Nakil Sonrası Organ Reddini Önleme Konusunda Umut Vaat Eden Antikor

  • 06/09/2023

Nakil Sonrası Organ Reddini Önleme Konusunda Umut Vaat Eden Antikor

Duke Health araştırmacılarının raporuna göre, insan yapımı bir antikor, böbrek nakli yapılmış primatlarda test edildiğinde organ reddini başarıyla önledi. Bu bulgu, yeni monoklonal antikorun insan klinik deneylerinde ilerlemesinin önünü açıyor.


Duke Cerrahi Bölümü'nde cerrahi araştırma görevlisi olan baş yazar Imran J. Anwar, M.D., “Organ reddini önlemeye yönelik mevcut ilaçlar genel olarak iyi, ancak birçok yan etkisi var. Bu tedaviler bağışıklık sistemini baskılıyor, hastaları enfeksiyon ve organ hasarı riskine sokuyor ve birçoğu diyabet ve yüksek tansiyon gibi bağışıklık dışı komplikasyonlara neden oluyor. Son 30 ila 40 yıldaki çabamız, yeni, daha az toksik ilaçlar geliştirmek oldu. Bu antikorun bizi bu hedefe yaklaştıracağını umuyoruz.” dedi.


Anwar ve meslektaşları, AT-1501 olarak tanımlanan bir monoklonal antikora odaklandılar. Bu tedavinin daha önceki bir versiyonunda sorunlu hale gelen kan pıhtılaşması riskini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Böbrek nakli geçirmiş primatların kullanıldığı çalışmalarda AT-1501, ek bağışıklık baskılayıcı ilaçlara ihtiyaç duymadan veya kan pıhtılarını teşvik etmeden reddedilmeyi önledi, bu da onun bağışıklık baskılayıcı potansiyelini doğruladı.


Adacık nakli yapılan hayvanlarda AT-1501 tek başına tek tip ret kontrolü sağlamadı ancak mevcut immünosüpresif ajanlarla kombinasyon halinde etkili oldu. Adacık naklindeki kombinasyon tedavileri, kilo kaybı veya tipik olarak ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar olmadan tek tip adacık grefti hayatta kalmasına sebep oldu. Adacık nakli, Miami Üniversitesi'nde eş-kıdemli yazar ve profesör olan Ph.D. Norma Kenyon tarafından gerçekleştirildi.


Cerrahi bölümü başkanı, eş-kıdemli yazar Allan Kirk, “Bu veriler AT-1501'in hem adacık hem de böbrek naklinin hayatta kalmasını ve işlevini destekleyen güvenli ve etkili bir ajan olduğunu gösteriyor ve klinik deneylere hemen ilerlememize olanak sağlıyor.” dedi.

Kaynak: www.sciencedaily.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM