Görme Engelli Kullanıcılara Sesli Uyarılar Sağlayan Gözlükler

  • 10/11/2023

Görme Engelli Kullanıcılara Sesli Uyarılar Sağlayan Gözlükler

Sidney Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir ekip, kör insanlar ve az gören kişiler için yardımcı bir teknoloji geliştirdi. Sistem, yerleşik bir kamera aracılığıyla çevreyi görüntüleyebilen, bilgisayarla görme teknolojisini kullanarak yakındaki nesneleri değerlendirebilen ve ardından kullanıcıya çevreyle ilgili ipucu sağlayacak bir ses çıkaran gözlüklerden oluşuyor. Bu "ses simgeleri", örnek olarak yapraklara bakıldığında duyulan hışırtı sesini veya bir köpek göründüğünde çıkan küçük havlamayı içerebiliyor. Teknoloji, az gören kişilere çevreleri hakkında ek bilgi sunabiliyor ve günlük görevlerde yardımcı olabiliyor.


Görme engelli veya az gören kişilere dünyayı gösterebilecek teknoloji hızla gelişiyor. Bu tür sistemler, bu tür insanları günlük görevleri yerine getirme konusunda güçlendirme, onları başkalarına yardım konusunda daha az bağımlı hale getirme, bağımsızlıklarını ve güvenlerini artırma konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir.


Bu en son teknoloji, yakındaki nesneleri tanımlamak için ses dalgalarından ziyade bilgisayar görüşüne dayanmasına rağmen, yarasalar tarafından kullanılan ekolokasyona biraz benziyor. Ancak ses, görüntülenen nesnenin kimliğini ses simgeleri biçiminde iletmek için hâlâ kullanılıyor.


Yeni sistemin yaratıcılarından Chin-Teng Lin, “Akıllı gözlükler, kullanıcının çevresini bilgisayarla sentezlenmiş konuşmaya dönüştürmek için genellikle bilgisayar görüşünü ve diğer duyusal bilgileri kullanıyor. Ancak akustik dokunma teknolojisi, nesnelerin görüş alanına girdiklerinde benzersiz ses temsilleri yaratıyor. Mesela yaprakların hışırtısı bir bitkiyi, uğultu sesi ise bir cep telefonunu temsil edebilir.” dedi.


Şu ana kadar araştırmacılar gözlükleri 14 katılımcıyla test etti. Bu gruptan katılımcıların yarısı kör veya az görüşlüydü, diğer yarısı ise tamamen görüyordu ancak testler süresince gözleri bağlıydı. Gözlükler, kullanıcıların sistemin görüş alanı içinde bulunan nesneleri başarılı bir şekilde tanımlamasına ve kavramasına olanak tanıdı.

Kaynak: https://www.medgadget.com/