Anneksin-A1'in Hedeflenmesi Kanser Hücresi Büyümesini Durdurabilir

  • 01/02/2024

Anneksin-A1'in Hedeflenmesi Kanser Hücresi Büyümesini Durdurabilir

Nature'ın kanser dergisi Oncogene'de yayınlanan yeni bir çalışma, çeşitli kanser türlerinde aşırı eksprese edilen ve tümörün ilerlemesini destekleyen bir protein olan anneksin-A1'i hedef alan ilk terapötik ilaç olan MDX-124'ün etkinliğini vurguluyor. Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi'nden (ARU) Profesör Chris Parris ve Dr. Hussein Al-Ali tarafından, Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi'nden Profesör Chris Pepper ve MDX-124 monoklonal antikor tedavisini üreten Birleşik Krallık biyoteknoloji şirketi Medannex ile işbirliği içinde yürütüldü.


Yüksek anneksin-A1 ekspresyon seviyeleri, üçlü negatif meme, pankreas, kolorektal ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere halihazırda sınırlı tedavi seçeneğine sahip olan çeşitli kanserlerde daha zayıf genel sağkalım ile ilişkilidir.


Yeni çalışma, immünoterapide kullanılmak üzere geliştirilen MDX-124'ün, anneksin-A1'i eksprese eden bir dizi insan kanser hücre hattındaki proliferasyonu önemli ölçüde azalttığını buldu. Bu anti-proliferatif etki, hücre döngüsü ilerlemesinin durdurulmasıyla tetikleniyor. Ek olarak, MDX-124'ün, üçlü negatif meme ve pankreas kanserinin in vivo modellerinde tümör büyümesini önemli ölçüde inhibe ettiği gösterildi; bu, anneksin-A1 hedefli tedavinin, kanser tedavisine uygulanabilir ve yenilikçi bir yaklaşımı temsil ettiğini gösteriyor.


ATTAINMENT adı verilen MDX-124'ün faz Ib klinik çalışması, yeni tedavinin güvenliğini ve optimum dozunu belirlemek için şu anda devam ediyor. Daha sonra klinik etkinliği yeni teşhis edilen kanser hastalarında mevcut uygun tedavilerle birlikte değerlendirilecek.


Anglia Ruskin Üniversitesi (ARU) Yaşam Bilimleri Fakültesi Başkanı Profesör Chris Parris şunları söyledi: “Protein annexin-A1'in, çok sayıda hücresel tepkiye yol açabilecek karmaşık bir hücre içi sinyal yolları ağını başlatmak için formil peptid reseptörlerini aktive ettiğini biliyoruz. Tümörün başlatılması ve ilerlemesi dahil… Bu yeni çalışmada, MDX-124'ün kullanılmasının, anneksin-A1'i eksprese eden kanser hücrelerinde hücre büyümesini hem in vitro hem de in vivo azaltabildiğini ve anneksin-A1'in kanser tedavisi için geçerli bir hedef olduğuna dair daha fazla kanıt sağladığını gösterdik.”


Kaynak: www.sciencedaily.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM