Bağımlılıktan Sorumlu Bir Sinir Reseptörünün Engellenmesi Alkol Kullanımını Nasıl Azaltabilir?

  • 02/04/2024

Bağımlılıktan Sorumlu Bir Sinir Reseptörünün Engellenmesi Alkol Kullanımını Nasıl Azaltabilir?

Scripps Research bilim insanları, hayvan çalışmalarında, kappa opioid reseptörünü (KOP) seçici olarak bloke eden bir bileşik olan LY2444296'nın alkol bağımlılığı vakalarında alkol tüketimini azaltabileceğini buldu. Scientific Reports’da yayınlanan bulgular, sonunda alkol kullanım bozukluğu (AUD) yaşayan kişiler için yeni tedavi seçenekleri sağlayabilir.


Moleküler Tıp Bölümü'nde doçent olan Rémi Martin-Fardon, “KOP'u seçici olarak bloke etmek için tasarlanan bileşikler çok umut verici çünkü bu reseptör anksiyete ve depresyon gibi birçok zihinsel hastalıkta rol oynuyor. KOP sistemi aynı zamanda alkol kullanım bozukluğunda da önemlidir, bu nedenle amaç, eğer hedef alınır ve engellenirse alkol bağımlılığını durdurabilirsiniz.”


KOP sistemi bağımlılık, duygu, acı ve ödül arayışı dahil olmak üzere bir dizi nörolojik süreci etkileyen beyin devrelerini kontrol eder. Araştırmanın ilk yazarı, Scripps Research'te doktora sonrası araştırmacı olan Francisco Flores-Ramirez'e göre alkole hem akut hem de kronik maruz kalma bu sistemi olumsuz etkiliyor.


Martin-Fardon ve Flores-Ramirez, çalışmaları için LY2444296'nın ağızdan uygulanmasının, alkol bağımlılığı geliştiren sıçanlarda alkol tüketimini azaltıp azaltamayacağını bulmaya çalıştı. Amaç, varsayımsal olarak yoksunluk semptomlarını azaltmaktı. Sıçanlar, 8 saatlik yoksunluğun ardından kg başına 3 mg kadar düşük dozlarda LY2444296 aldıktan sonra (akut yoksunluk belirtileri tipik olarak başladığında), yoksunluk belirtileri ve alkol tüketimi önemli ölçüde azaldı. Araştırmacılar ayrıca LY2444296'nın, alkol bağımlılığı olmayan fareler üzerinde ne olumlu ne de olumsuz bir etkisi olmadığı için zararsız olabileceğini de belirledi.


Martin-Fardon ve ekibi, LY2444296'nın yalnızca 8 saatlik alkol yoksunluğundan sonra yoksunluk belirtilerini azaltmasını beklemiyordu çünkü daha önceki çalışmalar, KOP'a bağlanabilen diğer bileşiklerin alkol yoksunluğu üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını gösterdi. Bilim insanları LY2444296'nın bu çalışmada neden etkili olduğunu henüz bilmiyorlar ve daha fazla araştırma yapmayı planlıyorlar.


Şu soru hala geçerliliğini koruyor: Yoksunluk semptomlarını azaltmak için beynin hangi belirli bölümleri en iyi şekilde hedefleniyor? Gündemlerinin bir sonraki aşamasında Martin-Fardon ve Flores-Ramirez, LY24444296'nın stresin ve alkolün nüksetmesini tetikleyebilecek diğer ipuçlarının etkilerini engelleyip engellemediğini belirlemeyi umuyor.


Kaynak: medicalxpress.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM