WWW.DOKTORCLUB.COM TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA SAĞLANAN HİZMETLERE YÖNELİK KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sayın Ziyaretçi; www.doktorclub.com sitesi üyesi olmak,  Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketinin size sağladığı hizmetlerden faydalanmak için aşağıda haklar, sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız siteye üye olmaktan ve kullanmaktan vazgeçiniz.

İÇİNDEKİLER

TARAFLAR

TANIMLAR

AMAÇ

KAPSAM

HİZMET SAĞLAMA KOŞUL VE GEREKLİLİKLERİ

WWW.DOKTORCLUB.COM’UN HİZMETLERİ VE SORUMLULUKLARI

ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

MÜCBİR NEDENLER

KİŞİSEL BİLGİLER VE GİZLİLİK

ÜYELİK ERİŞİM KISITLAMASI VEYA FESHEDİLMESİ

BİLGİ TALEBİ, İTİRAZ, İADE VE VAZGEÇME PROSEDÜRÜ

SÖZLEŞME SÜRESİ

UYUŞMAZLIKLAR

YÜRÜRLÜLÜK

 

TARAFLAR

Şirket   : 6220479936 Vergi numaralı, Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Site : www.doktorclub.com

Üye : Üyelik sözleşmesini okuyup, şartları kabul etmiş ve üyelik için gerekli formları doldurarak başvurusu onaylanmış hizmet alıcısı olan bireysel ve tüzel kişilik

TANIMLAR

Hizmet: Elektronik ortamda, hizmet alıcısının (ÜYENİN) talebi doğrultusunda genel bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alış verişi yapılması işlemleridir. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

Site : Sözleşme konusu hizmeti veren www.doktorclub.com web sitesini tanımlamaktadır.

Üye : Kullanım koşullarını kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir

Hizmet Sağlayıcı   :  6220479936 Vergi numaralı, Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Kanun: 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili

Partner: Doktorclub sitesinde üyelerimize sunduğumuz hizmet sürecinde işbirliği yaptığımız/yapacağımız Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerini tanımlamaktadır.

Temsilci: Partnerlerle ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan Kullanıcıya verilen statüdür.

Profil: Herhangi bir üye veya kuruluş ile ilgili bilgi ve görüşlerin yer aldığı sitede tanımlanmış ve kayıt altına alınmış alandır.

Hesap: Üye veya Kurumların kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisidir.

“Bu metinde yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar geçerli olacaktır.”

AMAÇ

İş bu kullanım sözleşmesi Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda www.doktorclub.com sitesi üzerinden hizmet alacak olan üyelerimize sunulacak hizmetler hakkında bilgi vermek, sitenin üyelerine sağlamış olduğu imkânlardan hangi kurallar çerçevesinde yararlanacağını belirlemek, üye ve hizmet sunanın karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin işlemekte olduğu kişisel verilere ve sunduğu hizmetlere yönelik tüm faaliyetler ile hizmet alan üyeleri arasındaki ticari usul ve esasları kapsar. Hazırlanan bu sözleşme kişisel verileri koruma kurulu düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Veri Sorumlusu Temsilcisi yahut komitesinin gerekli gördüğü hallerde zaman zaman değiştirilebilir. Bu yüzden belirli aralıklarla takip ediniz

HİZMET SAĞLAMA KOŞUL VE GEREKLİLİKLERİ

Üyelerin sunulan hizmetlerden yararlanılabilmesi için üyelerin sağlanması gereken şartlar şunlardır:

 • Kayıt olacak üye adına düzenlenmiş E-mail hesabı olmalı
 • İnternet ağına erişim imkânı olmalı
 • En yeni sürüme güncellenmiş Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera gibi internet tarayıcılarından birine sahip olmak(Eski sürümlerde efektif hizmet alamayabilirsiniz)
 • www.doktorclub.com sitesi içerisinde üye olanların düzenlenmiş olan profilleri tüm üyelerin erişimine açıktır. Ancak üyeler diğer üyelerle iletişim konusunda yetkiye sahip olup istediği üyenin kendisi ile iletişimine engel olabilir.
 • Siteye giriş üyelik işleminin tamamlanması sonrasında mümkündür. Giriş yapmak için, kayıt sırasında belirlenen Kullanıcı adı (elektronik posta adresi) ve şifre kullanılır.
 • Üyelik akabinde paylaştığınız e-posta aracılığıyla site içindeki faaliyetleriniz, diğer üyelerin talepleri, bildirimler, partnerlerimizin talepleri ve teklifleri içeren paylaşımları almaya başlayacaksınız
 • Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.
 • Hizmet Sağlayıcı, Sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Hizmet sağlayıcı, üyeler ve partnerler arasında hizmet alımı için gerekli teknik altyapıyı sağlayacak olup tarafların arasında ürün ya da hizmet alımında yaşanan sorunlarda sorumluluk kabul etmeyecektir.

WWW.DOKTORCLUB.COM’UN HİZMETLERİ VE SORUMLULUKLARI

Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Sözleşmesine uygun olarak sağlamaktadır. Kullanım Sözleşmesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın üyeler için bağlayıcıdır.

www.doktorclub.com sitesinde yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir.”

www.doktorclub.com sitesi bir iletişim platformudur. www.doktorclub.com üyeleri bir araya getirerek, üyelerin mesleki ve sosyal paylaşımlarla birbirleriyle iletişim kurmasına olanak verir.

www.doktorclub.com sitesine hekim ve diş hekimi üyeliği ücretsiz olmakla beraber, site içerisinde yer alan bazı servislerimiz ücrete tabidir. Ülkemiz ve uluslararası hukuki düzenlemelerine uygun olmak şartı ile üyelerimiz Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden izin almak kaydıyla diğer üyelere ücreti mukabilinde hizmet verebilir.

www.doktorclub.com üyelerin mesleki ve sosyal yaşamında ihtiyaç duyduğu veya iş birliği yaptığı sektör ve kurumlarla(Partnerlerimiz) bilgi alış verişi, ticari alışveriş ve bilimsel faaliyette bulunmaları için uygun ortamı sağlar.

www.doktorclub.com sitesi Sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar

Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde üyelerinin teknik sorularını www.doktorclub.com internet sitesinden yazılı(e-posta aracılığıyla) olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır.

www.doktorclub.com  vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. ÜYE iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

www.doktorclub.com üzerinden üyelik başvurusunda bulunan kişilerin kimlik doğrulama işlemi yapılmaktadır. Doğrulanma işlemi gerçekleşmediği taktirde üyelik başvurusu onaylanmayacak ve kişinin siteye giriş yapması mümkün olmayacaktır.

Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır; işletim sistemi, üyenin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya üye hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir.

Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle www.doktorclub.com’un servislerinde yaşanabilecek sorunlardan Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir.

www.doktorclub.com internet sitesine erişimi haber vermeksizin geçici olarak durdurabilir veya siteyi tamamen kapatabilir. www.doktorclub.com'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde geçici veya kalıcı olarak üyenin üyeliğini silme, üyeye ait paylaşım, içerik, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır ve bu durumda, www.doktorclub.com'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder.

www.doktorclub.com, sitede doğru ve güncel bilgiler vermek için makul çabayı harcar, fakat bilgilerin doğruluğu, geçerliliği veya eksiksizliği için herhangi bir garanti vermez. Doktorclub.com siteye ziyaretçilerin erişiminden, sitenin kullanılmasından ya da kullanılamamasından veya içerikte yer alan hatalar veya ihmaller yüzünden meydana gelebilecek doğrudan, tesadüfen, dolaylı veya cezai zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu değildir. Doktorclub.com ayrıca site ziyaretçilerinin ve üyelerinin bilgisayar yazılım ve/veya donanımına gelebilecek zararlar veya bulaşabilecek virüslerden de sorumlu değildir.

 

www.doktorclub.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da tanıtım/reklamdır. Üyelerimiz, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.doktorclub.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, www.doktorclub.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşa bilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Üyelerimiz ayrıca www.doktorclub.com'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

www.doktorclub.com üyelerine daha iyi hizmet vermek, kullanıcı deneyimini ve servislerini iyileştirmek, site kullanımını kolaylaştırmak için üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Doktorclub.com, www.doktorclub.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, site ziyareti sırasında erişilen sayfalar gibi birtakım bilgiler toplama ve kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Doktorclub.com, ziyaretçinin bilgisayarına yerleştirilen belirli bilgi parçaları olan 'çerezler' kullanarak da veri toplayabilir. (Ziyaretçi ilgili siteye geri döndüğünde, çerezler yalnızca onları yerleştiren internet sitesi sunucularına geri gönderilir ve çerezler bir internet sitesindeki sayfaların nasıl, ne zaman ve kaç kişi tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgi verebilir.)

www.doktorclub.com içerisinde çeşitli hastalıklar ve tedaviler hakkında bilgi, haber ve içerikler yer almakta, fakat bunlarla kesinlikle teşhis ve tedavi yönlendirmesi yapılmamaktadır. www.doktorclub.com sitesinde yer alan bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez.

www.doktorclub.com, üyelerinin kendisinde kayıtlı e-posta (e-mail) adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Üyelerimiz sitemize üye olmakla, bilgilendirme maillerinin e-posta adreslerine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonlarına gönderilmesini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Üyelerimizin mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda, bu isteklerini site yönetimine site içinden mesaj atarak veya [email protected] mail adresine mail atarak bildirmeleri gerekmektedir. Çeşitli kanallarla www.doktorclub.com üyelerinden topladığı veriler ile www.doktorclub.com sitesi sahibinin bizzat veya dolaylı olarak düzenlediği aktivite, çalışma, istatistik ve benzeri faaliyetlerinde ve/veya üyelerle çeşitli yollardan iletişime geçilmesi amacı ile kullanılabilecektir.

 

ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Üyelerimiz sitemize üye olurken kendilerinin tıp doktoru ya da diş hekimi olduklarını ve kayıt için vermiş oldukları tüm bilgilerin doğru ve kendilerine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; www.doktorclub.com'un bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin www.doktorclub.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

“Üyelerimizin kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi üyeye özeldir ve her üye e-posta adresi ve üyelik bilgileri ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir.”

Kayıt işlemi ve hizmet kullanımı için www.doktorclub.com’a  aşağıdaki taahhütleri vermiş olmaktasınız.

 • Kendinize ait yanlış bilgileri vermeyeceksiniz
 • Başkasının adına hesap açmayacaksınız
 • İletişim bilgilerini doğru verecek, güncel tutacaksınız. Cep telefonu numaranız, Adres, E-posta adresiniz değişmesi halinde bilgilerin eski iletişim adreslerine gitmemesi için platform üzerinde değişikliği anında yapınız. Güncel olmayan iletişim bilgilerine gidecek bildirimler ve mesajlardan şirketimiz sorumlu değildir.
 • Kendi hesabınızdan başka bir kişiye ait izinsiz kişisel veya özel nitelikli veri paylaşmayacaksınız
 • Kişisel verilerinizi ve partnerlerimizle yaptığınız yazılı ve görsel iletişim verilerini başkaları ile paylaşmayacaksınız. (Üye, aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri kendisi belirlemekte, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.)
 • Aldığınız hizmet karşılığını ödemek için başkalarının adına düzenlenmiş hesap(banka ve diğer ödeme modelleri) kullanmayacaksınız
 • Hesabınız herhangi bir nedenle kapatılırsa(sizin ya da Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi) iletişime geçmeden bilgimiz dışında yeni hesap açmayacaksınız
 • Kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi paylaşmayacak, Başkalarının hesabınıza erişimine izin vermeyecek veya bilgi güvenliğini tehlikeye atacak içerikler(kimlikle ilişkili veriler, virüs, mantık bombası, zararlı yada ticari web linki, zararlı kod, Truva atı, bozuk dosyalar veya erişilemeyen programlar gibi) paylaşmayacaksınız.
 • Herhangi bir asılsız, karalayıcı, müstehcen, aşağılayıcı, tehditkâr, rahatsız edici, pornografik materyal içeren paylaşımlarda bulunmayacaksınız
 • www.doktorclub.com’u yasadışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaksınız. Din, dil, ırk ayrımını veya siyasi görüş içeren tartışmalar yaratacak içerik paylaşmayacaksınız
 • Katılacağınız anket ve araştırmalarda doğru beyanda bulunacaksınız
 • Otomatik araçlar (adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar) kullanarak diğer kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplamayacaksınız.
 • www.doktorclub.com servislerinden herhangi birini kullanırken profesyonel şekilde tıbbi deontoloji ve etik kurallara uyacaksınız
 • Site içinde yapılan paylaşımlarda telif haklarına uygun davranıp, fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunmayacaksınız.(Diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edenlerin hesapları kapatılır.)
 • Sitedeki üyelere ait herhangi bir bilgiyi üyenin yazılı onayı olmadan hiçbir yerde (sanal platformlar dahil) kullanmayacaksınız. (Üyelerimiz www.doktorclub.com’da kimsenin kimlik bilgi ve belgelerini ya da mali açıdan kritik öneme sahip bilgilerini paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.)
 • Site içerisinde yapılan paylaşımları tekrar tekrar göndermeyeceksiniz.
 • Herhangi bir ticari girişim ya da bireysel kazanç için bilgi toplamak, tanıtım/reklam yapmak, ürün pazarlamak amacıyla www.doktorclub.com  servislerini ve hizmetlerini izinsiz kullanmamak (Bu konuda bir faaliyette bulunmak için öncelikle site yönetiminden ve sitenin ait olduğu şirketten onay alınması zorunludur.)
 • www.doktorclub.com servislerinde bireysel veya kurumsal hukuk problemleri oluşturacak faaliyetlerde bulunmayacaksınız
 • www.doktorclub.com içinde zararlı içerik (virüs, mantık bombası, zararlı kod, truva atı, spam, bozuk dosyalar veya erişilemeyen programlar gibi) paylaşmamak.(Bu tarzda faaliyetlerde bulunanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.)
 • Tıbbi bilgi, içerik ve vaka paylaşımlarında hastanın rızası olmadan her türlü belge, resim, video paylaşmamak; hasta kimlik bilgilerini hiç bir koşulda paylaşmamak.
 • Partnerlerimizin sunduğu hizmet ve ürünlerden faydalanmak istiyorsanız sizden istenilen verilerinizi tamamlamak zorundasınız.  Partnerlerimizin talep ettiği veriler Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketini hukuken bağlamaz. Sitemiz içinde sizlere ulaşan partnerlerimizin talep ettiği veriler için ilgili partnerin sayfasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hazırlanmış metinleri inceleyerek karar veriniz

www.doktorclub.com üzerinden üye tarafından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Kanunlara aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk Üyeye aittir. Üyelerimiz hesaplarını kapatmadıkça veya kötüye kullanımı bildirmedikçe, hesaplarıyla yapılan her işlemden sorumludur.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

www.doktorclub.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ile Doktorclub marka telif hakkı Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret LTD ŞTİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üyelerimiz veya üçüncü şahıs ve kurumlar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Üyelerimiz tarafından beyan edilen, yazılan, aktarılan, kullanılan fikir ve düşünceler ile paylaşılan yazılı ve görsel içerikler, tamamen o kişinin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.doktorclub.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.doktorclub.com'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

Ayrıca;

Üyelerimiz fikri mülkiyet hakkı olan fotoğraflar ve videolar ile fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için tarafımıza şu izni vermektedirler: Tarafımıza, www.doktorclub.com'da ya da www.doktorclub.com ile bağlantılı bir şekilde paylaştığınız fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriği (Fikri Mülkiyet Lisansı) kullanmamız için münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis edersiniz. Fikri mülkiyet hakkı olan içeriğinizi ya da hesabınızı sildiğinizde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansının geçerliliği de sona erer. Fikri mülkiyet hakkı olan içeriği sildiğinizde, söz konusu içerik, bilgisayardaki geri dönüşüm kutusunun boşaltılmasına benzer bir şekilde silinir. Silinen içeriğin makul bir zaman aralığı dahilinde yedek kopyalarda kalabileceğini kabul edersiniz (ancak bu bilgilere başkalarının ulaşması mümkün olmayacaktır).

Üyelerimizin Doktorclub.com hakkındaki görüşleri ve her türlü önerileri bizim için her zaman çok önemlidir. Ancak bunları kullandığımız takdirde üyelerimiz, kendilerine bir bedel ödeme yükümlülüğümüzün olmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

MÜCBİR NEDENLER

İşbu sözleşmenin yayımlandığı ve üye tarafından kabul edilerek kayıt işleminin gerçekleştirdiği tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, www.doktorclub.com’un hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

KİŞİSEL BİLGİLER VE GİZLİLİK

İnternet Sitemiz aracılığıyla ile Profilinizde paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi her zaman profilinize giriş yaparak değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“ Doktorclub”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri toplama amacımız, hangi verileri topluyoruz, veri toplama yöntemimiz, toplanan verilerin kullanımı, verilerin aktarımı, Verilerin Saklanması, Yönetimi ve Güvenliği, Verilere Erişim Hakkı ve Veri Sahibi Üyelerin Hakları, Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi konularında siz üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla DOKTORCLUB KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ-“Aydınlatma Metni” hazırladık. İlgili metni ziyaret ediniz.

Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi gizliliğinizi korumak ve kullanımda olan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu konuda bilgi almak için “Gizlilik Sözleşmesi”ni ziyaret ediniz.

ÜYELİK ERİŞİM KISITLAMASI VEYA FESHEDİLMESİ

Taraflardan her biri Hizmet sağlama sözleşmesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir. Üye, Kullanım Sözleşmesinde bulunan herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde Hizmet Sağlayıcıyı bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.

Üyeler tarafından girilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmaları halinde Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.

Birden fazla hesap açan üyelerin fazla hesapları kapatılır. Bu durumun davam etmesi halinde uyarı gerekmeksizin üyenin hesaba erişimi kısıtlanır veya üyeliği sonlandırılır

Hesabını bir başka kişiye kullandırmak www.doktorclub.com tarafından üyeliğin sonlandırılmasına neden olur

Üyelerin uygunsuz içerik paylaşımı erişim kısıtlaması veya üyeliğin sonlandırılması ile sonuçlanır.

Üyelerin bir başka üyeyi rahatsız edecek davranışlarda bulunması erişim kısıtlanmasından üyeliğin sonlandırılmasına kadar giden cezai yaptırımla karşılaşmasına neden olacaktır.

Üyelerin www.doktorclub.com içerisinde veya www.doktorclub.com’un sahibi olduğu herhangi bir sosyal medya hesabında uygunsuz içerik yada izinsiz ticari faaliyette bulunması erişim kısıtlaması/üyeliğin sonlandırılması nedenidir.

Üyelerin bu madde de yer almayan tüm konularda Kullanım sözleşmesine aykırı hareket etmesi halinde erişim kısıtlaması veya üyelik sonlandırılması işlemi gerçekleştirilir

BİLGİ TALEBİ, İTİRAZ, İADE VE VAZGEÇME PROSEDÜRÜ

İş bu sözleşme hakkında veya www.doktorclub.com sitesi tarafından sunulan hizmetlerle ilgili her türlü talebinizi yayımlanmış olan “VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU KILAVUZU”na uygun olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Hizmet Sağlayıcı Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen tüm makul eforu sarf edecektir ve Sitenin çalışmasıyla ilgili problemlerin çözümü ile ilgili destekte bulunacaktır.

Yapılan şikâyetlerin cevapları mümkün olan en kısa süre içerisinde(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.) üyelerimizin ve partnerlerimizin elektronik posta adresine gönderilecektir.

 

SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ

İşbu sözleşme  www.doktorclub.com faaliyet süresince geçerlidir ve taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece üyelik iptaline kadar devam etmektedir.

UYUŞMAZLIKLAR

Doktorclub.com, Kullanım Sözleşmesi'ni hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Bu değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Lütfen siteye erişmeden ve kullanmadan önce işbu Kullanım Sözleşmesi'ni dikkatle okuyunuz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Hizmet sağlayıcı  hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen işlemlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

Üyelerimiz www.doktorclub.com üzerinde kendilerine ait faaliyetler, içerik ve bilgilerle ilişkili olarak herhangi bir kurum ya da şahsın tarafımıza bir dava konusu getirmesi halinde, söz konusu dava konusuyla ilgili oluşabilecek tüm hasar, ziyan ya da herhangi bir harcamaya karşı (hukuki ücretler ve giderler dahil) tarafımızın sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üyelerimiz "Kullanım Sözleşmesi"ni ihmal etmekten, kendilerinin ya da diğer kişilerin üye hesabını kullanarak siteye erişiminden kaynaklanan; ya da üyenin hesabıyla ilgili her türlü etkinliğe bağlı olarak (ihmallerden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanan zararlar dahil) ortaya çıkan tüm kayıpları, harcamaları, zararları ve avukatlık ücretleri dahil tüm maliyetleri tazmin etmeyi ve sağlamayı kabul ederler.

www.doktorclub.com ve ÜYE arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

YÜRÜRLÜLÜK

İş bu kullanım sözleşmesi www.doktorclub.com sitesinde yayımlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer, eski kullanım sözleşmesi hükmünü yitirir ve yeni kayıt olacak üyeler için üyelik şartı olarak geçerli metindir. Yayımlandığı tarihten önce kayıt yapan üyelerimize www.doktorclub.com sitesine kaydolurken kullandığı e-mail adreslerine yayımlandığı bilgisi bildirim olarak iletilir. Bu bildirimi alan üyelerimiz yeni kullanım koşullarını içeren sözleşmeye uyarak üyeliğini devam ettirme veya isteği doğrultusunda üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Bildirimi takiben üyeliğini devam ettirecek olan üyenin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Bildirimi takiben üyeliğini sonlandırmak isteyen üye www.doktorclub.com sitesinde yayımlanmış olan “VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU KILAVUZU”ndaki yolları izleyerek talebini iletir.

“Doktorclub.com "Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi" hakkında daha fazla bilgi almak, site ile ilgili görüş ve eleştirilerinizi bildirmek için bize her zaman e-posta yoluyla [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.”