Erken İnsan Gelişiminin Moleküler Ağlarının Kodunun Çözülmesi

  • 07/02/2024

Erken İnsan Gelişiminin Moleküler Ağlarının Kodunun Çözülmesi

Yeni uluslararası araştırmalar, erken embriyonik gelişim sırasında transkripsiyon faktörlerinin rolüne ışık tutuyor. Transkripsiyon faktörleri gen regülasyonu için kritik olan proteinlerdir. Çalışma, binden fazla protein-protein etkileşimini ortaya çıkardı; özellikle de yalnızca erken embriyonik aşamalarda aktif olan, daha önce yeterince takdir edilmeyen eşleştirilmiş homeobox (PRDL) transkripsiyon faktörleri ailesini öne çıkardı. Araştırma EMBO Raporlarında yayınlandı.


Yeni bulgular, erken gelişimde hayati bir süreç olan embriyonik genom aktivasyonunu (EGA) anlamanın anahtarı niteliğinde. Araştırma, gelişimsel bozuklukların tedavilerini ilerletme ve rejeneratif tıbbı geliştirme potansiyeli ile erken embriyogenez konusunda moleküler düzeyde yeni araştırmaların önünü açıyor. Çalışma aynı zamanda DNA bağlayıcı proteinleri kodlayan homeobox geni olan TPRX2'yi de yeniden şekillendiriyor.


TPRX2'nin, gelişimin bu ilk aşamalarında önemli bir transkripsiyonel aktivatör olarak bir psödojen olarak aktif olmadığı düşünülüyor.


Çalışma aynı zamanda bu transkripsiyon faktörlerinin genomik bağlanma kalıpları hakkında daha derin bilgiler elde etti. Çalışma, erken embriyonik gelişim sırasında kromatin modifikasyonunda ve epigenetik düzenlemede önemli bir rol oynayan bu proteinlerin genomla nasıl etkileşime girdiğinin önemli yönlerini ortaya çıkardı. Bu araştırma, insan biyolojisine ilişkin temel anlayışımızı geliştirmenin ötesinde, gelişimsel hastalıkların araştırılmasının önünü açıyor.


Helsinki Üniversitesi'nden Dr. Markku Varjosalo, “Gelişimsel biyoloji ve tıpta önemli bir ilerlemeye işaret eden, önemli protein etkileşimlerinin kapsamlı bir haritasını oluşturduk. Temel düzenleyicileri ve bunların birbirleriyle ve DNA ile ilişkilerini bilmek, insan gelişiminin kritik ilk adımlarını anlamanın yolunu açıyor. Yine de, Bu süreçlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, daha kapsamlı araştırmalar gerektirecektir.” diyor.


Kaynak: www.sciencedaily.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM