Kök Hücreleri Retinaya Yönlendirecek Potansiyel Glokom Tedavi Stratejisi

  • 20/11/2023

Kök Hücreleri Retinaya Yönlendirecek Potansiyel Glokom Tedavi Stratejisi

Glokom dünya çapında körlüğün önde gelen nedenlerinden biridir ve retina ganglion hücrelerinin (RGC'ler) kaybına bağlı görme kaybı şu anda herhangi bir tedaviyle tersine çevrilememektedir. Bazı çalışmalar RGC'lerin hücre nakli yoluyla değiştirilmesinie odaklandı, ancak bu süreç hala araştırma ve geliştirme aşamasında ve bu hücrelerin retinada etkili bir şekilde popülasyonunun yeniden çoğaltılması ihtiyacını vurgulayan sınırlamalarla doludur. Şimdi, Schepens Eye Research Institute of Mass Eye and Ear'deki araştırmacıların liderliğindeki multidisipliner bir ekip, glokom hücre replasman tedavisi için umut verici yeni bir strateji belirledi.


Yeni çalışmalarında araştırmacılar, kandaki kök hücreleri alıp, bunları gözün retinasına göç edip hayatta kalabilen retinal ganglion hücrelerine dönüştürmelerini sağlayacak şekilde gözdeki mikro ortamı değiştirdiler. Çalışmalarını yetişkin fare retinası üzerinde yürüttüler, ancak bulgularını 6 Kasım'da Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlayan araştırmacılara göre, çalışmanın sonuçları bir gün insan retinasına da uygulanabilir.


Retina çalışmalarında mevcut kök hücre nakli stratejilerinin başarısını engelleyen bir sınırlama, donör hücrelerinin çoğunluğunun enjeksiyon bölgesinde kalması ve en çok ihtiyaç duyulan yerlere göç etmemesidir. Daha iyi bir çözüm belirlemek için araştırmacılar kök hücrelerden RGC'ler yarattılar ve ardından kemokinler olarak bilinen çeşitli sinyal moleküllerinin bu yeni nöronları retina içindeki doğru konumlarına yönlendirme yeteneğini test ettiler. Araştırma ekibi "büyük veri" yaklaşımını kullandı ve RGC'lere özgü 12 tanesini bulmak için bu tür yüzlerce molekül ve reseptörü inceledi. Stromal türetilmiş faktör 1'in hem göç hem de transplantasyon için en iyi performansı gösteren molekül olduğunu buldular.


Mass Eye and Ear kıdemli yazarı ve aynı zamanda Harvard Tıp Fakültesi’nde Oftalmoloji alanında yardımcı doçent olan Petr Baranov, “Donör hücre hareketini ve entegrasyonunu yönlendirmek için kemokinlerin kullanıldığı bu yöntem, glokom hastalarında görmenin yeniden sağlanması için umut verici bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu çalışmada, hücre davranışını yönlendirmek amacıyla yerel çevreyi değiştirmek için yeni teknikler geliştirmek üzere benzersiz uzmanlığa sahip yetenekli bilim insanlarından oluşan bir ekiple çalışmak heyecan verici bir yolculuktu.” dedi.

Kaynak: www.sciencedaily.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM