Erken Evre Karaciğer Kanseri Tespitinde Kontrast MRG Maddesi

  • 12/02/2020

Erken Evre Karaciğer Kanseri Tespitinde Kontrast MRG Maddesi

Karaciğer kanserini erken evrelerde tespit etmek için yeni bir yöntem bulundu. Bu yöntemde, proteinlere bağlanan bir MRG kontrast maddesi kullanılıyor.


Science Advances ’da yayınlanan çalışmada, karaciğer metastazlarının saptanması için yeni tanımlanmış bir biyobelirteçten bahsediliyor. Normalde biyopsi gibi testlerle, doktorlar karaciğerdeki kanseri ileri aşamalarda tespit edebiliyor; bu da tedavi seçeneklerini sınırlayabiliyor ve genel sağkalım oranlarını düşürebiliyor.


Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından desteklenen çalışmada, araştırmacılar bu buluşlarıyla birlikte daha etkili tanı ve hassas tedavi seçenekleri sunulabileceğini ve aynı zamanda hastalar için hastalığın risklerinin daha aza inebileceğini belirtiyorlar.


Georgia Eyalet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, kemokin reseptörü 4'ü (CXCR4) hedefleyen bir ajan geliştirildi. Kanserli insanlarda reseptör, karaciğer gibi yaygın metastaz organlarında overeksprese oluyor.


Araştırmacılar, CXCR4 reseptörünü hedefleyen protein bazlı MRG kontrast maddesinin, yeni bir görüntüleme metodolojisi olan hassas MRG (pMRI) adlı çok renkli taramalarda, kanser hücrelerinin küçük örneklerini bile gösterebileceğini belirtiyorlar. MRG teknolojisini kullanarak görüntüleri geliştirmek için, kontrast maddeler gadolinyum elementini taşıyor.

Kaynak: www.futurity.org