Daha Büyük Doku Örnekleri için Ultrasonik Biyopsi İğnesi

  • 23/04/2021

Daha Büyük Doku Örnekleri için Ultrasonik Biyopsi İğnesi

Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, daha büyük iğnelerin kullanımıyla ilişkili ağrı ve komplikasyonlar olmadan biyopsi sırasında büyük miktarda doku alabilen ultrasonik olarak çalıştırılan bir iğne geliştirdiler. Moleküler profilleme prosedürlerinin maliyeti göz önüne alındığında, yüksek kaliteli numunelerin elde edilmesi çok önemli olduğundan, klinisyenlerin moleküler tümör teşhisi için doku numuneleri almaları gerektiğinde bu tekniğin çok yararlı olacağı düşünülüyor. Teknik, aynı zamanda, başlangıçtaki zayıf doku örneği nedeniyle tekrar biyopsilerle ilişkili hasta rahatsızlığını azaltmaya da yardımcı olabilir.


Çalışmaya katılan araştırmacı Profesör Heikki Nieminen, “Biyopsi verimleri - çıkarılan doku miktarı - genellikle yetersizdir, ağrılı olabilir ve bir tanısal testin sonuçlarını beklemek hasta ve ailesi için son derece üzücü bir dönem olabilir, özellikle de teşhisin kesin olması için yeniden biyopsilere ihtiyaç duyuluyorsa. Prosedürü hasta için daha sağlıklı hale getirmek ve testin bize ilk denemede cevap verebileceğine dair kesinliğini artırmak istedik.” dedi.


Biyopsilerle ilgili sorunlardan biri, gerekli tanısal testler için yeterli doku elde edilmesini sağlamak için geniş çaplı iğnelerin kullanılması gerekliliğidir. Yeni cihaz üzerinde çalışan bir başka araştırmacı olan Kenneth Pritzker, “Hasta için acı verici ve kanamaya da neden olabilirler, mecbur kalmadıkça çekirdek iğne kullanmak istemezsiniz. Vücut sıcaklığında, insan dokusu katı ve sıvı olma arasında kısmen davranan bir şey olarak var olur. Buradaki atılım, iğne ucunu ultrasonik olarak titreştirerek, dokuyu daha çok bir sıvı gibi akıtıp daha fazlasını dar bir iğneyle almamızı sağlar.” dedi.


Cihaz, ince iğneli geleneksel bir şırıngayı barındırıyor. Daha sonra iğne ucunu saniyede yaklaşık 30.000 kez titreştirebiliyor. Titreşimler, dokunun daha çok sıvı gibi davranmasına ve böylece ince iğneye daha fazla doku girmesini sağlıyor. Çalışmaya katılan üçüncü araştırmacı Emanuele Perra, “Titreşimler dokuya onu daha sıvı hale getirmek için enerji sağlıyor. Ayrıca bu titreşimler sadece uca lokalize edildi, bu nedenle iğnenin etrafındaki küçük bir bölge dışında başka hiçbir dokuyu etkilemez. Ultrasonik titreşimlerin biyopsi verimini, ultrasonsuz iğneye kıyasla 3 ila 6 kat artırdığını göstermeyi başardık ki bu umduğumuzdan bile daha büyüktü.” dedi.

Kaynak: https://www.medgadget.com/