Primatlarda SARS-Cov-2'ye Karşı Koruyucu Bağışıklık Gösterildi

  • 23/05/2020

Primatlarda SARS-Cov-2'ye Karşı Koruyucu Bağışıklık Gösterildi

Makaklar hem enfeksiyondan sonra hem de bir prototip aşı ile aşılamadan sonra SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı bağışıklık kazandı. Araştırmacılar insanlarında benzer şekilde yanıt verebileceğini ileri sürdü.

Makaklardaki iki çalışma, insanların virüse karşı COVID-19 pandemisine neden olan bağışıklık geliştirebileceğini düşündürmektedir. Pandemi çevreleyen cevaplanmamış sorulardan biri, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna tekrar maruz kalmaya karşı koruyucu bağışıklık sağlayıp sağlamadığıdır. Şu anda bu konuda hiçbir insan verisi bulunmayan SARS-CoV-2 enfeksiyonu için bir rhesus makak modeli geliştiren bilim adamları, önceki bir enfeksiyonun hayvanları yeniden enfeksiyona karşı koruduğunu tespit etti.

Abishek Chandrashekar, Ralph Baric, Dan Barouch ve meslektaşları, enfeksiyondan iyileştikten 35 gün sonra, dokuz yetişkin rhesus makakını SARS-CoV-2 ile enfekte ettiler. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre tüm hayvanlar yeniden mücadele sonrasında çok az semptom göstermiş veya hiç göstermemiş ve ikinci enfeksiyona karşı korunan bağışıklık tepkileri sergilemiştir. Yazarlar, ümit verici sonuca rağmen, bağışıklığın dayanıklılığını test etmek için ek araştırmaların gerekli olacağı ve insanların SARS-CoV-2’ye yeniden maruziyetine karşı etkili bir şekilde korunup korunmadığını belirlemek için sıkı klinik çalışmaların gerekli olacağı sonucuna varmıştır.

Jingyou Yu önderliğinde aynı araştırmacıların birçoğu, SARS-CoV-2 DNA’sı içeren aşı adaylarını kullanılan bir araştırma üzerinde de çalıştı. Ekip, altı farklı SARS-CoV-2 başak (S) proteini ifade eden aşı prototipleri tasarladı. Aşılarda bulunan DNA, konakçının S proteinlerini üretmesine izin vererek bir antikor yanıtı üretir. Science'ta da yayınlanan bu çalışmada, ilk turlarda 35 yetişkin rhesus makakı aşılanmış. Yu ve meslektaşları makakların Chandrashekar çalışmasındakilere benzer humoral ve hücresel tepkiler sergilediğini bildirdi.

Kaynak: https://www.drugtargetreview.com/


Kategori: COVID-19