Radyoterapi Tedavisi Kanserin Nüksetmesini Ancak Kısa Dönemli Durdurabiliyor

  • 23/11/2022

Radyoterapi Tedavisi Kanserin Nüksetmesini Ancak Kısa Dönemli Durdurabiliyor

Edinburgh Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, meme kanseri için radyoterapi tedavisi yalnızca kanserin nüks etme riskini on yıl boyunca azaltıyor ve sonrasında hiçbir etkisi olmuyor. Bulgular, meme koruyucu tedavinin randomize kontrollü klinik çalışmalarının en uzun ve en güncel takiplerinden birinin bir sonucu olarak geldi.


Edinburgh Üniversitesi'nde Klinik Onkoloji Fahri Profesörü Ian Kunkler, “Meme kanseri denemelerinde resmin tamamını anlayabilmemiz için uzun süreli takip çok önemlidir. Bu veriler, radyoterapinin aynı memede kanserin nüksetmesini önleyerek uzun süreli sağkalımı iyileştirdiği fikrine meydan okuyor.” dedi.


Çalışma, erken meme kanseri teşhisi konan 70 yaş ve altı 585 hastayı takip etti. Her katılımcı 30 yıl boyunca incelendi. Hastalar meme koruyucu cerrahi ile tedavi edildi ve ardından kemoterapi veya tamoksifen ilacı dahil olmak üzere sistemik tedavi uygulandı. Her hastaya, kanserinin östrojen hormonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bağlı olarak farklı bir tedavi verildi. Ayrıca ameliyattan sonra radyoterapi tedavisi alıp almamak üzere randomize edildiler.


İşlemi takip eden 10 yıllık süreçte radyoterapi tedavisi alan grupta aynı memede kanserin tekrarlaması %60'tan fazla önemli ölçüde azaldı. Bununla birlikte, ilk on yıldan sonra, yıllık kanser nüksü riski ve genel sağkalım her iki grup için benzerdi. 30 yıl sonra, radyoterapi tedavisi gören kadınların %24'ü, almayanların ise %27,5'i hayattaydı.


Kunkler, “Radyoterapi alan kadınlar için genel hayatta kalmada uzun vadeli bir iyileşme olmadığını bulduk. Bunun nedeni, radyoterapinin bazı meme kanseri ölümlerini önlemeye yardımcı olabilmesine rağmen, özellikle radyoterapiden uzun bir süre sonra, kalp ve kan damarı hastalıkları gibi başka nedenlere bağlı ölümlere neden olabilmesi olabilir. Daha az lokal nüks açısından radyoterapi almanın faydaları, radyoterapiden sonra yalnızca ilk on yılda tahakkuk eder; Bundan sonraki lokal nüks oranı, hastalar radyoterapi alsa da almasa da benzer.” diye ekledi.


Bu çalışmanın bulguları, uzun süreli takip ile diğer benzer çalışmalarla karşılaştırmalar yaptı. On yıl sonra randomize meme kanseri denemelerinin takibi genellikle kaynak yetersizliği nedeniyle kısıtlanmıştı. Araştırmacılar, uzun vadeli sonuç verilerinin toplanmasını desteklemek için daha fazla fon çağrısında bulundular. Araştırmacılar bulgularının, bu tür verilerin radyoterapi tedavisinin uzun vadeli kanser önleyici faydalarına ilişkin geleneksel kavramlara meydan okuyabileceğini gösterdiğine inanıyor.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM