Grip Virüsü Mutasyonlarını Gerçek Zamanlı Görüntüleyen Araç

  • 14/02/2020

Grip Virüsü Mutasyonlarını Gerçek Zamanlı Görüntüleyen Araç

Yeni geliştirilen bir araç ile, influenza A virüsünün mutasyonları gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Araç, virologlara virüslerin çoğalmasını durdurmaları konusunda yardımcı olabilir.


Altın nanoparçacık bazlı prob, canlı influenza A hücrelerinde viral RNA'yı ölçüyor. Uzmanlar, viroloji alanında ilk kez influenzadaki mutasyonları hassasiyetle izlemek için altın nanoparçacıklara sahip görüntüleme araçları kullandılar.


Rutgers Üniversitesi-New Brunswick mühendislik fakültesi, malzeme bilimi ve mühendislik bölümünde doçent olan Laura Fabris, "Probumuz, bir hücrenin anormal derecede yüksek sayıda viral yavru üretmesine yol açan hücresel özellikler ve viral replikasyonu durdurmayı tercih eden olası koşullar hakkında önemli bilgiler sağlayacak.” diyor.


Viral enfeksiyonlar, dünya genelinde hastalık ve ölümlerin önde gelen nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, Covid-19 olarak adlandırılan yeni koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, küresel olarak 24 binden fazla vakaya yol açtı.


Her yıl ortaya çıkan oldukça bulaşıcı bir virüs olan Influenza A, aşısının etkinliği konusunda çelişkiler olduğu için endişe yaratıyor. İnfluenza A hızla çoğalıyor, çoğaldıkça ilaçlara ve aşılara karşı direnci artıyor.


Yeni çalışma, virologların konak hücrelerde influenza A'nın ve diğer RNA virüslerinin davranışlarını incelemeleri ve virüsleri etkileyen dış koşullar ile hücre özelliklerini tanımlamaları için etkili bir yöntem olabilir.


Şimdiye kadar, hücrelerdeki mutasyonları incelemek için içeriklerini çıkarmak, dolayısıyla onları yok etmek gerekiyordu. Yeni araç, hücreleri öldürmeden analiz yapılmasını sağlayarak araştırmacıların viral replikasyonun anlık görüntülerini elde etmelerini sağlıyor.


Çalışma ile ilgili ayrıntılar, Journal of Physical Chemistry dergisinde yayınlandı.

Kaynak: www.futurity.org