Melanom Gelişimi ve Tedavisine İlişkin Yeni Görüşler

  • 15/09/2023

Melanom Gelişimi ve Tedavisine İlişkin Yeni Görüşler

Malign melanom, melanositlerden veya nevüslerden kaynaklanan ve cilt kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık %80'ine neden olan bir cilt kanseri türüdür. Bazı vakalar mevcut moleküler hedefli tedavilerin yanı sıra bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerine de önemli yanıt verirken, bu tedavilerin etkisiz olduğu durumlar da vardır. Bu nedenle bu ilaç tedavilerine dirençli vakalara yönelik yeni terapötik ajanların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.


Oncogene'de bu ay yayınlanan bir çalışmada, Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, GREB1 izoformu 4'ün (Is4) spesifik bir izoformunun ekspresyonunun, melanosit spesifik transkripsiyon faktörü MITF ve GREB1 Is4'ün etkisi altında malign melanom hücrelerinde indüklendiğini keşfettiler. Ayrıca antisens nükleik asitlerin GREB1'e karşı anti-tümör etkisi, malign melanom için potansiyel yeni bir yöntem olduğunu gösterdi.


GREB1 Is4'ün malign melanomda indüklendiği ve büyümesine dahil olduğu mekanizmaları araştırmak için araştırma grubu, GREB1 Is4 ekspresyonunun MITF transkripsiyon faktörü tarafından indüklenmesinin önemli olduğunu kapsamlı bir şekilde göstermek için malign melanomdan oluşan bir fare modeli ve insan klinik örneklerini kullandı. Sonraki analiz, GREB1 aktivasyonunun melanom hücre çoğalmasına sebep olduğu yolu ortaya çıkardı. Genel olarak kanser hücreleri, tekrarlanan kontrolsüz çoğalmalarıyla karakterize edilir ve kemoterapi, geleneksel olarak nükleik asit sentezini inhibe ederek hücre çoğalmasını baskılamak için kullanılır. Bu çalışmada araştırma grubu, pirimidin sentezi için hız sınırlayıcı enzim olan CAD'nin, GREB1 Is4 ve GREB1 Is4 için bağlayıcı bir protein olarak, biyokimyasal ve metabolomik analizlerle malign melanomda pirimidin sentezi için gerekli olduğunu gösterdi.


Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları toplumsal öneme sahip çünkü GREB1 Is4'ün malign melanomda terapötik bir hedef olduğu gösterildi ve GREB1'e karşı antisens oligonükleik asitlerin gelecekte yeni terapötik ajanlar haline gelmesi bekleniyor. Bu son derece önemli çalışma, nükleik asit sentezi, kanser hücresi gelişimini ve çoğalmasını kontrol etme gibi hücre çoğalmasının yürütülmesinden doğrudan sorumlu olan mekanizmaları ortaya koyuyor ve gelecekteki melanom tedavisinde yeni yöntemlere işaret ediyor.

Kaynak: www.sciencedaily.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM