Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

  • 05/12/2018

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.Bu düzenlemeler 06.12.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.Tüm ilgililere duyurulur.

Ekleri indirmek için : 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mud...

Kategori: DUYURULAR