Ana Dilimiz Beyin Hastalıklarının Etkilerini Değiştiriyor

  • 14/01/2020

Ana Dilimiz Beyin Hastalıklarının Etkilerini Değiştiriyor

California Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışma, demans hastalarının yaşadığı dil sorunlarının, ana dillerinin ne olduğuna göre değişkenlik gösterdiğini öne sürüyor. Çalışmada yer alan hastaların bir kısmının ana dili İngilizce, diğer kısmınınki ise İtalyanca’ydı.


İngilizce konuşanların kelimeleri telaffuz etmekte zorlandığı gözlenirken, İtalyanca konuşanların daha kısa ve basit cümlelerle konuştuğu kaydedildi.


Araştırmacılar, bu bulguların farklı kültürlerden insanlar için doğru teşhislerin yapılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Bugüne kadar oluşturulan tanı kriterleri, genellikle İngilizce konuşan hastaların verilerine dayanıyordu.


Çalışmada ana dili İngilizce olan 20 hastaya ve ana dili İtalyanca olan 18 hastaya yer verildi. Her iki gruptaki kişilerde de beynin dile bağlı bölgelerini etkileyen nörodejeneratif bir hastalık olan primer progresif afazi vardı. Bu durum Alzheimer hastalığının ve diğer demans bozukluklarının bir özelliğidir.


Beyin taramaları ve testlere göre, her iki dil grubundaki kişilerde de benzer seviyelerde bilişsel işlev gözleniyordu. Ancak araştırmacılar katılımcılardan bir dizi dil testi yapmalarını istediğinde, karşılaştıkları zorluklarda iki grup arasında belirgin farklılıklar olduğu ortaya çıktı.


Araştırma ekibinden nöroloji ve psikiyatri profesörü Maria Luisa Gorno-Tempini, “Karşılaştığımız tablonun sebebi olarak, özellikle İngilizce kelimelerdeki ünsüz harflerin fazlalığının, beyni dejenere edici bir hastalıkla birlikte konuşmada zorluk yarattığını düşünüyoruz. İngilizce’nin aksine İtalyanca'nın telaffuzunun daha kolay oluşu; ancak çok daha karmaşık bir dilbilgisine sahip oluşu da, primer progresif afazi durumu olan İtalyanların bu şekilde sorun yaşama eğilimlerini açıklıyor.” dedi.


Sonuç olarak, İngilizce konuşan hastalar telaffuzda zorlanırken; İtalyanca konuşanlar daha az telaffuz problemine sahiptiler, ancak kurdukları cümleleri basitleştirdiler.


Neurology'de yazan araştırmacılar, ana dili İngilizce olmayan pek çok konuşmacının doğru tanı alamayabileceğinden endişe duyuyor; çünkü semptomları, ana dili İngilizce olan kişilerin çalışmalarına dayanan klinik kılavuzlardaki açıklamalarla eşleşmiyor.


Araştırma ekibi, şimdi de çalışmalarını daha büyük hasta gruplarında tekrarlamak ve Çince ve Arapça gibi diğer dillerin konuşmacıları arasındaki farklılıkları araştırmak istiyorlar.


Prof. Gorno-Tempini, "Bu tür çalışmaların dil ve dil bozuklukları altında yatan beyin bilimi konusundaki anlayışımızı geliştireceğini, demans tedavisinde sağlık eşitsizlikleri konusunda farkındalığı artıracağını ve en nihayetinde tüm hastalar için tedavi ve bakım süreçlerini geliştireceğini umuyoruz." dedi.

Kaynak: www.bbc.com/news/health


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM