Yeni Bir Bağırsak Kanseri Tedavisi için Umut Verici Sonuçlar

  • 07/12/2023

Yeni Bir Bağırsak Kanseri Tedavisi için Umut Verici Sonuçlar

Divarasib adı verilen yeni bir tablet tedavisi, KRAS G12C mutasyonuyla ilişkili zorlu tipteki bağırsak (kolorektal) kanserinin tedavisinde çok etkili olduğunu gösterdi. Nature Medicine'de bugün (5 Aralık) yayınlanan araştırma, KRAS G12C mutasyonlu bağırsak kanseri olan kişilerin %62'sinde, cetuximab adı verilen başka bir kanser tedavisiyle birlikte divarasib verildiğinde tedaviye olumlu yanıt elde edilmesinde dikkate değer sonuçlar gösterdi.


Peter MacCallum Kanser Merkezi Klinik Araştırmalar Direktör Yardımcısı ve Erken İlaç Geliştirme Araştırmaları Başkanı Tıbbi Onkolog Profesör Jayesh Desai, bu sonuçların inanılmaz derecede etkileyici olduğunu açıkladı: “KRAS G12C mutasyonu kolorektal kanserli hastaların yalnızca yaklaşık %4'ünde ortaya çıkmasına rağmen rutin olarak test edilmektedir, dolayısıyla bu tür bir deneme tedavisini sunacağımız doğru hastaları belirleme yeteneğimiz basittir. Çalışmadaki hastalar için medyan ilerlemesiz sağkalım sekiz aydan biraz fazlaydı ve tedavi, yönetilebilir yan etkilerle iyi tolere edildi. Bu bire bir deneme olmasa da yanıt oranları, KRAS G12C mutasyon yolu üzerinde çalışan diğer tedavilerde gördüğümüzden daha iyi. Divarasib ile setuksimabın bu kombinasyonunun kolorektal kanser hastalarımız için daha iyi sonuçlara dönüşeceğinden çok umutluyuz.”


KRAS, kanser hücrelerinin nasıl bölündüğünü ve hayatta kaldığını kontrol eden önemli bir proteindir ve KRAS-G12C proteini mutasyona uğradığında, kanser hücreleri de dahil olmak üzere hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünme olasılığını artırarak tümörlerin gelişmesine yol açar.


Peter Mac aynı zamanda bu yılın başlarında New England Journal of Medicine'de yayınlanan ileri metastatik kanserde divarasib'in tek başına kullanıldığı küresel faz I denemesinin tasarımı ve yürütülmesinde de yoğun bir şekilde yer aldı.


Kaynak: https://www.bbc.com/news/health


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM