Düzenli Diş İpi Kullanımı Ve Diş Hekimi Kontrolü Ağız Kanseri Riskini Azaltıyor

  • 07/09/2019

Düzenli Diş İpi Kullanımı Ve Diş Hekimi Kontrolü Ağız Kanseri Riskini Azaltıyor

Bulguları 31 Mart'ta gerçekleştirilen Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği (AACR) yıllık toplantısında sunulan güncel bir araştırmaya göre, düzenli olarak diş ipi kullanmak ve dişçiye gitmek, ağız kanseri riskini azaltıyor. Araştırma için Ohio Devlet Üniversitesi Kapsamlı Kanser Merkezi Kulak-Burun-Boğaz Kliniği’nde 2011-2014 yılları arasında ağız kanseri tanısı konan hastaların diş sağlığı davranışları analiz edildi. Hastaların ağız sağlığı alışkanlıkları, baş dönmesi veya kulak ağrısı gibi başka nedenlerle kliniğe gelen fakat kanser tanısı olmayan hastaların alışkanlıklarıyla karşılaştırıldı.


Ağız kanserlerini iki kategoriye ayırmak mümkün: Cinsel yolla bulaşan human papilloma virüsü (HPV) kaynaklı olanlar ve HPV kaynaklı olmayanlar.


Çalışmada yer alan tüm hastalar, ne sıklıkta diş ipi kullandıklarını, dişçiye gittiklerini, cinsel olarak ne kadar aktif olduklarını ve alkol ile sigara kullanıp kullanmadıklarını cevapladıkları bir anket doldurdular. (Sigara ve alkol kullanımı, HPV kaynaklı olmayan ağız kanseri için risk faktörüdür.)


Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve ırk gibi faktörleri ayarladıktan sonra; diş hekimine yılda bir kereden daha az giden kişilerde HPV kaynaklı olmayan ağız kanserinin gelişme riskinin, yılda en az bir kere gidenlere göre neredeyse iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. Benzer şekilde, günde bir kereden daha az diş ipi kullanan kişilerde HPV kaynaklı olmayan ağız kanseri gelişme riskinin, daha sık diş ipi kullananlara göre iki kat daha fazla olduğu görüldü. Kısaca, yetersiz ağız hijyeni HPV kaynaklı olmayan ağız kanseri riskindeki artışla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, yetersiz ağız hijyeni ve HPV pozitif ağız kanseri arasında bir ilişki bulunamadı.


Araştırmacılar, oral mikrobiyomun oral hijyen ve kanser riski arasındaki ilişkide rol oynuyor olabileceğini varsayıyorlar. Yetersiz ağız hijyeni uygulamalarının oral mikrobiyomda bir değişikliğe neden olduğu daha önce yürütülen araştırmalarla da kanıtlanmıştı. Mikrobiyomdaki değişiklik kronik enflamasyona sebep olarak kanser oluşumuna yol açabiliyor. HPV-pozitif ağız kanseri çoğunlukla dil tabanını ve bademcikleri etkilerken, HPV-negatif kanser ağız hijyeninden daha fazla etkilenen ağız boşluklarını etkiliyor.


Çalışma, ağız ve diş sağlığının vücudun genel sağlığıyla ne kadar bağlantılı olduğuna dikkat çekmek adına son derece büyük önem taşıyor.

Kaynak: www.livescience.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM