Alkol Esrar veya Nikotin Kullanan Öğrencilerin Zihinsel Sağlık Bozuklukları Açısından Daha Yüksek Risk Altında Olduğunu Bildiren Anket

  • 01/02/2024

Alkol Esrar veya Nikotin Kullanan Öğrencilerin Zihinsel Sağlık Bozuklukları Açısından Daha Yüksek Risk Altında Olduğunu Bildiren Anket

Massachusetts General Hospital'daki araştırmacılar tarafından yürütülen yakın tarihli ankete dayalı araştırmaya göre, esrar, alkol veya nikotin kullandığını bildiren lise öğrencilerinin intihar düşüncelerine sahip olma, depresif veya endişeli hissetme, olağandışı deneyimler yaşama ve dikkatsizlik veya hiperaktivite sergileme olasılıkları daha yüksekti. JAMA Pediatrics'te yayınlanan çalışma, Massachusetts genelinde 15.000'den fazla lise öğrencisinin 2022-2023 anket sonuçlarını içeriyordu.


Kıdemli yazar Randi M. Schuster, Ph.D., “Lise öğrencileri için geniş bir örneklemde madde kullanımının çeşitli psikiyatrik belirtilerle doza bağlı olarak ilişkili olup olmadığını ve bu ilişkilerin kullanılan maddenin türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye çalıştık.” diyor.


Schuster ve meslektaşları, alkol kullanımı, esrar kullanımı ve nikotin kullanımının intihar düşüncelerinin yanı sıra depresyon/anksiyete semptomları, psikotik deneyimler ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu semptomlarının görülme sıklığının artmasıyla ilişkili olduğunu da buldular. Örneğin, intihar düşünceleri, maddeyi her gün veya hemen hemen her gün kullanan lise öğrencileri arasında, kullanmayanlara göre yaklaşık beş kat daha yaygındı. Göreceli olarak düşük kullanım düzeyine sahip ergenlerde bile psikiyatrik belirtilerde artışlar tespit edildi. Araştırmacıların bulguları, 2021'de yürütülen ulusal bir anketin yanıtlarını incelediklerinde de tekrarlandı.


Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olan, araştırmanın baş yazarı Brenden Tervo-Clemmens, “Çalışmamızın sonuçları, madde kullanan gençler arasında eşlik eden psikiyatrik hastalıkların yaygınlığını vurguluyor. Sonuçlar aynı zamanda, tarama, önleme, müdahale ve politika çabalarının yalnızca madde kullanımının ötesindeki hedefleri kapsamlı bir şekilde ele alması gerektiği fikrine güçlü bir destek sağlıyor.” diyor.


Kaynak: medicalxpress.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM