Protein Haritalamanın Önemi

  • 17/11/2023

Protein Haritalamanın Önemi

Queensland Üniversitesi (UQ) araştırmacıları ilk kez demanstaki rolüyle bilinen tau proteininin beyinde iletişimin gerçekleştiği yerde nasıl davrandığını gösterdi. UQ'nun Queensland Beyin Enstitüsü'nden Dr. Ramón Martínez-Mármol ve doktora öğrencisi Shanley Longfield tarafından yürütülen çalışma, nöronlar birbirleriyle "konuşurken" bireysel tau proteinlerini hareket halindeyken görselleştirmek için süper çözünürlüklü mikroskopi kullandı.


Dr. Martínez-Mármol, ekibin keşfinin Alzheimer hastalığı gibi hastalık durumlarında tau toplanmasını neyin tetiklediğini anlama yolunda büyük bir adım olduğunu açıkladı: “Sağlıklı bir beyindeki tau'nun, nöronal iletişim için kritik olan presinapstaki önemli bir kesecik popülasyonunu kontrol ettiğini keşfettik. Bu kesecikler, nöronların bilgiyi diğer nöronlara iletmek için kullandıkları kelimeler gibidir. İlk defa, tau'nun sinir hücrelerimizde hareket ettiği mekanizmaya ışık tuttuk. Sağlıklı bir bağlamda tau'nun rolünü anlayarak, hastalıkta tau'nun anormal birikimine neyin yol açtığını tam olarak anlamaya başlıyoruz.”


Bayan Longfield, tau'nun sağlıklı durumlardaki davranışını gözlemlemenin, bu toksik kümelerin nasıl oluşmaya başladığına dair ipuçları sağladığını söyledi: “Sağlıklı bir beyinde tau üzerinde çalışmak, moleküler davranışındaki değişikliklerin çok daha belirgin ve belirgin olduğu hastalıklı bir beyinde çalışmaktan daha zordur. Fakat tau'yu nano ölçekte görselleştirerek ve bu bağlamda, hastalıkta toksik protein kümelerinin oluşumundan önce gelen moleküler davranışları tanımlayabiliriz.”


Ekip ayrıca tau moleküllerinin, beyin hücreleri içinde, suda asılı duran yağ damlacıklarına benzeyen, küçük yoğunlaşmalar, yoğun jel benzeri yapılar oluşturduğunu da keşfetti. Bayan Longfield, “Fark ettiğimiz şey, bu tau yoğunlaşmalarının çok akışkan ve dinamik olduğu ve sinaptik aktivite tarafından sıkı bir şekilde düzenlendiğidir. Nörodejeneratif bozukluklarda, bu yoğunlaşmalar büyüyüp yoğunlaşıyor ve sonunda beyin fonksiyonuna zarar veren agregatlar oluşturuyor. Bir sonraki görevimiz, beyin hücrelerindeki hastalıklı tau'yu takip ederek bu yeni fonksiyonun nasıl değiştiğini ve tau toplanması olduğunu görmek.” diye ekledi.

Kaynak: www.sciencedaily.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM