formunu AIDS'i tanımlayan durumlar listesine eklemek, sağlık uzmanlarının maymun çiçeğinden ölme riski en yüksek olan bağışıklığı baskılanmış kişileri korumalarına yardımcı olabilir.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM